คอร์ดเพลง เก็บไว้ให้ชื่นใจ – ไม้เมือง

  
Text   
คอร์ดเพลง เก็บไว้ให้ชื่นใจ
ศิลปิน ไม้เมือง

INTRO | F G | C Am | F | G |

 
ไม่ต้องเ
F 
ก็บดอกไม้มาฝ
C 
าก
 
ไม่ต้องลำบ
F 
ากเก็บท
G 
รายใส่ขว
C 
ดโหล
 
ไม่ต้องเ
Dm 
ขียนคำวารัก 
 
บนก้อ
C 
นหินก้อ
Am 
นโต
 
แค่โ
F 
ทรมาคุยก็พอแล้
G 
วเธอ

 
* อยากขอ
Dm 
บคุณ 
 
ที่ห่ว
G 
งใย
 
อยู่ที่ไ
C 
หนก็นึกถึง
G/B 
กัน..เ
Am 
สมอ
 
แต่
Dm 
ภูเขาทะเลดอกไม้
 
ไม่ใช่ข
C 
องขอ
G/B 
งฉันแล
Am 
ะเธอ
 
เก็บมัน
F 
ไว้ให้มันอยู่ของมัน
G 

 
** เอาไว้ไปเที่ยวด้ว
C 
ยกัน 
 
ดีกว่า
Am 
 
เอาไว้ไปดูด้วย
F 
ตาวันไ
G 
หนสักวัน
C 
 
ดอ
Am 
กไม้ในป่า 
 
คงสว
Dm 
ยกว่าในแจกัน
 
เก็บไว้ให้
F 
ฉันได้ชื่นใ
G 
จด้วยคน
C 

 
แค่เก็บภ
F 
าพสวยสวย 
 
มาฝา
C 
 
แค่เธอรับป
F 
ากจะไปเ
G 
ที่ยวกับฉั
C 
 
แค่เท่า
Dm 
นี้ก็ชื่นใจ 
 
ที่เธอเ
C 
ห็นคว
G/B 
ามสำ
Am 
คัญ
 
สิ่งเล็
F 
กน้อยรอบตัวฉันและเธ
G 

( *, ** )

INSTRU | F C | F G | C |
INSTRU | Dm | C G/B Am | F | G |

( *, ** )

 
เก็บเอ
F 
าไว้ให้คนอื่น.
G 
.. 
 
ได้ชื่นใจเหมือนเร
C 

OUTRO | F G | C Am | F | G | C | C |

เนื้อเพลง
ไม่ต้องเก็บดอกไม้มาฝาก
ไม่ต้องลำบากเก็บทรายใส่ขวดโหล
ไม่ต้องเขียนคำว่ารัก บนก้อนหินก้อนโต
แค่โทรมาคุยก็พอแล้วเธอ

* อยากขอบคุณ ที่ห่วงใย
อยู่ที่ไหนก็นึกถึงกันเสมอ
แต่ภูเขาทะเลดอกไม้
ไม่ใช่ของของฉันและเธอ
เก็บมันไว้ให้มันอยู่ของมัน

** เอาไว้ไปเที่ยวด้วยกันดีกว่า
เอาไว้ไปดูด้วยตาวันไหนสักวัน
ดอกไม้ในป่า คงสวยกว่าในแจกัน
เก็บไว้ให้ฉันได้ชื่นใจด้วยคน

แค่เก็บภาพสวยสวย มาฝาก
แค่เธอรับปากจะไปเที่ยวกับฉัน
แค่เท่านี้ก็ชื่นใจที่เธอเห็นความสำคัญ
สิ่งเล็กน้อยรอบตัวฉันและเธอ

( *, ** )

(ดนตรี)

( *, ** )

เก็บเอาไว้ให้คนอื่น… ได้ชื่นใจเหมือนเรา
เพลง : เก็บไว้ให้ชื่นใจ
ศิลปิน : ไม้เมือง
คำร้อง/ทำนอง : ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียง : พนา ณะวงค์วรรณ์
Digital Download : *1237016
คอร์ดเพลง เก็บไว้ให้ชื่นใจ - ไม้เมือง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend