คอร์ดเพลง บรรเทา มิว ศุภศิษฏ์ (ละคร รักร้าย)

  
Text   


INTRO | G D/F# | Em Dm7 G |
INTRO | C D | G D |

 
อาจไม่ใ
G 
ช่คนที่เธอฝันจะได้เจอ 
 
ไม่ใช่คนสำคัญ
 
แต่ฉัน
Em 
พร้อมรอเธอตรงนี้อยู่ข้างกัน 
 
วันที่เธอเศร้าใจ
 
หากชี
C 
วิตของเธอทุกอย่างตรงนั้น..
 
ดูเ
Bm 
หมือนไม่เป็นอย่างใจ
 
บอก
Am 
ฉันได้เลยถ้าเธอต้องก
D 
าร

 
ฉันนั้นไ
C 
ม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยา
Bm 
กรัก
 
แต่ฉันพ
Am 
ร้อมจะเป็นที่
Bm 
พัก 
 
ถ้าเธอ
C 
ทุกข์ใจ

 
ช่วยเ
 
ปิดใจเ
G 
ธอให้ฉันเข้
D/F# 
าไป..
 
ดูแลให้
Em 
ใจเธอได้ระบ
D 
าย 
 
 
G 
C 
ร้องไห้กับฉัน 
 
 
D 
จนกว่าเธอจะห
G 
าย 
 
 
D 
 
เธอไม่ต้องก
C 
ลัวในความ
Cm 
หวังดี
 
เพราะฉันก็
Bm 
มีแค่ความหวังเ
Em 
ดียว
 
คือ
Am 
หวังให้เธอนั้น
Bm 
หายดี 
 
 
C 
 
แค่ได้ดูแ
Cm 
ลตอนเธอเจ็บมาก็พอ

INSTRU | G F | Em D |

 
อาจไม่ใ
G 
ช่คนที่เธอฝันจะได้เจอ 
 
ไม่ใช่คนสำคัญ
 
อาจแทน
Em 
เขาคนนั้นไม่ได้เลยสักครั้ง 
 
ฉันก็พอเข้าใจ
 
แต่อย่างน้
C 
อยได้เห็นเธออยู่ตรงนี้ 
 
ได้
Bm 
รู้ว่าเธอปลอดภัย
 
แค่
Am 
นี้ที่อยากจะทำให้เ
D 
ธอ.. 
 
โฮ..

 
ฉันนั้นไ
C 
ม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยา
Bm 
กรัก
 
แต่เธอ
Am 
พักตรงนี้ได้
Bm 
นะ 
 
ถ้าเหนื่อยหั
C 
วใจ

 
ช่วยเ
D 
ปิดใจเ
G 
ธอให้ฉันเข้
D/F# 
าไป..
 
ดูแลให้
Em 
ใจเธอได้ระบ
D 
าย 
 
 
G 
C 
ร้องไห้กับฉัน 
 
 
D 
จนกว่าเธอจะห
G 
าย 
 
 
D 
 
เธอไม่ต้องก
C 
ลัวในความ
Cm 
หวังดี
 
เพราะฉันก็
Bm 
มีแค่ความหวังเ
Em 
ดียว
 
คือ
Am 
หวังให้เธอนั้น
Bm 
หายดี 
 
 
C 
 
แค่ได้ดูแ
Cm 
ลตอนเธอเจ็บมาก็พอ

INSTRU | C | Cm | Bm | E |
INSTRU | Am | Bm | C | Cm |

 
ฉันนั้นไ
C 
ม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยา
Bm 
กรัก
 
แต่เธอ
Am 
พักตรงนี้ได้
Bm 
นะ 
 
ถ้าเหนื่อยหั
C 
วใจ

 
ช่วยเ
D 
ปิดใจเ
G 
ธอให้ฉันเข้
D/F# 
าไป..
 
ดูแลให้
Em 
ใจเธอได้ระบ
D 
าย 
 
 
G 
C 
ร้องไห้กับฉัน 
 
 
D 
จนกว่าเธอจะห
G 
าย 
 
 
D 
 
เธอไม่ต้องก
C 
ลัวในความ
Cm 
หวังดี
 
เพราะฉันก็
Bm 
มีแค่ความหวังเ
Em 
ดียว
 
คือ
Am 
หวังให้เธอนั้น
Bm 
หายดี 
 
 
C 
 
แค่ได้ดูแ
Cm 
ลตอนเธอเจ็บมาก็พอ

INSTRU | G D/F# | Em Dm G | C |

 
ฉัน
Am 
ขอแค่เธอนั้นห
Bm 
ายดี 
 
 
C 
 
ให้ฉันเป็น
Cm 
คนที่อยู่ข้างเธ
G 
อก็พอ..


อาจไม่ใช่คนที่เธอฝันจะได้เจอ ไม่ใช่คนสำคัญ
แต่ฉันพร้อมรอเธอตรงนี้อยู่ข้างกัน วันที่เธอเศร้าใจ
หากชีวิตของเธอทุกอย่างตรงนั้น ดูเหมือนไม่เป็นอย่างใจ
บอกฉันได้เลยถ้าเธอต้องการ

ฉันนั้นไม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยากรัก
แต่ฉันพร้อมจะเป็นที่พัก ถ้าเธอทุกข์ใจ

ช่วยเปิดใจ..เธอให้ฉันเข้าไป ดูแลให้ใจเธอได้ระบาย
ร้องไห้กับฉัน จนกว่าเธอจะหาย
เธอไม่ต้องกลัวในความหวังดี เพราะฉันก็มีแค่ความหวังเดียว
คือหวังให้เธอนั้นหายดี แค่ได้ดูแลตอนเธอเจ็บมาก็พอ

อาจไม่ใช่คนที่เธอฝันจะได้เจอ ไม่ใช่คนสำคัญ
อาจแทนเขาคนนั้นไม่ได้เลยสักครั้ง ฉันก็พอเข้าใจ
แต่อย่างน้อยได้เห็นเธออยู่ตรงนี้ ได้รู้ว่าเธอปลอดภัย
แค่นี้ที่อยากจะทำให้เธอ

ฉันนั้นไม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยากรัก
แต่เธอพักตรงนี้ได้นะ ถ้าเหนื่อยหัวใจ

ช่วยเปิดใจ..เธอให้ฉันเข้าไป ดูแลให้ใจเธอได้ระบาย
ร้องไห้กับฉัน จนกว่าเธอจะหาย
เธอไม่ต้องกลัวในความหวังดี เพราะฉันก็มีแค่ความหวังเดียว
คือหวังให้เธอนั้นหายดี แค่ได้ดูแลตอนเธอเจ็บมาก็พอ

( ดนตรี )

ฉันนั้นไม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยากรัก
แต่เธอพักตรงนี้ได้นะ ถ้าเหนื่อยหัวใจ

ช่วยเปิดใจ..เธอให้ฉันเข้าไป ดูแลให้ใจเธอได้ระบาย
ร้องไห้กับฉัน จนกว่าเธอจะหาย
เธอไม่ต้องกลัวในความหวังดี เพราะฉันก็มีแค่ความหวังเดียว
คือหวังให้เธอนั้นหายดี แค่ได้ดูแลตอนเธอเจ็บมาก็พอ

ฉันขอแค่เธอนั้นหายดี ให้ฉันเป็นคนที่อยู่ข้างเธอก็พอ

มิวสิควิดีโอ บรรเทา มิว ศุภศิษฏ์ (ละคร รักร้าย)

เพลง : บรรเทา (คอร์ด)
ศิลปิน : มิว ศุภศิษฏ์ (ละคร รักร้าย)
เนื้อร้อง/ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง : Mick Petchpoom
ติดต่องานศิลปิน : เพลงจากละคร รักร้าย one31

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend