คอร์ดเพลง เด็กใต้ยืนหนึ่ง – วงบาวบาว

  
Text   

คอร์ดเพลง : เด็กใต้ยืนหนึ่ง วงบาวบาว

คอร์ดเพลง เด็กใต้ยืนหนึ่ง - วงบาวบาว

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : A, Bm, D, E, F#m,


INTRO | A | F#m | D | E | ( 3 Times )
INTRO | A | F#m | D E | A | E |

 
ก็เป็น
A 
คนพันนี้แหละน้องเห้อ 
 
 
F#m 
 
เซอ
D 
ร์ๆเธอรับได้ห
E 
ม้าย
 
ไม่หล่อไม่ร
A 
วยไม่เข้าตา
F#m 
ใคร
 
แต่จริง
D 
ใจนะจะบอกเ
E 
ลย

 
ก็พัน
A 
นี้ละน้องเห้อพี่เด็
F#m 
กใต้
 
ไม่มีสไ
D 
ตล์อะไรก็ได้ได้
E 
เพ
 
พูดจาโผงผ
A 
างแต่ไม่เคยเ
F#m 
กเร
 
ไม่เ
D 
ท่ห์แต่ก็สุดหวาใ
E 
คร

 
อย่าเพิ่ง
Bm 
มองรูปกายภายน
A 
อกฉัน
 
ที่
D 
มีมากกว่านั้น 
 
มันอยู่ที่ข้าง
E 
ใน

 
เด็ก
A 
ใต้บ้านๆ 
 
ไม่
F#m 
หวานไม่ซึ้ง
 
แต่ยืนห
D 
นึ่ง 
 
เรื่องความจริง
E 
ใจ
 
พูดเ
A 
รื่องรักแท้ 
 
ฉันก็
F#m 
ไม่แพ้ใคร
 
แต่ให้
D 
ได้มากกว่าล้านเปอร์เ
E 
ซ็นต์
 
หน้า
A 
ตาก็งั้นๆ 
 
แต่รับปร
F#m 
ะกันความจริงใจ
 
ต้องการอะ
D 
ไร 
 
แค่ให้เธอบ
E 
อก
 
พูดจ
A 
ริงไม่ขี้หก 
 
ไม่
F#m 
หลอกเชื่อได้
 
ยืนห
D 
นึ่งกว่าใคร.
E 
.. 
 
ให้เธอเปิดใจลองดูสักที

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 3 Times )
INSTRU | A | F#m | D E | A | E |

 
อย่าเพิ่ง
Bm 
มองรูปกายภายน
A 
อกฉัน
 
ที่
D 
มีมากกว่านั้น 
 
มันอยู่ที่ข้าง
E 
ใน

 
เด็ก
A 
ใต้บ้านๆ 
 
ไม่
F#m 
หวานไม่ซึ้ง
 
แต่ยืนห
D 
นึ่ง 
 
เรื่องความจริง
E 
ใจ
 
พูดเ
A 
รื่องรักแท้ 
 
ฉันก็
F#m 
ไม่แพ้ใคร
 
แต่ให้
D 
ได้มากกว่าล้านเปอร์เ
E 
ซ็นต์
 
หน้า
A 
ตาก็งั้นๆ 
 
แต่รับปร
F#m 
ะกันความจริงใจ
 
ต้องการอะ
D 
ไร 
 
แค่ให้เธอบ
E 
อก
 
พูดจ
A 
ริงไม่ขี้หก 
 
ไม่
F#m 
หลอกเชื่อได้
 
ยืนห
D 
นึ่งกว่าใคร..

 
เด็ก
A 
ใต้บ้านๆ 
 
ไม่
F#m 
หวานไม่ซึ้ง
 
แต่ยืนห
D 
นึ่ง 
 
เรื่องความจริง
E 
ใจ
 
พูดเ
A 
รื่องรักแท้ 
 
ฉันก็
F#m 
ไม่แพ้ใคร
 
แต่ให้
D 
ได้มากกว่าล้านเปอร์เ
E 
ซ็นต์
 
หน้า
A 
ตาก็งั้นๆ 
 
แต่รับปร
F#m 
ะกันความจริงใจ
 
ต้องการอะ
D 
ไร 
 
แค่ให้เธอบ
E 
อก
 
พูดจ
A 
ริงไม่ขี้หก 
 
ไม่
F#m 
หลอกเชื่อได้
 
ยืนห
D 
นึ่งกว่าใคร.
E 
.. 
 
ให้เธอเปิดใจลองดูสักที

OUTRO | A | F#m | D | E | ( 3 Times ) | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เด็กใต้ยืนหนึ่ง


ก็เป็นคนพันนี้แหละน้องเห้อ
เซอร์ๆเธอรับได้หม้าย
ไม่หล่อไม่รวยไม่เข้าตาใคร
แต่จริงใจนะจะบอกเลย

ก็พันนี้ละน้องเห้อพี่เด็กใต้
ไม่มีสไตล์อะไรก็ได้ได้เพ
พูดจาโผงผางแต่ไม่เคยเกเร
ไม่เท่ห์แต่ก็สุดหวาใคร

อย่าเพิ่งมองรูปกายภายนอกฉัน
ที่มีมากกว่านั้น มันอยู่ที่ข้างใน

เด็กใต้บ้านๆ ไม่หวานไม่ซึ้ง
แต่ยืนหนึ่ง เรื่องความจริงใจ
พูดเรื่องรักแท้ ฉันก็ไม่แพ้ใคร
แต่ให้ได้มากกว่าล้านเปอร์เซ็นต์
หน้าตาก็งั้นๆ แต่รับประกันความจริงใจ
ต้องการอะไร แค่ให้เธอบอก
พูดจริงไม่ขี้หก ไม่หลอกเชื่อได้
ยืนหนึ่งกว่าใคร… ให้เธอเปิดใจลองดูสักที

( ดนตรี )

อย่าเพิ่งมองรูปกายภายนอกฉัน
ที่มีมากกว่านั้น มันอยู่ที่ข้างใน

เด็กใต้บ้านๆ ไม่หวานไม่ซึ้ง
แต่ยืนหนึ่ง เรื่องความจริงใจ
พูดเรื่องรักแท้ ฉันก็ไม่แพ้ใคร
แต่ให้ได้มากกว่าล้านเปอร์เซ็นต์
หน้าตาก็งั้นๆ แต่รับประกันความจริงใจ
ต้องการอะไร แค่ให้เธอบอก
พูดจริงไม่ขี้หก ไม่หลอกเชื่อได้
ยืนหนึ่งกว่าใคร..

เด็กใต้บ้านๆ ไม่หวานไม่ซึ้ง
แต่ยืนหนึ่ง เรื่องความจริงใจ
พูดเรื่องรักแท้ ฉันก็ไม่แพ้ใคร
แต่ให้ได้มากกว่าล้านเปอร์เซ็นต์
หน้าตาก็งั้นๆ แต่รับประกันความจริงใจ
ต้องการอะไร แค่ให้เธอบอก
พูดจริงไม่ขี้หก ไม่หลอกเชื่อได้
ยืนหนึ่งกว่าใคร… ให้เธอเปิดใจลองดูสักที

มิวสิควิดีโอ เด็กใต้ยืนหนึ่ง วงบาวบาว

เพลง เด็กใต้ยืนหนึ่ง
ศิลปิน : วงบาวบาว
Lyrics/Melody by นนท์ วงบาวบาว / ตาโต้ง
Arrange by ข.ขวด ของใคร / จร. ดอกหญ้า
ติดต่องานแสดง 088-446-1269
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend