คอร์ดเพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย วงบาวบาว

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย วงบาวบาว

คอร์ดเพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย วงบาวบาว

เพลง :

ศิลปิน : วงบาวบาว

เนื้อร้อง/ทำนอง : นนท์ วงบาวบาว

คอร์ดทั้งหมด : A,E,F#m,D,C#m,Bm


INTRO | A E | F#m E | D E | A E |

 
ช่วยกันสร้าง
A 
มา 
 
ไม่
E 
คิดจะถึงวั
F#m 
นนี้
 
ผ่านไปกี่
D 
ปี 
 
ความ
E 
รักก็ยังมั่น
A 
คง
 
กี่ปัญ
D 
หาที่เข้า
E 
มา 
 
ไม่
C#m 
เคยรักกันน้อ
F#m 
ยลง
 
เธอยัง
D 
คง 
 
อยู่ตรง
E 
นี้ไม่จากไปไ
A 
หน

 
ความ
D 
รักที่เธอให้
E 
มา 
 
มี
C#m 
ค่าเหลือ
F#m 
เกิน
 
จูง
D 
มือกันเดินด้วยกัน 
 
อย่าหวั่นไ
E 
หว

 
ไม่ต้องแข่งกับใครเ
D 
ลย
 
ให้เว
E 
ลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารัก
A 
กัน
 
คบกันเรื่อยเ
D 
รื่อย 
 
อยู่กันนานน
E 
าน
 
ให้เ
A 
ธอเชื่อใจ
F#m 
ฉัน 
 
ต้องมีสัก
D 
วัน
 
ฝั่ง
E 
ฝันเราต้องไป
A 
ถึง

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm D | E |

 
ความ
D 
รักที่เธอให้
E 
มา 
 
มี
C#m 
ค่าเหลือ
F#m 
เกิน
 
จูง
D 
มือกันเดินด้วยกัน 
 
อย่าหวั่นไ
E 
หว

 
ไม่ต้องแข่งกับใครเ
D 
ลย
 
ให้เว
E 
ลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารัก
A 
กัน
 
คบกันเรื่อยเ
D 
รื่อย 
 
อยู่กันนานน
E 
าน
 
ให้เ
A 
ธอเชื่อใจ
F#m 
ฉัน 
 
ต้องมีสัก
D 
วัน
 
ฝั่ง
E 
ฝันเราต้องไป
A 
ถึง

 
ไม่ต้องแข่งกับใครเ
D 
ลย
 
ให้เว
E 
ลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารัก
A 
กัน
 
คบกันเรื่อยเ
D 
รื่อย 
 
อยู่กันนานน
E 
าน
 
ให้เ
A 
ธอเชื่อใจ
F#m 
ฉัน 
 
ต้องมีสัก
D 
วัน
 
ฝั่ง
E 
ฝันเราต้องไป
A 
ถึง

 
ต้องมีสัก
D 
วัน 
 
ฝั่ง
E 
ฝันเราต้องไป
A 
ถึง
 
จะอยู่ด้วย
D 
กัน 
 
อย่าง
E 
นี้.. 
 
ตลอ
A 
ดไป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย


ช่วยกันสร้างมา ไม่คิดจะถึงวันนี้
ผ่านไปกี่ปี ความรักก็ยังมั่นคง
กี่ปัญหาที่เข้ามา ไม่เคยรักกันน้อยลง
เธอยังคง อยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหน

ความรักที่เธอให้มา มีค่าเหลือเกิน
จูงมือกันเดินด้วยกันอย่าหวั่นไหว

ไม่ต้องแข่งกับใครเลย
ให้เวลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารักกัน
คบกันเรื่อยเรื่อยอยู่กันนานนาน
ให้เธอเชื่อใจฉัน ต้องมีสักวัน
ฝั่งฝันเราต้องไปถึง

( ดนตรี )

ความรักที่เธอให้มา มีค่าเหลือเกิน
จูงมือกันเดินด้วยกันอย่าหวั่นไหว

ไม่ต้องแข่งกับใครเลย
ให้เวลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารักกัน
คบกันเรื่อยเรื่อยอยู่กันนานนาน
ให้เธอเชื่อใจฉัน ต้องมีสักวัน
ฝั่งฝันเราต้องไปถึง

ไม่ต้องแข่งกับใครเลย
ให้เวลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารักกัน
คบกันเรื่อยเรื่อยอยู่กันนานนาน
ให้เธอเชื่อใจฉัน ต้องมีสักวัน
ฝั่งฝันเราต้องไปถึง

ต้องมีสักวัน ฝั่งฝันเราต้องไปถึง
จะอยู่ด้วยกัน อย่างนี้.. ตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ ไม่ต้องแข่งกับใครเลย วงบาวบาว

เพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย
ศิลปิน : วงบาวบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุญโทน วงแบเบาะ
เรียบเรียง : สุทธิพงษ์ มณีรัตน์
ติดต่องาน : 062-3917955, 093-7538143
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend