คอร์ดเพลง ร้อยพันหมื่นไมล์ – LEGENDBOY feat.OZH

  
Text   

คอร์ดเพลง : ร้อยพันหมื่นไมล์ LEGENDBOY feat.OZH

คอร์ดเพลง ร้อยพันหมื่นไมล์ - LEGENDBOY feat.OZH

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single LEGENDBOY, OZH : ร้อยพันหมื่นไมล์


 
แม้นว่าเราจะ
Gmaj7 
ห่างกัน 
 
ใจฉันไม่เคยห่างกัน
 
แม้นว่าไกลเพี
Am 
ยงไหน 
 
ตัวฉันจะไปพ
D7 
บเธอ
 
ร้อยพันหรือเป็น
Gmaj7 
หมื่นไมล์ 
 
ขอเธอไม่เป็นอื่นใด
 
แม้นว่าเธออยู่แ
Am 
สนไกล.
D7 
.. 
 
ตัวฉันพร้อมไปพบเธอ

Gmaj7 
  เรียบเรียงคำพูดพยายามจะสนทนา
 
  จะพาคุณลอยล่องไปในยามแดนสนธยา
 
Am 
  เธออย่าพึ่งกลับบ้านไปนะดูเหมือนฝนจะมา
D7 
  ไม่ต้องถามว่าอยู่ไหน 
 
ถ้าหากว่าคนจะมา

Gmaj7 
  ขับรถเป็นร้อยโล i gotta goin
 
  และไม่สนว่าที่ใด i’m like a 4 wheel
 
Am 
  for you only one เท่านั้นที่พร้อม deal
D7 
  แค่มีเธอเพียงข้างกันเท่านั้นที่พร้อมชิล
Gmaj7 
  Realdy go Eastside หรือว่า Westside
 
  พร้อมจะไปทุกที่ในเขตประเทศไทย
 
Am 
  หรือต่อให้คุณอยู่ไหน 
 
หรือเขตประเทศใด
D7 
  จะข้ามน้ำ ข้ามทะเล จะข้ามประเทศไป

 
แม้นว่าเราจะ
Gmaj7 
ห่างกัน 
 
ใจฉันไม่เคยห่างกัน
 
แม้นว่าไกลเพี
Am 
ยงไหน 
 
ตัวฉันจะไปพ
D7 
บเธอ
 
ร้อยพันหรือเป็น
Gmaj7 
หมื่นไมล์ 
 
ขอเธอไม่เป็นอื่นใด
 
แม้นว่าเธออยู่แ
Am 
สนไกล.
D7 
.. 
 
ตัวฉันพร้อมไปพบเธอ

 
สุขใจเหลือ
Gmaj7 
เกินที่มีเธออยู่
 
อุ่นใจเหลือเกินที่เธอคอยอยู่
 
 
ข้า
Am 
งฉัน 
 
ในวันร้
D7 
ายๆ
 
ฉันจะไม่
Gmaj7 
ขอให้เธอมีใหม่
 
ฉันจะไม่ขอให้เธอมีใจ ใ
Am 
ห้ฉัน
 
เรื่องนั้นฉัน
D7 
รู้ดี
 
แค่เธออย่า
Gmaj7 
ท้อแล้วไปมีใคร
 
 
กลัวเธอจะท้อแล้วไปมีใหม่
 
 
ไม่นานหรอ
Am 
กนะ 
 
อย่าเพิ่งรีบไป
 
จงรอตร
D7 
งนี้ 
 
แล้วจงเชื่อใจ

 
แม้นว่าเราจะ
Gmaj7 
ห่างกัน 
 
ใจฉันไม่เคยห่างกัน
 
แม้นว่าไกลเพี
Am 
ยงไหน 
 
ตัวฉันจะไปพ
D7 
บเธอ
 
ร้อยพันหรือเป็น
Gmaj7 
หมื่นไมล์ 
 
ขอเธอไม่เป็นอื่นใด
 
แม้นว่าเธออยู่แ
Am 
สนไกล.
D7 
.. 
 
ตัวฉันพร้อมไปพบเธอ

Gmaj7 
  ดวงดาวยังส่องสกาวอยู่บนท้องฟ้านภาลัย
Am 
  เหมือนใจฉันยังคงอยู่ต
D7 
รงนี้ 
 
และไม่ทางจะเปลี่ยนไป
Gmaj7 
  ตราบใดที่เธอยังอยู่ตรงนั้น 
 
โปรดเธอคอยฉันจะรีบไป
Am 
  โปรดเก็บหัวใจเธอเอ
D7 
าไว้

( Fade out )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


แม้นว่าเราจะห่างกัน ใจฉันไม่เคยห่างกัน
แม้นว่าไกลเพียงไหน ตัวฉันจะไปพบเธอ
ร้อยพันหรือเป็นหมื่นไมล์ ขอเธอไม่เป็นอื่นใด
แม้นว่าเธออยู่แสนไกล ตัวฉันพร้อมไปพบเธอ

เรียบเรียงคำพูดพยายามจะสนทนา
จะพาคุณลอยล่องไปในยามแดนสนธยา
เธออย่าพึ่งกลับบ้านไปนะดูเหมือนฝนจะมา
ไม่ต้องถามว่าอยู่ไหน ถ้าหากว่าคนจะมา

ขับรถเป็นร้อยโล i gotta goin
และไม่สนว่าที่ใด i’m like a 4 wheel
for you only one เท่านั้นที่พร้อม deal
แค่มีเธอเพียงข้างกันเท่านั้นที่พร้อมชิล

Realdy go Eastside หรือว่า Westside
พร้อมจะไปทุกที่ในเขตประเทศไทย
หรือต่อให้คุณอยู่ไหน หรือเขตประเทศใด
จะข้ามน้ำ ข้ามทะเล จะข้ามประเทศไป

แม้นว่าเราจะห่างกัน ใจฉันไม่เคยห่างกัน
แม้นว่าไกลเพียงไหน ตัวฉันจะไปพบเธอ
ร้อยพันหรือเป็นหมื่นไมล์ ขอเธอไม่เป็นอื่นใด
แม้นว่าเธออยู่แสนไกล ตัวฉันพร้อมไปพบเธอ

สุขใจเหลือเกินที่มีเธออยู่
อุ่นใจเหลือเกินที่เธอคอยอยู่ข้างฉัน
ในวันร้ายๆ
ฉันจะไม่ขอให้เธอมีใหม่
ฉันจะไม่ขอให้เธอมีใจ ให้ฉัน

แค่เธออย่าท้อแล้วไปมีใคร
กลัวเธอจะท้อแล้วไปมีใหม่
ไม่นานหรอกนะ อย่าเพิ่งรีบไป
จงรอตรงนี้ แล้วจงเชื่อใจ

แม้นว่าเราจะห่างกัน ใจฉันไม่เคยห่างกัน
แม้นว่าไกลเพียงไหน ตัวฉันจะไปพบเธอ
ร้อยพันหรือเป็นหมื่นไมล์ ขอเธอไม่เป็นอื่นใด
แม้นว่าเธออยู่แสนไกล ตัวฉันพร้อมไปพบเธอ

ดวงดาวยังส่องสกาวอยู่บนท้องฟ้านภาลัย
เหมือนใจฉันยังคงอยู่ตรงนี้ และไม่ทางจะเปลี่ยนไป
ตราบใดที่เธอยังอยู่ตรงนั้น โปรดเธอคอยฉันจะรีบไป
โปรดเก็บหัวใจเธอเอาไว้

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ร้อยพันหมื่นไมล์ (คอร์ด)

Contact for work
098-8891-417
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend