คอร์ดเพลง THANOS (ธานอส) – มิว ศุภศิษฏ์

  
Text   

INTRO | A | Em | D | E |

 
ทุกอย่าง
ที่มี 
 
ฉันใ
ห้เธอไปหมด
แล้ว
 
ความรัก
Bm 
ดีๆ 
 
ที่ฉันไม่เคยจะให้ใคร
 
มาบอก
C#m 
ว่าฉัน 
 
อย่าเสียเวลากับเธอ
F#m 
จะได้ไหม
 
วันนี้ไม่มีแล้ว
Bm 
หัวใจ 
 
ไม่เหลือที่ตรงไหน
ให้ยืน

 
จากคนที่รัก
ต้องกา
E/G# 
รเป็นคนไม่รัก
F#m 
 
แค่นั้น
Em 
ไม่เห็น
ต้องลำ
บาก       
C#m 
 
ไม่จำเป็นต้องทำ
Bm 
ให้ใครเสียใจ 
 
 
 
ไม่ต้องใจร้าย
พูดคำ
E/G# 
ที่มัน
 
กระทบ
F#m 
กระเทือนให้ฉัน
Em 
 
ทนฟัง
ต่อไปไ
ม่ไหว..       
C#m 
 
แค่เ
Bm 
ธอดีดนิ้ว
ฉันจะหายไป

INSTRU | A | Em | D | E |

 
ทุกอย่าง
ที่มี 
 
พังท
E/G# 
ลายลงตรงนี้ 
 
 
 
จากวัน
Bm 
ที่ดี จนถึงเวลาต้องหายไป  
 
คำว่า
C#m 
ไม่รัก แค่พูดเบาๆ ก็ฟัง
F#m 
แทบไม่ไหว
 
จากนี้คงไม่เหลือ
Bm 
อะไร 
 
ไม่รู้ว่าวันไหน
จะลืม

 
จากคนที่รัก
ต้องกา
E/G# 
รเป็นคนไม่รัก
F#m 
 
แค่นั้น
Em 
ไม่เห็น
ต้องลำ
บาก       
C#m 
 
ไม่จำเป็นต้องทำ
Bm 
ให้ใครเสียใจ 
 
 
 
ไม่ต้องใจร้าย
พูดคำ
E/G# 
ที่มัน
 
กระทบ
F#m 
กระเทือนให้ฉัน
Em 
 
ทนฟัง
ต่อไปไ
ม่ไหว..       
C#m 
 
แค่เ
Bm 
ธอดีดนิ้ว
ฉันจะหายไป 
 
 

INSTRU | C#m | D | C#m | D |
INSTRU | Bm C#m | D | E |

 
จากคนที่รัก
ต้องกา
E/G# 
รเป็นคนไม่รัก
F#m 
 
แค่นั้น
Em 
ไม่เห็น
ต้องลำ
บาก       
C#m 
 
ไม่จำเป็นต้องทำ
Bm 
ให้ใครเสียใจ 
 
 
 
ไม่ต้องใจร้าย
พูดคำ
E/G# 
ที่มัน
 
กระทบ
F#m 
กระเทือนให้ฉัน
Em 
 
ทนฟัง
ต่อไปไ
ม่ไหว..       
C#m 
 
ไม่พูด
Bm 
คำลาฉันก็เ
ข้าใจ
 
อย่าเห็น
Bm 
มันเป็นเรื่องยาก
อะไร
 
แค่เ
Bm 
ธอดีดนิ้ว
ฉันจะหายไป..


ทุกอย่างที่มี ฉันให้เธอไปหมดแล้ว
ความรักดีๆ ที่ฉันไม่เคยจะให้ใคร
มาบอกว่าฉัน อย่าเสียเวลากับเธอจะได้ไหม
วันนี้ไม่มีแล้วหัวใจ ไม่เหลือที่ตรงไหนให้ยืน

จากคนที่รัก ต้องการเป็นคนไม่รัก
แค่นั้นไม่เห็นต้องลำบาก
ไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเสียใจ
ไม่ต้องใจร้าย พูดคำที่มัน
กระทบกระเทือนให้ฉัน
ทนฟังต่อไปไม่ไหว..
แค่เธอดีดนิ้วฉันจะหายไป

( ดนตรี )

ทุกอย่างที่มี พังทลายลงตรงนี้
จากวันที่ดี จนถึงเวลาต้องหายไป
คำว่าไม่รัก แค่พูดเบาๆ ก็ฟังแทบไม่ไหว
จากนี้คงไม่เหลืออะไร ไม่รู้ว่าวันไหนจะลืม

จากคนที่รัก ต้องการเป็นคนไม่รัก
แค่นั้นไม่เห็นต้องลำบาก
ไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเสียใจ
ไม่ต้องใจร้าย พูดคำที่มัน
กระทบกระเทือนให้ฉัน
ทนฟังต่อไปไม่ไหว..
แค่เธอดีดนิ้วฉันจะหายไป

( ดนตรี )

จากคนที่รัก ต้องการเป็นคนไม่รัก
แค่นั้นไม่เห็นต้องลำบาก
ไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเสียใจ
ไม่ต้องใจร้าย พูดคำที่มัน
กระทบกระเทือนให้ฉัน
ทนฟังต่อไปไม่ไหว..
ไม่พูดคำลาฉันก็เข้าใจ
อย่าเห็นมันเป็นเรื่องยากอะไร
แค่เธอดีดนิ้ว ฉันจะหายไป..

มิวสิควิดีโอ THANOS (ธานอส) มิว ศุภศิษฏ์
เพลง THANOS (ธานอส) (คอร์ด)

เนื้อร้อง : ธนกฤต พานิชวิทย์
ทำนอง: ธนกฤต พานิชวิทย์
เรียบเรียง: อัครชนช์ ราชปันดิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend