หน้าแรก » TaitosmitH » คอร์ดเพลง หัวหน้าสืบ – TaitosmitH (ไททศมิตร)

คอร์ดเพลง หัวหน้าสืบ – TaitosmitH (ไททศมิตร)

คอร์ดเพลง : หัวหน้าสืบ TaitosmitH (ไททศมิตร)

คอร์ดเพลง หัวหน้าสืบ - TaitosmitH (ไททศมิตร)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single TaitosmitH (ไททศมิตร) : หัวหน้าสืบ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หัวหน้าสืบ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Dm 
  เมื่อคนชราต่างเล่าขาน
 
  ถึงตำนานชาติไทยในครั้ง
Bb 
หนึ่ง
 
  เคยมีเขา
อยู่..
Dm 
  กับชุดราชการสีจางเก่า
 
  แว่นหนาพาดตาลมหายใจสี
Bb 
เทา
 
  ปกปักผืน
ป่า.. 
 
ตลอด
Dm 
มา..

Dm 
  เสียงเหล็กตกกระทบกันสั่นไหว
 
  ต้นตอของมันมาจากรถคันใ
Bb 
หญ่
 
  ที่ใช้ขนต้น
ไม้
Dm 
  เขาวางปากกากับกระดาษไว้
 
  เข้าไปแต่ตัวกางแขนขวาง
Bb 
ปืน.. 
 
 
ฮืม..

Dm 
  เขาช่วยตรงนี้ไว้ได้ทัน
 
  แต่ในเวลาเดียวกันต้นไม้ล้มโ
Bb 
ชย
 
  ในอีกฟากห
นึ่ง.. 
 
ของฝืนป่า..

INSTRU | Dm | Dm | Bb | C |

Dm 
  เหตุการณ์ยังดำเนินต่อไป
 
  สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ต่างหากที่
Bb 
แอบ..
 
  เมื่อมีเสียงรถ
ดัง

Dm 
  เขาวางปากกากับกระดาษไว้
Dm 
  เข้าไปแต่ตัวกางแขนขวาง
Bb 
ปืน.. 
 
อย..

Dm 
  เขาช่วยตรงนี้ไว้ได้ทัน
 
  แต่ในเวลาเดียวกันสัตว์ป่าล้ม
Bb 
ตาย
 
  ในอีกฟากห
นึ่ง
 
  
Dm 
ไม่เคยเกรงกลัวพวกซุ่มยิง
 
  แต่ในความเป็นจริงเขาถูกอุ้ม
Bb 
ตัว
 
  ไปยังฟากห
นึ่ง.. 
 
ของผืนป่า..

INSTRU | Dm C Am C | G Am Dm | Bb | C |
INSTRU | Dm | Dm | Bb | C |

Bb 
  เรื่องราวจบไปในคืนนั้น
  หลังจากมีเสียงดังปั้ง
Dm 
สนั่น
Bb 
  ฉันขอจากไปด้วยมือฉัน
  แต่ใครเล่าจะรู้ความจริงของ
Dm 
มัน..

Bb 
  ลาก่อนความดีที่ทำไว้
  หวังคนรุ่นหลังร่วมด้วยช่วย
Dm 
กัน
Bb 
  โอ้เจ้าลูกหลานจงจำไว้
  ถึงตำนานชาติไทยในครั้ง
Dm 
หนึ่ง..เคยมีเขาอยู่..

 
  หัวหน้า
Bb 
สืบ.. 
 
หัวหน้า
สืบ.. 
 
หัวหน้า
Dm 
สืบ..
 
  หัวหน้า
Bb 
สืบ.. 
 
หัวหน้า
สืบ.. 
 
หัวหน้า
Dm 
สืบ…


เมื่อคนชราต่างเล่าขาน
ถึงตำนานชาติไทยในครั้งหนึ่ง
เคยมีเขาอยู่..
กับชุดราชการสีจางเก่า
แว่นหนาพาดตาลมหายใจสีเทา
ปกปักผืนป่า.. ตลอดมา..

เสียงเหล็กตกกระทบกันสั่นไหว
ต้นตอของมันมาจากรถคันใหญ่
ที่ใช้ขนต้นไม้
เขาวางปากกากับกระดาษไว้
เข้าไปแต่ตัวกางแขนขวางปืน.. ฮืม..

เขาช่วยตรงนี้ไว้ได้ทัน
แต่ในเวลาเดียวกันต้นไม้ล้มโชย
ในอีกฟากหนึ่ง.. ของฝืนป่า..

( ดนตรี )

เหตุการณ์ยังดำเนินต่อไป
สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ต่างหากที่แอบ..
เมื่อมีเสียงรถดัง

เขาวางปากกากับกระดาษไว้
เข้าไปแต่ตัวกางแขนขวางปืน.. โอย..

เขาช่วยตรงนี้ไว้ได้ทัน
แต่ในเวลาเดียวกันสัตว์ป่าล้มตาย
ในอีกฟากหนึ่ง
ไม่เคยเกรงกลัวพวกซุ่มยิง
แต่ในความเป็นจริงเขาถูกอุ้มตัว
ไปยังฟากหนึ่ง.. ของผืนป่า..

( ดนตรี )

เรื่องราวจบไปในคืนนั้น
หลังจากมีเสียงดังปั้งสนั่น
ฉันขอจากไปด้วยมือฉัน
แต่ใครเล่าจะรู้ความจริงของมัน..

ลาก่อนความดีที่ทำไว้
หวังคนรุ่นหลังร่วมด้วยช่วยกัน
โอ้เจ้าลูกหลานจงจำไว้
ถึงตำนานชาติไทยในครั้งหนึ่ง..เคยมีเขาอยู่..

หัวหน้าสืบ.. หัวหน้าสืบ.. หัวหน้าสืบ..
หัวหน้าสืบ.. หัวหน้าสืบ.. หัวหน้าสืบ…


รูปภาพคอร์ด หัวหน้าสืบ – TaitosmitH (ไททศมิตร)

คอร์ดเพลง หัวหน้าสืบ - TaitosmitH (ไททศมิตร)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หัวหน้าสืบ (คอร์ด)

Lyrics : โฟโมส ตฤณสิษฐ์ สิริพิชญาศานต์
Arranged : TaitosmitH
 โฆษณา