หน้าแรก » วงบาวบาว » คอร์ดเพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย วงบาวบาว

คอร์ดเพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย วงบาวบาว

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย วงบาวบาว

คอร์ดเพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย วงบาวบาว

เพลง :

ศิลปิน : วงบาวบาว

เนื้อร้อง/ทำนอง : นนท์ วงบาวบาว

คอร์ดทั้งหมด : A,E,F#m,D,C#m,Bm


INTRO | A E | F#m E | D E | A E |

 
ช่วยกันสร้าง
มา 
 
ไม่
คิดจะถึงวั
F#m 
นนี้
 
ผ่านไปกี่
ปี 
 
ความ
รักก็ยังมั่น
คง
 
กี่ปัญ
หาที่เข้า
มา 
 
ไม่
C#m 
เคยรักกันน้อ
F#m 
ยลง
 
เธอยัง
คง 
 
อยู่ตรง
นี้ไม่จากไปไ
หน

 
ความ
รักที่เธอให้
มา 
 
มี
C#m 
ค่าเหลือ
F#m 
เกิน
 
จูง
มือกันเดินด้วยกัน 
 
อย่าหวั่นไ
หว

 
ไม่ต้องแข่งกับใครเ
ลย
 
ให้เว
ลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารัก
กัน
 
คบกันเรื่อยเ
รื่อย 
 
อยู่กันนานน
าน
 
ให้เ
ธอเชื่อใจ
F#m 
ฉัน 
 
ต้องมีสัก
วัน
 
ฝั่ง
ฝันเราต้องไป
ถึง

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm D | E |

 
ความ
รักที่เธอให้
มา 
 
มี
C#m 
ค่าเหลือ
F#m 
เกิน
 
จูง
มือกันเดินด้วยกัน 
 
อย่าหวั่นไ
หว

 
ไม่ต้องแข่งกับใครเ
ลย
 
ให้เว
ลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารัก
กัน
 
คบกันเรื่อยเ
รื่อย 
 
อยู่กันนานน
าน
 
ให้เ
ธอเชื่อใจ
F#m 
ฉัน 
 
ต้องมีสัก
วัน
 
ฝั่ง
ฝันเราต้องไป
ถึง

 
ไม่ต้องแข่งกับใครเ
ลย
 
ให้เว
ลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารัก
กัน
 
คบกันเรื่อยเ
รื่อย 
 
อยู่กันนานน
าน
 
ให้เ
ธอเชื่อใจ
F#m 
ฉัน 
 
ต้องมีสัก
วัน
 
ฝั่ง
ฝันเราต้องไป
ถึง

 
ต้องมีสัก
วัน 
 
ฝั่ง
ฝันเราต้องไป
ถึง
 
จะอยู่ด้วย
กัน 
 
อย่าง
นี้.. 
 
ตลอ
ดไป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย


ช่วยกันสร้างมา ไม่คิดจะถึงวันนี้
ผ่านไปกี่ปี ความรักก็ยังมั่นคง
กี่ปัญหาที่เข้ามา ไม่เคยรักกันน้อยลง
เธอยังคง อยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหน

ความรักที่เธอให้มา มีค่าเหลือเกิน
จูงมือกันเดินด้วยกันอย่าหวั่นไหว

ไม่ต้องแข่งกับใครเลย
ให้เวลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารักกัน
คบกันเรื่อยเรื่อยอยู่กันนานนาน
ให้เธอเชื่อใจฉัน ต้องมีสักวัน
ฝั่งฝันเราต้องไปถึง

( ดนตรี )

ความรักที่เธอให้มา มีค่าเหลือเกิน
จูงมือกันเดินด้วยกันอย่าหวั่นไหว

ไม่ต้องแข่งกับใครเลย
ให้เวลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารักกัน
คบกันเรื่อยเรื่อยอยู่กันนานนาน
ให้เธอเชื่อใจฉัน ต้องมีสักวัน
ฝั่งฝันเราต้องไปถึง

ไม่ต้องแข่งกับใครเลย
ให้เวลาเป็นตัวเฉลยว่าเรารักกัน
คบกันเรื่อยเรื่อยอยู่กันนานนาน
ให้เธอเชื่อใจฉัน ต้องมีสักวัน
ฝั่งฝันเราต้องไปถึง

ต้องมีสักวัน ฝั่งฝันเราต้องไปถึง
จะอยู่ด้วยกัน อย่างนี้.. ตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ ไม่ต้องแข่งกับใครเลย วงบาวบาว

เพลง ไม่ต้องแข่งกับใครเลย
ศิลปิน : วงบาวบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุญโทน วงแบเบาะ
เรียบเรียง : สุทธิพงษ์ มณีรัตน์
ติดต่องาน : 062-3917955, 093-7538143

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา