หน้าแรก » P.A.P Beatband » คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband

คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband

คอร์ดเพลง : พยายามจะ RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband

คอร์ดเพลง พยายามจะ - RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : พยายามจะ


INTRO | F#m | A | D | Bm |
INTRO | F#m | A | D | Bm |

 
พยายามจะคุยคนให
F#m 
ม่
 
แต่ในใจไม่เคยทำได้
เลย
 
ยังวนเวียนแต่ภาพ
เธอเสมอแม้จะจากกันไ
Bm 
 
พยายามจะคุยคนให
F#m 
ม่
 
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเ
ธอ
 
ตาฉันอาจจะพล่า
เบลอ
 
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใ
Bm 

 
พยายามจะเลิกให้หมด
F#m 
รัก 
 
แต่ไม่ได้
เลย
 
ความคิดถึงมันเริ่มจะออก
ฤทธิ์..เหมือนที่เค
Bm 
 
พยายามจะคุยคนให
F#m 
ม่
 
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเ
ธอ
 
ตาฉันอาจจะพล่า
เบลอ
 
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใ
Bm 

F#m 
อยู่ในช่วงที่รัช
โยได้ทัวร์ทั่วไท
 
ได้เจอผู้หญิงมากมา
Bm 
ย 
 
แต่ฉันยังมองว่าทั่วไป
F#m 
ภาพแววตาของเธอ
ยังย้อนมา
 
ในตอนบอกเลิก
ไม่พร้อมลา
 
แต่ฉันก็ทำ
Bm 
อะไรไม่ได้

 
ในเมื่อวันนั้
F#m 
นฉันเองบอกเลิกเธอไป
 
ทิ้งได้ไงนะคนทั้งค
น 
 
ปล่อยให้อารมณ์อำเภอใ
Bm 

 
พยายามจะลืมทุกสิ่ง แ
F#m 
ต่กลับจำทุกอย่าง
 
ปากมันไม่ตรงกับใจ
เท่าไหร่
 
แต่ยังใฝ่ยังหาความสุข
ปลอม 
 
 
แล้วบอกตัวเองว่าเรื่องทั้งห
Bm 
มด
 
น่ะมันไม่จริง น่ะมัน
 

 
ไม่
F#m 
จริง.. 
 
ไม่จริ
ง.. 
 
เธอยังไม่ไป
 
เธอยังอยู่กับฉั
น ทุกคืน ทุกวัน ยังอยู่ตลอ
Bm 
 
ไม่
F#m 
จริง.. 
 
ไม่จริ
ง..
 
แต่ตื่นขึ้นมาไม่มีเธอแล้
 
แต่หัวใจฉันมันยังค
Bm 

 
พยายามจะคุยคนให
F#m 
ม่
 
แต่ในใจไม่เคยทำได้
เลย
 
ยังวนเวียนแต่ภาพ
เธอเสมอแม้จะจากกันไ
Bm 
 
พยายามจะคุยคนให
F#m 
ม่
 
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเ
ธอ
 
ตาฉันอาจจะพล่า
เบลอ
 
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใ
Bm 

 
พยายามจะเลิกให้หมด
F#m 
รัก 
 
แต่ไม่ได้
เลย
 
ความคิดถึงมันเริ่มจะออก
ฤทธิ์..เหมือนที่เค
Bm 
 
พยายามจะคุยคนให
F#m 
ม่
 
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเ
ธอ
 
ตาฉันอาจจะพล่า
เบลอ
 
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใ
Bm 

 
ไม่รู้ทำไมกูลืมไม่ได้สักที
F#m 
เย้..
 
ชื่อเสียงเงินทองหรือความดังกูไม่
 
Bm 
มี..
 
ขอโทษมาก ๆ ที่กูทำตัวไม่ดี
F#m 
เย้..
 
กูยังลืมไม่ได้ต้องใช้เวลาอีก 5 ปี
 
ต้องใช้เวลาอีก 5 ปี
Bm 
เย้เย้

 
กูยังไม่ลื
F#m 
ม.. 
 
คิดถึงเมื่อคื
น..
 
ใจบอกว่าพั
ก ยิ่งเจ็บ ยิ่งรัก
 
ถ้าเป็นแบบนี้
Bm 
ก็เกินไป
 
ใจยังเหมือนเดิ
F#m 
ม.. 
 
กูยังไม่ลื
ม..
 
ปากบอกว่าพ
อ ยิ่งเจ็บ ยิ่งท้อ
 
คิดถึงเขาค้
Bm 
อที่เคยเดิน 
 
เย้

 
ไม่
F#m 
จริง.. 
 
ไม่จริ
ง.. 
 
เธอยังไม่ไป
 
เธอยังอยู่กับฉั
น ทุกคืน ทุกวัน ยังอยู่ตลอ
Bm 
 
ไม่
F#m 
จริง.. 
 
ไม่จริ
ง..
 
แต่ตื่นขึ้นมาไม่มีเธอแล้
 
แต่หัวใจฉันมันยังค
Bm 

 
พยายามจะคุยคนให
F#m 
ม่
 
แต่ในใจไม่เคยทำได้
เลย
 
ยังวนเวียนแต่ภาพ
เธอเสมอแม้จะจากกันไ
Bm 
 
พยายามจะคุยคนให
F#m 
ม่
 
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเ
ธอ
 
ตาฉันอาจจะพล่า
เบลอ
 
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใ
Bm 

 
พยายามจะเลิกให้หมด
F#m 
รัก 
 
แต่ไม่ได้
เลย
 
ความคิดถึงมันเริ่มจะออก
ฤทธิ์..เหมือนที่เค
Bm 
 
พยายามจะคุยคนให
F#m 
ม่
 
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเ
ธอ
 
ตาฉันอาจจะพล่า
เบลอ
 
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใ
Bm 

OUTRO | F#m | A | D | Bm | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พยายามจะ


พยายามจะคุยคนใหม่
แต่ในใจไม่เคยทำได้เลย
ยังวนเวียนแต่ภาพเธอเสมอแม้จะจากกันไป
พยายามจะคุยคนใหม่
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเธอ
ตาฉันอาจจะพล่าเบลอ
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใจ

พยายามจะเลิกให้หมดรัก แต่ไม่ได้เลย
ความคิดถึงมันเริ่มจะออกฤทธิ์..เหมือนที่เคย
พยายามจะคุยคนใหม่
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเธอ
ตาฉันอาจจะพล่าเบลอ
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใจ

อยู่ในช่วงที่รัชโยได้ทัวร์ทั่วไทย
ได้เจอผู้หญิงมากมาย แต่ฉันยังมองว่าทั่วไป
ภาพแววตาของเธอยังย้อนมา
ในตอนบอกเลิกไม่พร้อมลา
แต่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้

ในเมื่อวันนั้นฉันเองบอกเลิกเธอไป
ทิ้งได้ไงนะคนทั้งคน ปล่อยให้อารมณ์อำเภอใจ

พยายามจะลืมทุกสิ่ง แต่กลับจำทุกอย่าง
ปากมันไม่ตรงกับใจเท่าไหร่
แต่ยังใฝ่ยังหาความสุขปลอม ๆ
แล้วบอกตัวเองว่าเรื่องทั้งหมด
น่ะมันไม่จริง น่ะมัน

ไม่จริง.. ไม่จริง.. เธอยังไม่ไป
เธอยังอยู่กับฉัน ทุกคืน ทุกวัน ยังอยู่ตลอด
ไม่จริง.. ไม่จริง..
แต่ตื่นขึ้นมาไม่มีเธอแล้ว
แต่หัวใจฉันมันยังคง

พยายามจะคุยคนใหม่
แต่ในใจไม่เคยทำได้เลย
ยังวนเวียนแต่ภาพเธอเสมอแม้จะจากกันไป
พยายามจะคุยคนใหม่
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเธอ
ตาฉันอาจจะพล่าเบลอ
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใจ

พยายามจะเลิกให้หมดรัก แต่ไม่ได้เลย
ความคิดถึงมันเริ่มจะออกฤทธิ์..เหมือนที่เคย
พยายามจะคุยคนใหม่
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเธอ
ตาฉันอาจจะพล่าเบลอ
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใจ

ไม่รู้ทำไมกูลืมไม่ได้สักที เย้..
ชื่อเสียงเงินทองหรือความดังกูไม่ มี..
ขอโทษมาก ๆ ที่กูทำตัวไม่ดี เย้..
กูยังลืมไม่ได้ต้องใช้เวลาอีก 5 ปี
ต้องใช้เวลาอีก 5 ปี เย้เย้

กูยังไม่ลืม.. คิดถึงเมื่อคืน..
ใจบอกว่าพัก ยิ่งเจ็บ ยิ่งรัก
ถ้าเป็นแบบนี้ก็เกินไป
ใจยังเหมือนเดิม.. กูยังไม่ลืม..
ปากบอกว่าพอ ยิ่งเจ็บ ยิ่งท้อ
คิดถึงเขาค้อที่เคยเดิน เย้

ไม่จริง.. ไม่จริง.. เธอยังไม่ไป
เธอยังอยู่กับฉัน ทุกคืน ทุกวัน ยังอยู่ตลอด
ไม่จริง.. ไม่จริง..
แต่ตื่นขึ้นมาไม่มีเธอแล้ว
แต่หัวใจฉันมันยังคง

พยายามจะคุยคนใหม่
แต่ในใจไม่เคยทำได้เลย
ยังวนเวียนแต่ภาพเธอเสมอแม้จะจากกันไป
พยายามจะคุยคนใหม่
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเธอ
ตาฉันอาจจะพล่าเบลอ
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใจ

พยายามจะเลิกให้หมดรัก แต่ไม่ได้เลย
ความคิดถึงมันเริ่มจะออกฤทธิ์..เหมือนที่เคย
พยายามจะคุยคนใหม่
แต่ทำไมยังเห็นแต่หน้าเธอ
ตาฉันอาจจะพล่าเบลอ
เลยเผลอนึกว่าเธอมีใจ

มิวสิควิดีโอ พยายามจะ RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband

เพลง พยายามจะ (คอร์ด)
ศิลปิน : RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
Lyrics:RachYO,P.A.P Beatband
Arrange:Mingshan
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา