คอร์ดเพลง ขี้เดียดฮัก – เบิร์ด พัฒกันต์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
ขี้เดียดฮัก – เบิร์ด พัฒกันต์

INTRO | G | D |

 
ขี้เ
G 
ดียดคําฮักของเจ้าที่เว้
D 
าออกมา
 
ขี้เ
C 
ดียดคำที่น้อ
D 
งว่าสิฮักเพีย
Em 
งอ้าย
 
ขี้เ
C 
ดียดคำว่าคิ
D 
ดฮอด 
 
อยากสิบ
G 
อกน้องว่าซั
Em 
งหลาย
 
มา
C 
ล่อให้อ้าย 
 
มีใจเฮ็
D 
ดหยัง

 
แล้วสิ
G 
ตั๋วอ้ายเพื่ออิหยังว่ายังโส
D 
ดอยู่
 
วังหนึ่
C 
งฮั่นนั้นยังโพสต์รู
D 
ปคู่โชว์อยู่หน้
G 
าเฟส
 
เจ้
C 
าอย่ามาตีหน้
D 
าตั๋วหัวใ
G 
จอ้ายบ่แม่นขอ
Em 
งเล่น
 
ฮู้
C 
บ่อ้ายมั
D 
นเจ็บมันซ้ำปา
G 
นได๋

 
* ไส
D 
ว่าบ่มีผู้บ่าว 
 
แล้วบักหน้
C 
าเน่าคนนั้นเป็นไผ
 
D 
สว่าเจ้ามีแต่อ้าย 
 
แล้วจั
C 
งได๋คือเป็นลายต่าง
 
Em 
าหลอกให้อ้ายเพฮัก 
 
 
Am 
..หลอกให้ฮักเจ้าจนเหมิ
D 
ดใจ

 
** โคตรขี้เ
G 
ดียดคำฮักขอ
D 
งเจ้าที่มัน
Em 
บ่จริง
 
ขี้เดีย
C 
ดแฮงในมื้อนี้ 
 
พออยากสิวีขว
D 
ดไส่
 
โคตรขี้เ
G 
ดียดยามเจ้าบอ
D 
กฮัก 
 
ม่วนอิหยังจั่งมาตั๋
Em 
วอ้าย
 
C 
าหลอกให้ทุ่มเ
D 
ทใจ 
 
แล้
Am 
วบทสุดท้าย.
D 
.. 
 
กะเท.
G 
.อ้ายถิ่ม

INSTRU | G | D | C D | G |
INSTRU | C D | G Em | C D | G |

( *, **, ** )

 
แล้
Am 
วบทสุดท้าย.
D 
.. 
 
กะเท.
G 
..อ้ายถิ่ม

เนื้อเพลง
ขี้เดียดคําฮักของเจ้าที่เว้าออกมา
ขี้เดียดคำที่น้องว่าสิฮักเพียงอ้าย
ขี้เดียดคำว่าคิดฮอด อยากสิบอกน้องว่าซังหลาย
มาล่อให้อ้ายมีใจเฮ็ดหยัง

แล้วสิตั๋วอ้ายเพื่ออิหยังว่ายังโสดอยู่
วังหนึ่งฮั่นนั้นยังโพสต์รูปคู่โชว์อยู่หน้าเฟส
เจ้าอย่ามาตีหน้าตั๋วหัวใจอ้ายบ่แม่นของเล่น
ฮู้บ่อ้ายมันเจ็บมันซ้ำปานได๋

* ไสว่าบ่มีผู้บ่าว แล้วบักหน้าเน่าคนนั้นเป็นไผ
ไสว่าเจ้ามีแต่อ้าย แล้วจังได๋คือเป็นลายต่าง
มาหลอกให้อ้ายเพฮัก หลอกให้ฮักเจ้าจนหมดใจ

** โคตรขี้เดียดคำฮักของเจ้าที่มันบ่จริง
ขี้เดียดแห่งในมื้อนี้ พออยากสิวีขวดใส
โคตรขี้เดียดยามเจ้าบอกฮัก ม่วนอิหยังจั่งมาตั๋วอ้าย
มาหลอกให้ทุ่มเทใจ แล้วบทสุดท้าย.. กะเทอ้ายถิ่ม

( ดนตรี )

( *, **, ** )

แล้วบทสุดท้าย… กะเทอ้ายถิ่ม
เพลง : ขี้เดียดฮัก
ศิลปิน : เบิร์ด พัฒกันต์
คำร้อง/ทำนอง : ทาเคชิเจ นาควัน
เรียบเรียง : อาจารย์ ติ๋งลี่ ไก่บักโจ้น ท็อปไลน์
ขี้เดียดฮัก - เบิร์ด พัฒกันต์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend