คอร์ดเพลง อย่าเก่งแต่ปาก – เบิร์ด พัฒกันต์

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง อย่าเก่งแต่ปาก – เบิร์ด พัฒกันต์


INTRO | Bm | D | Em A | D Bm |

 
เจ้าบอ
Bm 
กว่าสิเลิกกับเขา 
 
ย้อนเขาเฮ็ดนำ
F#m 
บ่ดี 
 
Em 
ขาย่ำ
A 
ยีหัวใจแต
D 
กพัง
 
เล
F#m 
ยอยากมาอยู่กับอ้าย 
 
Bm 
ร้อมสิฝากความหวัง 
 
 
Em 
อ้ายได้
A 
ฟังก็ดีใ
D 
จหลาย

 
แต่อ
Bm 
าการเมอลอยที่อ้ายเห็น 
 
มัน
F#m 
บ่เป็นตาสิเลิกได้
 
ยั
Em 
งถ่าเขามาอ่อ
A 
ยใจใช่ไห
D 
มอย่างนี้
 
เบิ่งต
F#m 
าเดียวก็พอรู้ใจ 
 
ประช
Bm 
ดเขาอีกแล้วจั่งซี้
 
บ่
Em 
หลูโตนกันแน
A 
ติอ้ายกะมีหั
Bm 
วใจ

 
* อย่าเก่งแต่ป
G 
ากถ้าห
A 
ากลืมเขา
Bm 
บ่ได้
 
อย่าให้ความหวัง
A 
อ้าย 
 
คั่นเฮ็ดบ่ได้อี
D 
หลี
 
ทุกค
G 
รั้งที่เจ้ากลับ
A 
ไป 
 
อ้ายก
F#m 
ะมีน้ำตาทุ
Bm 
กที
 
ให้
G 
ใจตรงกับปากสัก
A 
ทีสิดีเด้
Bm 
อสาว

 
** ปากบอ
Bm 
กว่าบ่ฮักเขาแล้ว
 
แต่เบิ่
F#m 
งแววตาแล้วบ่ใช่
Em 
ยังเห็นน้ำตาไห
A 
ลอยู่เด้อ้า
D 
ยว่า
 
บ่ต้อ
F#m 
งทำเป็นเก่งหยังหลาย
 
ให้เฮ็
Bm 
ดตามหัวใจน้องสา
 
อ้ายสิเ
Em 
จ็บปานได๋กะอย่
A 
าคืนไปห
Bm 
าเขา

INSTRU | Bm | F#m | Em A | D | F#m | Bm | Em A | D |

( *, ** )

 
มาฮัก
Em 
อ้ายตอนเจ้าเคียดให้เขา 
 
 
A 
 
อ้ายบ่เอาเด้อ.
D 
..หล่า..

OUTRO | G A | Bm |

เนื้อเพลง
เจ้าบอกว่าสิเลิกกับเขา
ย้อนเขาเฮ็ดนำบ่ดี
เขาย่ำยีหัวใจแตกพัง
เลยอยากมาอยู่กับอ้าย
พร้อมสิฝากความหวัง
อ้ายได้ฟังก็ดีใจหลาย

แต่อาการเมอลอยที่อ้ายเห็น
มันบ่เป็นตาสิเลิกได้
ยังถ่าเขามาอ่อยใจใช่ไหมอย่างนี้
เบิ่งตาเดียวก็พอรู้ใจ
ประชดเขาอีกแล้วจั่งซี้
บ่หลูโตนกันแนติอ้ายกะมีหัวใจ

* อย่าเก่งแต่ปากถ้าหากลืมเขาบ่ได้
อย่าให้ความหวังๆคันเฮ็ดบ่ได้อีหลี
ทุกครั้งที่เจ้ากลับไป อ้ายกะมีน้ำตาทุกที
ให้ใจตรงกับปากสักทีสิดีเด้อสาว

** ปากบอกว่าบ่ฮักเขาแล้ว
แต่เบิ่งแววตาแล้วบ่ใช่
ยังเห็นหน้าน้ำตาไหลอยู่เด้อ้ายว่าบ่
ต้องทำเป็นเก่งหยังหลาย
ให้เฮ็ดตามหัวใจน้องสา
อ้ายสิเจ็บปานได๋กะอย่าคืนไปหาเขา

( ดนตรี )

( *, ** )

มาฮักอ้ายตอนเจ้าเคียดให้เขา
อ้ายบ่เอาเด้อหล่า..
เพลง : อย่าเก่งแต่ปาก
ศิลปิน : เบิร์ด พัฒกันต์
คำร้อง/ทำนอง : อุดม อินทองสุข
เรียบเรียง : เดี่ยว ภูมิโชติ
อย่าเก่งแต่ปาก - เบิร์ด พัฒกันต์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend