คอร์ดเพลง คนอะไรไม่รู้ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

INTRO | D | D | A | A | D | D |

 
อยากได้รถสัก
Bm 
คัน
 
อยากได้บ้านสักห
A 
ลัง 
 
อยากได้เมีย
G 
ที่ดี
 
ชีวิตก็เป็นอย่า
A 
งนี้ 
 
เท่านั้นละ
Bm 
หรือ
 
หรือว่าเป็นอย่าง
A 
ไร 
 
ใครช่วยตอบฉันที

INSTRU | D | D | A | A | D | D |

 
เช้า งกๆ ทำ
Bm 
งาน
 
รถราติดมโหฬ
A 
าร 
 
รู้สึกทรมาน
G 
 
เห็นแต่ตึกระ
A 
ฟ้า 
 
เหมือนสวรรค์รำ
Bm 
ไร
 
สวรรค์นี้ของใ
A 
คร 
 
คงไม่ใช่ของเรา

INSTRU | D | D | A | A | D | D |

 
ฉันเงียบสุดแ
A 
ล้ว.
G 
..  
 
ฉันทนสุดแ
A 
ล้ว
 
ไม่อยากเอ่ยปาก
Bm 
เลย อยู่เงียบๆ เ
A 
ฉยๆ
 
แต่อดคิดไม่
G 
ได้ 
 
เก็บเอาไว้ไม่
Bm 
ไหว
 
มันไหลมาเป็นเพ
A 
ลง 
 
เพลงเหมือนไม่ใช่เพ
D 
ลง

INSTRU | Bm | Bm | A | A |
INSTRU | G | G | D | D | A | A | D | D |

 
อยากให้ใครสั
Bm 
กคน 
 
ช่วยให้เราหลุด
A 
พ้น
 
จากห้วงเหวอ
G 
บาย 
 
อบายมุขอย่างห
A 
นา

 
หนาตราไดโน
Bm 
เสาร์
 
เผาเท่าไรก็
A 
ทน 
 
คนอะไรไ
D 
ม่รู้
 
หนาตราไดโน
Bm 
เสาร์
 
เผาเท่าไรก็
A 
ทน 
 
คนอะไรไ
D 
ม่รู้
 
หนาตราไดโน
Bm 
เสาร์
 
เผาเท่าไรก็
A 
ทน 
 
คนอะไรไ
D 
ม่รู้

INSTRU | Bm | A | D | D |
INSTRU | Bm | A | D | D |

 
หนาตราไดโน
Bm 
เสาร์
 
เผาเท่าไรก็
A 
ทน 
 
คนอะไรไ
D 
ม่รู้.. 
 
 
Dmaj7 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


อยากได้รถสักคัน
อยากได้บ้านสักหลัง อยากได้เมียที่ดี
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ เท่านั้นละหรือ
หรือว่าเป็นอย่างไร ใครช่วยตอบฉันที

( ดนตรี )

เช้า งกๆ ทำงาน
รถราติดมโหฬาร รู้สึกทรมาน
เห็นแต่ตึกระฟ้า เหมือนสวรรค์รำไร
สวรรค์นี้ของใคร คงไม่ใช่ของเรา

( ดนตรี )

ฉันเงียบสุดแล้ว… ฉันทนสุดแล้ว
ไม่อยากเอ่ยปากเลย อยู่เงียบๆ เฉยๆ
แต่อดคิดไม่ได้ เก็บเอาไว้ไม่ไหว
มันไหลมาเป็นเพลง เพลงเหมือนไม่ใช่เพลง

( ดนตรี )

อยากให้ใครสักคน ช่วยให้เราหลุดพ้น
จากห้วงเหวอบาย อบายมุขอย่างหนา

หนาตราไดโนเสาร์
เผาเท่าไรก็ทน คนอะไรไม่รู้
หนาตราไดโนเสาร์
เผาเท่าไรก็ทน คนอะไรไม่รู้
หนาตราไดโนเสาร์
เผาเท่าไรก็ทน คนอะไรไม่รู้

( ดนตรี )

หนาตราไดโนเสาร์
เผาเท่าไรก็ทน คนอะไรไม่รู้..

มิวสิควิดีโอ คนอะไรไม่รู้ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เพลง คนอะไรไม่รู้ (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend