คอร์ดเพลง ไม่ใช่ไม่รัก – ปั่นตี้ ลายไทยอินดี้

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่ใช่ไม่รัก ปั่นตี้ ลายไทยอินดี้

คอร์ดเพลง ไม่ใช่ไม่รัก - ปั่นตี้ ลายไทยอินดี้

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ปั่นตี้ ลายไทยอินดี้ : ไม่ใช่ไม่รัก


 
มันจริงห
G 
รือที่เธอจะกลับมา
 
ทั้งที่เ
D 
คยทิ้งกันไปแบบนั้น
Em 
คำพูดเธอมันดูไม่น่าไ
C 
ว้ใจ 
 
 
D 

 
ไม่ใช่ว่า
G 
ฉันอยากให้กลับมา
 
แต่แค่ยังก
D 
ลัวสิ่งที่เธอ 
 
เคยฝา
Em 
กไว้ 
 
 
C 
 
D 

 
เธอเคยทำล
G 
ายความเชื่
D 
อใจ
 
เธอเคยทำล
G 
ายความไ
D 
ว้ใจ
 
วัน
C 
นี้ 
 
เธอต้องการอ
D 
ะไร

 
ไม่ใช่ไม่
G 
รัก 
 
ฉันก็แค่ก
D 
ลัว
 
ฉันก็แค่ก
C 
ลัวเธอจะกลับมาซ้ำแ
D 
ผล
 
แต่เจ็บก็เพราะ
G 
รัก 
 
รักมัน
D 
ทำให้ฉันกลัว
 
C 
ลัวทุกสิ่ง 
 
กลัวทุกอย่างที่เ
D 
ธอ 
 
เคยฝา
G 
กไว้ 
 
 
D 

 
ไม่ใช่ว่า
G 
ฉันอยากให้กลับมา
 
แต่แค่ยังก
D 
ลัวสิ่งที่เธอ 
 
เคยฝา
Em 
กไว้ 
 
 
C 

 
เธอเคยทำล
G 
ายความเชื่
D 
อใจ
 
เธอเคยทำล
G 
ายความไ
D 
ว้ใจ
 
วัน
C 
นี้ 
 
เธอต้องการอ
D 
ะไร

 
ไม่ใช่ไม่
G 
รัก 
 
ฉันก็แค่ก
D 
ลัว
 
ฉันก็แค่ก
C 
ลัวเธอจะกลับมาซ้ำแ
D 
ผล
 
แต่เจ็บก็เพราะ
G 
รัก 
 
รักมัน
D 
ทำให้ฉันกลัว
 
C 
ลัวทุกสิ่ง 
 
กลัวทุกอย่างที่เ
D 
ธอ 
 
เคยฝา
G 
กไว้

INSTRU | A | D | C#m | Bm | E | E |

 
ไม่ใช่ไม่
A 
รัก 
 
ฉันก็แค่ก
E 
ลัว
 
ฉันก็แค่ก
D 
ลัวเธอจะกลับมาซ้ำแ
E 
ผล
 
แต่เจ็บก็เพราะ
A 
รัก 
 
รักมัน
E 
ทำให้ฉันกลัว
 
D 
ลัวทุกสิ่ง 
 
กลัวทุกอย่างที่เ
E 
ธอ

 
ไม่ใช่ไม่
A 
รัก 
 
ฉันก็แค่ก
E 
ลัว
 
ฉันก็แค่ก
D 
ลัวเธอจะกลับมาซ้ำแ
E 
ผล
 
แต่เจ็บก็เพราะ
A 
รัก 
 
รักมัน
E 
ทำให้ฉันกลัว
 
D 
ลัวทุกสิ่ง 
 
กลัวทุกอย่างที่เ
E 
ธอ 
 
เคยฝา
A 
กไว้

 
ไม่ใช่ว่า
Bm 
ฉันไม่รักเธอ.
E 
.. 
 
ฉันก็แค่ระแ
A 
วง…


มันจริงหรือที่เธอจะกลับมา
ทั้งที่เคยทิ้งกันไปแบบนั้น
คำพูดเธอมันดูไม่น่าไว้ใจ

ไม่ใช่ว่าฉันอยากให้กลับมา
แต่แค่ยังกลัวสิ่งที่เธอ เคยฝากไว้

เธอเคยทำลายความเชื่อใจ
เธอเคยทำลายความไว้ใจ
วันนี้ เธอต้องการอะไร

ไม่ใช่ไม่รัก ฉันก็แค่กลัว
ฉันก็แค่กลัวเธอจะกลับมาซ้ำแผล
แต่เจ็บก็เพราะรัก รักมันทำให้ฉันกลัว
กลัวทุกสิ่ง กลัวทุกอย่างที่เธอ เคยฝากไว้

ไม่ใช่ว่าฉันอยากให้กลับมา
แต่แค่ยังกลัวสิ่งที่เธอ เคยฝากไว้

เธอเคยทำลายความเชื่อใจ
เธอเคยทำลายความไว้ใจ
วันนี้ เธอต้องการอะไร

ไม่ใช่ไม่รัก ฉันก็แค่กลัว
ฉันก็แค่กลัวเธอจะกลับมาซ้ำแผล
แต่เจ็บก็เพราะรัก รักมันทำให้ฉันกลัว
กลัวทุกสิ่ง กลัวทุกอย่างที่เธอ เคยฝากไว้

( ดนตรี )

ไม่ใช่ไม่รัก ฉันก็แค่กลัว
ฉันก็แค่กลัวเธอจะกลับมาซ้ำแผล
แต่เจ็บก็เพราะรัก รักมันทำให้ฉันกลัว
กลัวทุกสิ่ง กลัวทุกอย่างที่เธอ

ไม่ใช่ไม่รัก ฉันก็แค่กลัว
ฉันก็แค่กลัวเธอจะกลับมาซ้ำแผล
แต่เจ็บก็เพราะรัก รักมันทำให้ฉันกลัว
กลัวทุกสิ่ง กลัวทุกอย่างที่เธอ เคยฝากไว้

ไม่ใช่ว่าฉันไม่รักเธอ… ฉันก็แค่ระแวง…

มิวสิควิดีโอเพลง ไม่ใช่ไม่รัก ปั่นตี้ ลายไทยอินดี้
เพลง ไม่ใช่ไม่รัก (คอร์ด)

คำร้อง – ทำนอง ชวิศ ลำทอง
เรียบเรียง – อ๊อฟ มือกีตาร์
ติดต่อ 092-6287279, 095 601 4978
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend