คอร์ดเพลง เศษเล็บ – เบิร์ด พัฒกันต์ (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   

คอร์ดเพลง เศษเล็บ
ศิลปิน เบิร์ด พัฒกันต์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เศษเล็บ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F | Dm | Bb | C |
INTRO | F | Dm | Bb | C | F |

 
คำว่
F 
าฮัก 
 
ฮั
Am7 
กไผผู้ไ
Dm 
ด๋แท้
 
คำว่
F 
าฮัก 
 
ฮักแน่หรือแค่เจ้
C 
าเบิด
 
คำว่
F 
าฮัก 
 
ออกจา
Am7 
กปากหรือใ
Dm 
จเธอ
 
คำว่
Gm 
าฮัก 
 
เว้ากับไผไว้จั
C 
กคน
Bb 
เขาคือสิดีกว่
C 
าอ้าย 
 
อ้ายเฮ็ดจั
F 
งได๋กะบ่สู้
Dm 
เขา
 
อ้า
Bb 
ยคงเป็นได้แค่เงา 
 
ของเขาเท่
C 
านั้น

 
* อ้ายแค่เศ
Bb 
ษเล็บที่เจ้า
C 
บ่เก็บ 
 
สิตัด
F 
ถิ่มยา
Dm 
มได๋
 
ก็
Bb 
แล้วแ
C 
ต่ใจของเธอต้อ
F 
งการ
 
อ้ายมันเศ
Bb 
ษเล็บก็เลยต้อ
C 
งเจ็บ 
 
ต้อง
F 
Am 
รมา
Dm 
 
เจ้
Bb 
าบ่หลูโตนส
C 
งสารอ้ายแหน่จั
F 
กหน่อย

 
คำว่
F 
าฮัก 
 
อ้า
Am7 
ยว่ามาจากใ
Dm 
จจริง
 
คำว่
F 
าฮัก 
 
คำจริงทั้งชีวิ
Dm 
ตอ้าย
 
คำว่
F 
าฮัก 
 
ฮั
Am7 
กแล้วสิฮักฮอ
Dm 
ดตาย
 
คำว่
Gm 
าฮักขอ
C 
งอ้ายมีค่าแค่เศ
F 
ษเล็บ

INSTRU | F | Dm | Bb | C |
INSTRU | F | Dm | Bb | C |

( *, * )

 
ควา
Gm 
มฮักของอ้าย.
C 
..มันแค่เศ
F 
ษเล็บ

OUTRO F | Dm | Bb | C | F |

เนื้อเพลง เศษเล็บ
คำว่าฮัก ฮักไผผู้ได๋แท้
คำว่าฮัก ฮักแน่หรือแค่เจ้าเบิด
คำว่าฮัก ออกจากปากหรือใจเธอ
คำว่าฮัก เว้ากับไผไว้จักคน
เขาคือสิดีกว่าอ้าย อ้ายเฮ็ดจังได๋กะบ่สู้เขา
อ้ายคงเป็นได้แค่เงา ของเขาเท่านั้น

อ้ายแค่เศษเล็บที่เจ้าบ่เก็บ สิตัดถิ่มยามได๋
ก็แล้วแต่ใจของเธอต้องการ
อ้ายมันเศษเล็บก็เลยต้องเจ็บต้องทรมาน
เจ้าบ่หลูโตนสงสารอ้ายแหน่จักหน่อย

คำว่าฮัก อ้ายว่ามาจากใจจริง
คำว่าฮัก คำจริงทั้งชีวิตอ้าย
คำว่าฮัก ฮักแล้วสิฮักฮอดตาย
คำว่าฮักของอ้ายมีค่าแค่เศษเล็บ

( ดนตรี )

อ้ายแค่เศษเล็บที่เจ้าบ่เก็บ สิตัดถิ่มยามได๋
ก็แล้วแต่ใจของเธอต้องการ
อ้ายมันเศษเล็บก็เลยต้องเจ็บต้องทรมาน
เจ้าบ่หลูโตนสงสารอ้ายแหน่จักหน่อย

อ้ายแค่เศษเล็บที่เจ้าบ่เก็บ สิตัดถิ่มยามได๋
ก็แล้วแต่ใจของเธอต้องการ
อ้ายมันเศษเล็บก็เลยต้องเจ็บต้องทรมาน
เจ้าบ่หลูโตนสงสารอ้ายแหน่จักหน่อย

ความฮักของอ้ายมันแค่เศษเล็บ
เพลง : เศษเล็บ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : เบิร์ด พัฒกันต์
คำร้อง/ทำนอง : ทาเคชิเจ นาควัน
เรียบเรียง : อาจารย์ ติ๋งลี่ ไก่บักโจ้น ท็อปไลน์
คอร์ดเพลง เศษเล็บ - เบิร์ด พัฒกันต์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend