คอร์ดเพลง รจนา – TaitosmitH (ไททศมิตร)

  
Text   

คอร์ดเพลง : รจนา TaitosmitH

คอร์ดเพลง รจนา - TaitosmitH

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single TaitosmitH : รจนา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รจนา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm | G F# | Bm | G F# |

Bm 
ในวรรณคดีมันยังมีความเป็นธรรม
 
คนอย่าง
G 
ฉันยังมีโอก
F# 
าสอย่างใครเขา
Bm 
ใช้ความพยายามและความดีในตัวเรา
 
เพื่อไขว้ค
G 
ว้าเอาพวงมา
F# 
ลัยมาครอง

Bm 
เป็นเจ้าของความรักที่เธอนั้
G 
นมี 
 
 
F# 
 
ให้เวลาพิ
Bm 
สูจน์ให้เห็นภายในเปลือกกายมี
G 
รักยิ่งใหญ่ 
 
 
F# 

Bm 
รูปพรรณไม่งามแต่จะพยายาม
 
ทำทุก
G 
สิ่งทุกอย่างให้เ
F# 
ธอได้รู้
Bm 
แม้ไม่มีความหวังแต่ก็จะลองดู
 
เพื่อไขว้ค
G 
ว้าเอาพวงมา
F# 
ลัยมาครอง

Bm 
แต่ทันใดนั้นมีเจ้าชายรูปง
G 
ามย่างกายเข้า
F# 
มาข้างๆฉัน
Bm 
แต่ฉันทำแค่เพียงหันมองเท่
G 
านั้น
 
เธอ
F# 
ยื่นมาลัยให้กับมัน

Bm 
รจนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเรา โอ้ร
G 
จนา 
 
 
F# 
Bm 
รจนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเรา โอ้ร
G 
จนา 
 
 
F# 
Bm 
รจนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเรา โอ้ร
G 
จนา 
 
 
F# 
Bm 
รจนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเรา โอ้ร
G 
จนา
F# 
รจนาฉันมันแค่เงาะ
Bm 
ป่า 
 
 
G 
 
F# 
 
ฉันมันแค่เงาะ
Bm 
ป่า 
 
 
G 
 
F# 
 
ฉันมันแค่เงาะ
Bm 
ป่า 
 
 
G 
 
F# 
 
ฉันมันแค่เงาะ
Bm 
ป่า 
 
 
G 
 
F# 

 
และบัด
Bm 
นั้นรจนาเลือกคู่อยู่ที่กรุงส
G 
ามล
 
คนมากมายแห่มาเ
F# 
ป็นพยาน
Bm 
เป็นตำนาน เป็นนิทาน เรื่องเล่าขาน เรื่องความรัก
 
แต่ค
G 
วามจริงก็มัก 
 
ไม่ได้ส
F# 
มดังใจหวัง
Bm 
รจนาหยิบพวงมาลาสุ่มหาส
G 
ามี 
 
 
F# 
Bm 
ช่วงอึดใจทันใดไม่คิดไม่ฝันจะเป็นอย่า
G 
งนี้
 
เธอ
F# 
ยื่นมาลัยให้กับมัน

Bm 
รจนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเรา โอ้ร
G 
จนา 
 
 
F# 
Bm 
รจนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเรา โอ้ร
G 
จนา 
 
 
F# 
Bm 
รจนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเรา โอ้ร
G 
จนา 
 
 
F# 
Bm 
รจนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเรา โอ้ร
G 
จนา
F# 
รจนาฉันมันแค่เงาะ
Bm 
ป่า 
 
 
G 
 
F# 
 
ฉันมันแค่เงาะ
Bm 
ป่า 
 
 
G 
 
F# 
 
ฉันมันแค่เงาะ
Bm 
ป่า 
 
 
G 
 
F# 
 
ฉันมันแค่เงาะ
Bm 
ป่า 
 
 
G 
 
F# 

 
เธอยื่นมาลัยให้กับมัน…
 

OUTRO | Bm |


ในวรรณคดีมันยังมีความเป็นธรรม
คนอย่างฉันยังมีโอกาสอย่างใครเขา
ใช้ความพยายามและความดีในตัวเรา
เพื่อไขว้คว้าเอาพวงมาลัยมาครอง

เป็นเจ้าของความรักที่เธอนั้นมี
ให้เวลาพิสูจน์ให้เห็นภายในเปลือกกายมีรักยิ่งใหญ่

รูปพรรณไม่งามแต่จะพยายาม
ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้รู้
แม้ไม่มีความหวังแต่ก็จะลองดู
เพื่อไขว้คว้าเอาพวงมาลัยมาครอง

แต่ทันใดนั้นมีเจ้าชายรูปงามย่างกายเข้ามาข้างๆฉัน
แต่ฉันทำแค่เพียงหันมองเท่านั้น
เธอยื่นมาลัยให้กับมัน

รจนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเรา โอ้รจนา
รจนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเรา โอ้รจนา
รจนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเรา โอ้รจนา
รจนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเรา โอ้รจนา
รจนาฉันมันแค่เงาะป่า
ฉันมันแค่เงาะป่า
ฉันมันแค่เงาะป่า
ฉันมันแค่เงาะป่า

และบัดนั้นรจนาเลือกคู่อยู่ที่กรุงสามล
คนมากมายแห่มาเป็นพยาน
เป็นตำนาน เป็นนิทาน เรื่องเล่าขาน เรื่องความรัก
แต่ความจริงก็มัก ไม่ได้สมดังใจหวัง
รจนาหยิบพวงมาลาสุ่มหาสามี
ช่วงอึดใจทันใดไม่คิดไม่ฝันจะเป็นอย่างนี้
เธอยื่นมาลัยให้กับมัน

รจนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเรา โอ้รจนา
รจนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเรา โอ้รจนา
รจนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเรา โอ้รจนา
รจนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเรา โอ้รจนา
รจนาฉันมันแค่เงาะป่า
ฉันมันแค่เงาะป่า
ฉันมันแค่เงาะป่า
ฉันมันแค่เงาะป่า

เธอยื่นมาลัยให้กับมัน…


รูปภาพคอร์ด รจนา – TaitosmitH

คอร์ดเพลง รจนา - TaitosmitH

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รจนา (คอร์ด)

Produced by ธนกฤต สองเมือง,ปัณณสิทธิ์ สุขโหตุ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend