คอร์ดเพลง ตอนนี้กำลังสร้าง – วงบาวบาว

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตอนนี้กำลังสร้าง วงบาวบาว

คอร์ดเพลง ตอนนี้กำลังสร้าง - วงบาวบาว

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงบาวบาว : ตอนนี้กำลังสร้าง


Tune to Eb
INTRO | A | E | F#m | D |

 
ไม่
A 
คิดว่าดอกฟ้า 
 
จะมา
C#m 
คู่ฉัน
 
ไม่
Bm 
คิดว่ามีวัน 
 
ที่ฉันได้พ
E 
บเจอ
 
บอกตัวเ
A 
องทุกวัน 
 
คอยย้ำอยู่
C#m 
เสมอ
 
กลัวว่า
Bm 
เธอ 
 
จะ
E 
ทนลำบากกับ
A 
ฉันไม่ได้

 
พยาย
D 
ามทำทุกทาง
 
ให้
C#m 
เราสองคน
F#m 
สบาย
 
รถ
Bm 
ยนต์ก็หา
E 
ไม่ 
 
เขแต่รถเค
A 
รื่อง
 
เธออ
D 
ายใครม้
E 
าย
 
เวลา
C#m 
เธออยู่กับ
F#m 
เพื่อน
 
แฟนเ
G 
พื่อนเขามารับ 
 
ขับรถ
E 
ยนต์

 
ตอนนี้กำลังส
A 
ร้าง 
 
อย่ามองข้ามฉั
C#m 
นนะ
 
หากเจอใครที่ดีก
D 
ว่า 
 
สัญ
Bm 
ญาได้ม้
E 
าย
 
จะอยู่ด้วย
A 
กัน 
 
ถึง
E 
มันจะไม่
F#m 
สบาย
 
เธอเท่า
E 
นั้นที่ทำฉันยิ้
D 
มได้
 
ใน
Bm 
วันที่เลวร้
E 
าย 
 
ก็ยัง
A 
มีเธอ 
 
 
E 

INSTRU | A E | F#m E | D | Bm E |
INSTRU | A E | F#m E | D | Bm E |

 
พยาย
D 
ามทำทุกทาง
 
ให้
C#m 
เราสองคน
F#m 
สบาย
 
รถ
Bm 
ยนต์ก็หา
E 
ไม่ 
 
เขแต่รถเค
A 
รื่อง
 
เธออ
D 
ายใครม้
E 
าย
 
เวลา
C#m 
เธออยู่กับ
F#m 
เพื่อน
 
แฟนเ
G 
พื่อนเขามารับ 
 
ขับรถ
E 
ยนต์

 
ตอนนี้กำลังส
A 
ร้าง 
 
อย่ามองข้ามฉั
C#m 
นนะ
 
หากเจอใครที่ดีก
D 
ว่า 
 
สัญ
Bm 
ญาได้ม้
E 
าย
 
จะอยู่ด้วย
A 
กัน 
 
ถึง
E 
มันจะไม่
F#m 
สบาย
 
เธอเท่า
E 
นั้นที่ทำฉันยิ้
D 
มได้
 
ใน
Bm 
วันที่เลวร้
E 
าย

 
จะอยู่ด้วย
A 
กัน 
 
ถึง
E 
มันจะไม่
F#m 
สบาย
 
แค่เธอ
E 
นั้นที่ทำฉันยิ้
D 
มได้
 
ใน
Bm 
วันที่เลวร้
E 
าย.. 
 
ก็ยังมีเธอ..

OUTRO | A | Amaj7 |


ไม่คิดว่าดอกฟ้า จะมาคู่ฉัน
ไม่คิดว่ามีวัน ที่ฉันได้พบเจอ
บอกตัวเองทุกวัน คอยย้ำอยู่เสมอ
กลัวว่าเธอ จะทนลำบากกับฉันไม่ได้

พยายามทำทุกทาง
ให้เราสองคนสบาย
รถยนต์ก็หาไม่ เขแต่รถเครื่อง
เธออายใครม้าย
เวลาเธออยู่กับเพื่อน
แฟนเพื่อนเขามารับ ขับรถยนต์

ตอนนี้กำลังสร้าง อย่ามองข้ามฉันนะ
หากเจอใครที่ดีกว่า สัญญาได้ม้าย
จะอยู่ด้วยกัน ถึงมันจะไม่สบาย
เธอเท่านั้นที่ทำฉันยิ้มได้
ในวันที่เลวร้าย ก็ยังมีเธอ

( ดนตรี )

พยายามทำทุกทาง
ให้เราสองคนสบาย
รถยนต์ก็หาไม่ เขแต่รถเครื่อง
เธออายใครม้าย
เวลาเธออยู่กับเพื่อน
แฟนเพื่อนเขามารับ ขับรถยนต์

ตอนนี้กำลังสร้าง อย่ามองข้ามฉันนะ
หากเจอใครที่ดีกว่า สัญญาได้ม้าย
จะอยู่ด้วยกัน ถึงมันจะไม่สบาย
เธอเท่านั้นที่ทำฉันยิ้มได้
ในวันที่เลวร้าย

จะอยู่ด้วยกัน ถึงมันจะไม่สบาย
แค่เธอนั้นที่ทำฉันยิ้มได้
ในวันที่เลวร้าย.. ก็ยังมีเธอ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตอนนี้กำลังสร้าง (คอร์ด)

Lyrics: นนท์ วงบาวบาว / โทน วงแบเบาะ
Melody: นนท์ วงบาวบาว / โทน วงแบเบาะ
Arrange: ข.ขวด ของใคร / จร. ดอกหญ้า
ติดต่องานแสดง 088-446-1269
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend