หน้าแรก » เบิร์ด พัฒกันต์ » คอร์ดเพลง เศษเล็บ – เบิร์ด พัฒกันต์ (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง เศษเล็บ – เบิร์ด พัฒกันต์ (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง เศษเล็บ
ศิลปิน เบิร์ด พัฒกันต์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เศษเล็บ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F | Dm | Bb | C |
INTRO | F | Dm | Bb | C | F |

 
คำว่
าฮัก 
 
ฮั
Am7 
กไผผู้ไ
Dm 
ด๋แท้
 
คำว่
าฮัก 
 
ฮักแน่หรือแค่เจ้
าเบิด
 
คำว่
าฮัก 
 
ออกจา
Am7 
กปากหรือใ
Dm 
จเธอ
 
คำว่
Gm 
าฮัก 
 
เว้ากับไผไว้จั
กคน
Bb 
เขาคือสิดีกว่
าอ้าย 
 
อ้ายเฮ็ดจั
งได๋กะบ่สู้
Dm 
เขา
 
อ้า
Bb 
ยคงเป็นได้แค่เงา 
 
ของเขาเท่
านั้น

 
* อ้ายแค่เศ
Bb 
ษเล็บที่เจ้า
บ่เก็บ 
 
สิตัด
ถิ่มยา
Dm 
มได๋
 
ก็
Bb 
แล้วแ
ต่ใจของเธอต้อ
งการ
 
อ้ายมันเศ
Bb 
ษเล็บก็เลยต้อ
งเจ็บ 
 
ต้อง
Am 
รมา
Dm 
 
เจ้
Bb 
าบ่หลูโตนส
งสารอ้ายแหน่จั
กหน่อย

 
คำว่
าฮัก 
 
อ้า
Am7 
ยว่ามาจากใ
Dm 
จจริง
 
คำว่
าฮัก 
 
คำจริงทั้งชีวิ
Dm 
ตอ้าย
 
คำว่
าฮัก 
 
ฮั
Am7 
กแล้วสิฮักฮอ
Dm 
ดตาย
 
คำว่
Gm 
าฮักขอ
งอ้ายมีค่าแค่เศ
ษเล็บ

INSTRU | F | Dm | Bb | C |
INSTRU | F | Dm | Bb | C |

( *, * )

 
ควา
Gm 
มฮักของอ้าย.
..มันแค่เศ
ษเล็บ

OUTRO F | Dm | Bb | C | F |

เนื้อเพลง เศษเล็บ
คำว่าฮัก ฮักไผผู้ได๋แท้
คำว่าฮัก ฮักแน่หรือแค่เจ้าเบิด
คำว่าฮัก ออกจากปากหรือใจเธอ
คำว่าฮัก เว้ากับไผไว้จักคน
เขาคือสิดีกว่าอ้าย อ้ายเฮ็ดจังได๋กะบ่สู้เขา
อ้ายคงเป็นได้แค่เงา ของเขาเท่านั้น

อ้ายแค่เศษเล็บที่เจ้าบ่เก็บ สิตัดถิ่มยามได๋
ก็แล้วแต่ใจของเธอต้องการ
อ้ายมันเศษเล็บก็เลยต้องเจ็บต้องทรมาน
เจ้าบ่หลูโตนสงสารอ้ายแหน่จักหน่อย

คำว่าฮัก อ้ายว่ามาจากใจจริง
คำว่าฮัก คำจริงทั้งชีวิตอ้าย
คำว่าฮัก ฮักแล้วสิฮักฮอดตาย
คำว่าฮักของอ้ายมีค่าแค่เศษเล็บ

( ดนตรี )

อ้ายแค่เศษเล็บที่เจ้าบ่เก็บ สิตัดถิ่มยามได๋
ก็แล้วแต่ใจของเธอต้องการ
อ้ายมันเศษเล็บก็เลยต้องเจ็บต้องทรมาน
เจ้าบ่หลูโตนสงสารอ้ายแหน่จักหน่อย

อ้ายแค่เศษเล็บที่เจ้าบ่เก็บ สิตัดถิ่มยามได๋
ก็แล้วแต่ใจของเธอต้องการ
อ้ายมันเศษเล็บก็เลยต้องเจ็บต้องทรมาน
เจ้าบ่หลูโตนสงสารอ้ายแหน่จักหน่อย

ความฮักของอ้ายมันแค่เศษเล็บ
เพลง : เศษเล็บ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : เบิร์ด พัฒกันต์
คำร้อง/ทำนอง : ทาเคชิเจ นาควัน
เรียบเรียง : อาจารย์ ติ๋งลี่ ไก่บักโจ้น ท็อปไลน์
คอร์ดเพลง เศษเล็บ - เบิร์ด พัฒกันต์
 โฆษณา