คอร์ดเพลง เรื่องร้ายในวันเก่า – อั๋น Feeble Heart

  
Text   

คอร์ดเพลง เรื่องร้ายในวันเก่า
ศิลปิน อั๋น Feeble Heart
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เรื่องร้ายในวันเก่า สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | Am7 | Em | C | G |

 
ขอบคุณในควา
Am7 
มพยายาม
 
ที่มีใ
Em7 
ห้กันในวันวาน
 
ตั้งกี่ครั้
C 
งที่เริ่มต้นใหม่
 
สุดท้า
G 
ยแล้วได้อะไร

 
เมือรั่
F 
กนั้นเริ่มจะเก่า
 
คำที่เขียนว่าเราเริ่มจะจา
Dm7 
งหาย
 
และสุ
G 
ดท้ายคือน้ำตา

 
* ไ
Em 
ม่ผิดถ้าเธอจะเอ่ย
Am 
คำลา
 
เมื่
Fmaj7 
อรักมันทำให้เธอต้องฝื
G 
นใจ
Em 
หมดเวลาจะนั
Am 
บเริ่มต้นใหม่
 
คำว่
Dm7 
ารักที่มีต้องเก็บเอาไว้
Fmaj7 
ขอให้เธอได้เจอกับใครที่
G 
ดีกว่า

 
** เก็บเรื่องร้า
Fmaj7 
ยๆ 
 
ในวันเก่าๆ
 
เก็บชี
Em 
วิตที่เคยมีเรา
 
เก็บปั
Dm7 
ญหาทุกทีที่ผ่านมา
 
ฉั
C 
นเสียใจแค่ไหน
 
บทเพล
Fmaj7 
งรัก 
 
ในวันเก่าๆ
 
ให้เธอ
Em 
พบ 
 
ได้เจอค
Am 
นใหม่
 
อยู่กั
Dm7 
บฉันไม่ดียังไง
 
G 
อให้เจอคนใหม่ดีกว่าเดิม

INSTRU | Fmaj7 | G | Dm7 G | C |

 
ต้องปล่อยมื
Am 
อเธอให้เดินไป
 
จะเจ็บจ
Em 
ะช้ำสักเท่าไหร่
 
สุดท้า
C 
ยที่ฉันทำได้
 
คือรั
G 
กและยอมเข้าใจ
 
เมื่
Fmaj7 
อรักนั้นเริ่มจะเก่า
G 
คำที่เขียนว่าเราเริ่มจะจา
Dm7 
งหาย
 
และสุ
G 
ดท้ายคือน้ำตา

( *, ** )

INSTRU | Am G | F | Am G | Fm |

( ** )

 
เก็บเรื่องร้ายร้า
Fmaj7 
ยในวันเก่าๆ
 
เก็บชี
G 
วิตที่เคยมีเรา
 
เก็บปั
Dm 
ญหาทุกทีที่ผ่านมา
 
ฉั
C 
นเสียใจแค่ไหน
C7 
 
บทเพล
Am 
งรัก 
 
Em 
ห้เธอได้จำไว้ 
 
 
A7 
 
อยู่กั
Dm7 
บฉันไม่ดีตรงไหน
 
G 
อให้เจอคนใหม่ 
 
ดีกว่
C 
าเดิม..

เนื้อเพลง
ขอบคุณในความพยายาม
ที่มีให้กันในวันวาน
ตั้งกี่ครั้งที่เริ่มต้นใหม่
สุดท้ายแล้วได้อะไร

*** เมื่อรักนั้นเริ่มจะเก่า
คำที่เขียนว่าเราเริ่มจะจางหาย
และสุดท้ายคือน้ำตา

* ไม่ผิดถ้าเธอจะเอ่ยคำลา
เมื่อรักมันทำให้เธอต้องฝืนใจ
หมดเวลาจะนับเริ่มต้นใหม่
คำว่ารักที่มีต้องเก็บเอาไว้
ขอให้เธอได้เจอกับใครที่ดีกว่า

** เก็บเรื่องร้ายๆ ในวันเก่าๆ
เก็บชีวิตที่เคยมีเรา
เก็บปัญหาทุกทีที่ผ่านมา
ฉันเสียใจแค่ไหน
บทเพลงรัก ในวันเก่าๆ
ให้เธอพบ ได้เจอคนใหม่
อยู่กับฉันไม่ดียังไง
ขอให้เจอคนใหม่ดีกว่าเดิม

( ดนตรี )

ต้องปล่อยมือเธอให้เดินไป
จะเจ็บจะช้ำสักเท่าไหร่
สุดท้ายที่ฉันทำได้
คือรักและยอมเข้าใจ
เมื่อรักนั้นเริ่มจะเก่า
คำที่เขียนว่าเราเริ่มจะจางหาย
และสุดท้ายคือน้ำตา

( *, ** )

( ดนตรี )

( ** )

เก็บเรื่องร้ายร้ายในวันเก่าๆ
เก็บชีวิตที่เคยมีเรา
เก็บปัญหาทุกทีที่ผ่านมา
ฉันเสียใจแค่ไหน
บทเพลงรัก ให้เธอได้จำไว้…
อยู่กับฉันไม่ดีตรงไหน
ขอให้เจอคนใหม่ ดีกว่าเดิม..
เพลง เรื่องร้ายในวันเก่า (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน อั๋น Feeble heart
อั๋น Feeble Heart - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend