คอร์ดเพลง แปะหัวใจ – JAONAAY ft. Juné

  
Text   

คอร์ดเพลง : แปะหัวใจ JAONAAY ft. Juné

คอร์ดเพลง แปะหัวใจ - JAONAAY ft. Juné

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single JAONAAY ft. Juné : แปะหัวใจ


INTRO | Bb | Bb | Gm | Gm |
INTRO | Eb | Eb | F | F |

 
ไม่ชอบ
Bb 
จริง ๆ ที่เธอมีคนมากมายมาทัก
 
ไม่ชอบ
Gm 
เลยเวลามีใครชมว่าเธอน่ารัก
 
ทำเป็นว่าคิด
Eb 
แค่พี่ชาย 
 
แค่มองก็รู้ว่าไม่ใช่
 
แต่ว่าตัวฉัน
แค่เพื่อนเท่านั้น 
 
ไม่มีสิทธิ์พูดอะไร

 
ได้อยู่ใกล้เธอ
Bb 
เท่าไหร่
But I can’t call you mine
 
สเตตัสของเรา
Gm 
แค่เพื่อนสนิท 
 
ฉันเข้าใจ
 
ตอนนี้ยั
Eb 
งไม่มีสิทธิ์ 
 
ถ้าจะหึงก็คงจะผิด
 
แอบหวงแค่นี้  
เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม

 
แปะหัวใจเอาไว้ข้
Bb 
างล่างใน 
 
comment
 
เผื่อว่าใครได้เห็น
Gm 
เค้าจะได้ไม่คิดไปไกล
 
ก็รู้ไม่ได้เ
Eb 
ป็นอะไรกัน
 
แค่ไม่ค่อยชอบเวลาใครมาใกล้เธอ

 
แปะหัวใจเอาไว้แ
Bb 
ทนคำว่าคิดถึง
 
ความรู้สึกที่มีใ
Gm 
ห้เธอมันมาก
G7 
เกินไป
 
ยังไม่รู้พรุ่ง
Eb 
นี้จะเป็นไง
 
แต่ที่รู้คือ
Cm 
วันนี้จะบอกเธอไว้ 
 
 
 
ว่าคนนี้ฉันจอง..
 

INSTRU | Bb | Bb | Gm | G7 |
INSTRU | Eb | Eb | F | F |

 
รู้มั้ย
Bb 
เวลาที่เธอทำดีกับใคร
 
ไม่ค่อย
Gm 
ชอบใจเท่าไหร่หรอก
 
แต่ฉันก็แค่  
Eb 
เพื่อนเธอ 
 
ทำได้ก็เพียง
แค่มอง

 
แม้ค
Bb 
วามจริงไม่ชอบให้เธอใกล้ใคร
 
ไม่ชอบ
Gm 
ให้ใครใกล้เธอ
 
อยากบอกให้รู้เ
Eb 
ท่าไหร่ 
 
แต่คิดในใจแ
ค่นั้นพอ

 
แปะหัวใจเอาไว้ข้
Bb 
างล่างใน 
 
comment
 
เผื่อว่าใครได้เห็น
Gm 
เค้าจะได้ไม่คิดไปไกล
 
ก็รู้ไม่ได้เ
Eb 
ป็นอะไรกัน
 
แค่ไม่ค่อยชอบเวลาใครมาใกล้เธอ

 
แปะหัวใจเอาไว้แ
Bb 
ทนคำว่าคิดถึง
 
ความรู้สึกที่มีใ
Gm 
ห้เธอมันมาก
G7 
เกินไป
 
ยังไม่รู้พรุ่ง
Eb 
นี้จะเป็นไง
 
แต่ที่รู้คือวันนี้จะบอกเธอไว้.
..

 
แปะหัวใจเอาไว้ข้
Bb 
างล่างใน 
 
comment
 
เผื่อว่าใครได้เห็น
Gm 
เค้าจะได้ไม่คิดไปไกล
 
ก็รู้ไม่ได้เ
Eb 
ป็นอะไรกัน
 
แค่ไม่ค่อยชอบ
Cm 
เวลาใครมาใกล้เธอ

 
แปะหัวใจเอาไว้แ
Bb 
ทนคำว่าคิดถึง
 
ความรู้สึกที่มีใ
Gm 
ห้เธอมันมาก
G7 
เกินไป
 
ยังไม่รู้พรุ่ง
Eb 
นี้จะเป็นไง
 
แต่ที่รู้คือ
Cm 
วันนี้จะบอกเธอไว้ 
 
 
 
ว่าคนนี้ฉันจอง..
 

OUTRO | Bb | Gm | Eb | F | Bb |


ไม่ชอบจริงๆที่เธอมีคนมากมายมาทัก
ไม่ชอบเลยเวลามีใครชมว่าเธอน่ารัก
ทำเป็นว่าคิดแค่พี่ชาย แค่มองก็รู้ว่าไม่ใช่
แต่ว่าตัวฉัน แค่เพื่อนเท่านั้น
ไม่มีสิทธิ์พูดอะไร

ได้อยู่ใกล้เธอเท่าไหร่
but I can’t call you mine
สเตตัสของเราแค่เพื่อนสนิทฉันเข้าใจ
ตอนนี้ยังไม่มีสิทธิ์ ถ้าจะหึงก็คงจะผิด
แอบหวงแค่นี้ เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม

**Chorus**
แปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างใน comment
เผื่อว่าใครได้เห็นเค้าจะได้ไม่คิดไปไกล
ก็รู้ไม่ได้เป็นอะไรกัน
แค่ไม่ค่อยชอบเวลาใครมาใกล้เธอ

แปะหัวใจเอาไว้แทนคำว่าคิดถึง
ความรู้สึกที่มีให้เธอมันมากเกินไป
ยังไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นไง
แต่ที่รู้คือวันนี้จะบอกเธอไว้
ว่าคนนี้ชั้นจอง

V2
รู้มั้ยเวลาที่เธอทำดีกับใคร
ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่หรอก
แต่ฉันก็แค่เพื่อนเธอ ทำได้ก็เพียงแค่มอง
แม้ความจริงไม่ชอบให้เธอใกล้ใคร
ไม่ชอบให้ใครใกล้เธอ
อยากบอกให้รู้เท่าไหร่ แต่คิดในใจแค่นั้นพอ

( **, ** )

มิวสิควิดีโอ แปะหัวใจ JAONAAY ft. Juné
เพลง แปะหัวใจ (คอร์ด)

Prod. by BenLUSS
Written by PunLUSS , Amp Achariya
For work : 0819007474
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend