คอร์ดเพลง ผู้สาวขาเฟี้ยว – ลำไย ไหทองคำ

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ผู้สาวขาเฟี้ยว – ลำไย ไหทองคำ


INTRO | G A | Bm A G | G A | D A |
INTRO | D | Bm | Em | A |

 
เลาะรอ
Bm 
อ้าย มาก็นาน มาก็นาน ตั้งแต่ท้ายซ
A 
อย
 
อ้ายก็
Bm 
ยัง มัวให้น้อง เอาแต่คอย ไม่สอยซะ
A 
ที
 
ไม่เค
Bm 
ยแล อ้ายบ่มอง อ้ายบ่ดู อ้ายก็บ่ฮู้
A 
สิ
 
บ่ฮู้
Bm 
เลย ว่าเดี๋ยวนี้ น้องคนนี้ รูปร่างคักป่าน
A 
ใด๋

 
* หากอ้
G 
าย 
 
มาลองส่องเ
A 
ฟส 
 
หรือ
Bm 
วาร์ปมาเจอ
A 
กันก็
Bm 
ได้
G 
  แล้วอ้ายจะเห็น 
 
ว่าน้องเปี๋ยน
A 
ไป๋

 
** เดี๋ยวนี้ ๆ น้องเฟี้ยวนะคะ ฟิต ๆ เลย
Bm 
เชียว 
 
เฟี้ยวเงาะไหมล่ะ
 
แซ่บแบบ
G 
นี้ สเป็กอ้ายรึป่ะ ถ้าพอ
A 
ได้ 
 
ขึ้นท้ายมาเลย

 
*** เดี๋ยวนี้
D 
ๆ ๆ น้องเฟี้ยวนะคะ ลดแล้วลี
Bm 
ลา 
 
น้องมาเต็มนะ
 
จะบิดพาเ
G 
ที่ยว หากอ้ายเหลียวมา ผู้สาวขาเ
A 
ฟี้ยว 
 
ขออ้ายวันเดียวก็พอ

INSTRU | D | Bm | Em | A |

 
บ่
Bm 
ได้ บ่ได้ บ่ได้เคียว มาเถอะ มาเถอะ มาเที่ยว ๆ
 
มาเลอะ มาเลอะ มาเลี้ยว ๆ เ
A 
ฟี้ยว ๆ ๆ ๆ

 
อ้ายดู
Bm 
เอง ระหว่างน้อง เทียบกับเขา ใครมันเฟี้ยวก
A 
ว่า
 
เห็นไห
Bm 
มว่า น้องสปอย น้องสปอย ให้อ้ายขนาดไ
A 
หน

 
เลือกเอา
Bm 
เลย แก๊งขาเลาะ แก๊งขาลุย มารอท้าท
A 
าย
 
เฟี้ยวไม่
Bm 
พอ ไม่ต้องเลิฟ ไม่ต้องไลค์ จะจั่งได๋ก็แล้ว
A 
แต่

( *, **, *** )

INSTRU | Bm | Em | A | Bm | Bm | Em | Bm | Em F#m7 |

( *, **, *** )

 
ผู้สาวขาเ
Em 
ฟี้ยว 
 
 
A 
…ฮักเดียวคืออ้
D 
าย

OUTRO | D |

เนื้อเพลง
เลาะรออ้าย มาก็นาน
มาก็นาน ตั้งแต่ท้ายซอย
อ้ายก็ยัง มัวให้น้อง
เอาแต่คอย ไม่สอยซะที
ไม่เคยแล อ้ายบ่มอง
อ้ายบ่ดู อ้ายก็บ่ฮู้สิ
บ่ฮู้เลย ว่าเดี๋ยวนี้
น้องคนนี้ รูปร่างคักป่านใด๋

* หากอ้าย มาลองส่องเฟส
หรือวาร์ปมาเจอกันก็ได้
แล้วอ้ายจะเห็น ว่าน้องเปี๋ยนไป๋

** เดี๋ยวนี้ ๆ น้องเฟี้ยวนะคะ
ฟิต ๆ เลยเชียว เฟี้ยวเงาะไหมล่ะ
แซ่บแบบนี้ สเป็กอ้ายรึป่ะ
ถ้าพอได้ ขึ้นท้ายมาเลย

*** เดี๋ยวนี้ ๆ ๆ น้องเฟี้ยวนะคะ
ลดแล้วลีลา น้องมาเต็มนะ
จะบิดพาเที่ยว หากอ้ายเหลียวมา
ผู้สาวขาเฟี้ยว ขออ้ายวันเดียวก็พอ

( ดนตรี )

บ่ได้ บ่ได้ บ่ได้เคียว
มาเถอะ มาเถอะ มาเที่ยว ๆ
มาเลอะ มาเลอะ มาเลี้ยว ๆ เฟี้ยว ๆ ๆ ๆ

อ้ายดูเอง ระหว่างน้อง
เทียบกับเขา ใครมันเฟี้ยวกว่า
เห็นไหมว่า น้องสปอย น้องสปอย
ให้อ้ายขนาดไหน

เลือกเอาเลย แก๊งขาเลาะ
แก๊งขาลุย มารอท้าทาย
เฟี้ยวไม่พอ ไม่ต้องเลิฟ
ไม่ต้องไลค์ จะจั่งได๋ก็แล้วแต่

( *, **, *** )

( ดนตรี )

( *, **, *** )

ผู้สาวขาเฟี้ยว ฮักเดียวคืออ้าย
เพลง : ผู้สาวขาเฟี้ยว
นักร้อง : ลำไย ไหทองคำ
คำร้อง-ทำนอง : นราธิป ปานแร่
คำร้องภาษาอีสาน : โดย ธนัสสรณ์ ภูตินันท์)
เรียบเรียง : ละมุนละไมไทยแลนด์
ผู้สาวขาเฟี้ยว - ลำไย ไหทองคำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend