คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน – ไม้เมือง

  
Text   

คอร์ดเพลง : หนาวแสงนีออน ไม้เมือง

คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน - ไม้เมือง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

25ปีแกรมมี่โกลด์ : หนาวแสงนีออน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | Am | C | G |
INTRO | Dm | Dm | C G | Am |

 
มองดาว
Am 
ใส 
 
ผ่านใจเต็มฝัน
 
คนอยู่ทางบ้
C 
าน 
 
จะรู้หรือเ
Am 
ปล่า
 
คืน
G 
นี้มีหนึ่งคนเหงา
 
ฝากคำกับด
C 
าวบอกว่ายัง
Am 
ห่วง

 
ใน
C 
วันที่นก
G 
บินแรม
Am 
ทาง
 
โบกปีกค
C 
ว้างอยู่กลางเมือง
Am 
หลวง
 
พกค
G 
วามรู้ต่ำกับดวง
 
ติดตามถาม
Em 
ทวงหนทางสร้าง
Am 
ฝัน

 
อยู่ห้อง
Am 
เช่ากินข้าวริมทาง
 
ทำงานรับจ้
C 
างได้ตังค์นิดห
Am 
น่อย
 
คือความจ
G 
ริงที่ท้าให้ถอย
 
แต่ใจดวงน้
C 
อยไม่ยอมไหว
Am 
หวั่น

 
ความ
C 
ฝันและ
G 
คำสัญ
Am 
ญา
 
ก่อนหักใจ
C 
ลาบ้านเฮาวัน
Am 
นั้น
 
ความห
G 
มายบ่เกยแปรผัน
 
ยังเชื่อสัก
Em 
วันฟ้าคงเข้า
Am 
ข้าง

 
อยู่บ้านเ
F 
ฮายามหนาว
 
ก็ห
C 
นาวแค่เพียงกาย
 
ข้างกอง
F 
ไฟยังมีไอ
C 
อุ่น
 
กลับจาก
Dm 
นายังหอมละมุน
 
กรุ่นดอกรา
C 
ตรีลอยลมข้าง
E7 
ทาง

 
อยู่เมืองห
F 
ลวงยามเหงา
 
ทนห
C 
นาวโดยเดียวดาย
 
ตากแสง
F 
ไฟนีออนก็ไม่ส
C 
ร่าง
 
ดั่งเศษ
Dm 
ดาวลอยในฟ้า
Am 
กว้าง
 
พรุ่งนี้เส้นท
C 
างจะเป็นอย่าง
G 
ไร

 
หลับตา
Am 
ฝันถึงภาพบ้านเฮา
 
ยังเห็นยอดพ
C 
ร้าวไหวในแสง
Am 
เดือน
 
ลมห
G 
นาวคืนนี้ย้ำเตือน
 
ผ่านอีกหนึ่งเ
C 
ดือนแล้วในเมือง
Am 
ไกล

 
เฝ้า
C 
ฝันถึง
G 
วันได้
Am 
ดี
 
มีงาน
C 
ที่ตามวาดหวัง
Am 
ไว้
 
คือ
G 
วันหนึ่งที่หัวใจ
 
จะหอบฮัก
Em 
ไปซบอุ่นไอ
Am 
ดิน

INSTRU | Am | Am | C | G |
INSTRU | Dm | Dm | C G | Am |

 
อยู่บ้านเ
F 
ฮายามหนาว
 
ก็ห
C 
นาวแค่เพียงกาย
 
ข้างกอง
F 
ไฟยังมีไอ
C 
อุ่น
 
กลับจาก
Dm 
นายังหอมละมุน
 
กรุ่นดอกรา
C 
ตรีลอยลมข้าง
E7 
ทาง

 
อยู่เมืองห
F 
ลวงยามเหงา
 
ทนห
C 
นาวโดยเดียวดาย
 
ตากแสง
F 
ไฟนีออนก็ไม่ส
C 
ร่าง
 
ดั่งเศษ
Dm 
ดาวลอยในฟ้า
Am 
กว้าง
 
พรุ่งนี้เส้นท
C 
างจะเป็นอย่าง
G 
ไร

 
หลับตา
Am 
ฝันถึงภาพบ้านเฮา
 
ยังเห็นยอดพ
C 
ร้าวไหวในแสง
Am 
เดือน
 
ลมห
G 
นาวคืนนี้ย้ำเตือน
 
ผ่านอีกหนึ่งเ
C 
ดือนแล้วในเมือง
Am 
ไกล

 
เฝ้า
C 
ฝันถึง
G 
วันได้
Am 
ดี
 
มีงาน
C 
ที่ตามวาดหวัง
Am 
ไว้
 
คือ
G 
วันหนึ่งที่หัวใจ
 
จะหอบฮัก
Em 
ไปซบอุ่นไอ
Am 
ดิน

 
คือ
G 
วันหนึ่งที่หัวใจ
 
จะหอบฮัก
Em 
ไปซบอุ่นไอ
Am 
ดิน

OUTRO | Dm | Dm | C G | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หนาวแสงนีออน


มองดาวใส ผ่านใจเต็มฝัน
คนอยู่ทางบ้าน จะรู้หรือเปล่า
คืนนี้มีหนึ่งคนเหงา
ฝากคำกับดาวบอกว่ายังห่วง

ในวันที่นกบินแรมทาง
โบกปีกคว้างอยู่กลางเมืองหลวง
พกความรู้ต่ำกับดวง
ติดตามถามทวงหนทางสร้างฝัน

อยู่ห้องเช่ากินข้าวริมทาง
ทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อย
คือความจริงที่ท้าให้ถอย
แต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวั่น

ความฝันและคำสัญญา
ก่อนหักใจลาบ้านเฮาวันนั้น
ความหมายบ่เกยแปรผัน
ยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าง

อยู่บ้านเฮายามหนาว
ก็หนาวแค่เพียงกาย
ข้างกองไฟยังมีไออุ่น
กลับจากนายังหอมละมุน
กรุ่นดอกราตรีลอยลมข้างทาง

อยู่เมืองหลวงยามเหงา
ทนหนาวโดยเดียวดาย
ตากแสงไฟนีออนก็ไม่สร่าง
ดั่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้าง
พรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร

หลับตาฝันถึงภาพบ้านเฮา
ยังเห็นยอดพร้าวไหวในแสงเดือน
ลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือน
ผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกล

เฝ้าฝันถึงวันได้ดี
มีงานที่ตามวาดหวังไว้
คือวันหนึ่งที่หัวใจ
จะหอบฮักไปซบอุ่นไอดิน

( ดนตรี )

อยู่บ้านเฮายามหนาว
ก็หนาวแค่เพียงกาย
ข้างกองไฟยังมีไออุ่น
กลับจากนายังหอมละมุน
กรุ่นดอกราตรีลอยลมข้างทาง

อยู่เมืองหลวงยามเหงา
ทนหนาวโดยเดียวดาย
ตากแสงไฟนีออนก็ไม่สร่าง
ดั่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้าง
พรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร

หลับตาฝันถึงภาพบ้านเฮา
ยังเห็นยอดพร้าวไหวในแสงเดือน
ลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือน
ผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกล

เฝ้าฝันถึงวันได้ดี
มีงานที่ตามวาดหวังไว้
คือวันหนึ่งที่หัวใจ
จะหอบฮักไปซบอุ่นไอดิน

คือวันหนึ่งที่หัวใจ
จะหอบฮักไปซบอุ่นไอดิน


รูปภาพคอร์ด หนาวแสงนีออน – ไม้เมือง

คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน - ไม้เมือง

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หนาวแสงนีออน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend