คอร์ดเพลง ไม่เคยลืม – MODEL

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่เคยลืม MODEL

คอร์ดเพลง ไม่เคยลืม - MODEL

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single MODEL : ไม่เคยลืม


INTRO | E | A | E | A |

 
ผิดไ
E 
หม 
 
ถ้าฉันยังไ
A 
ม่ลืม
 
ผิดไ
E 
หม 
 
ถ้าฉันยังจำได้ทุ
A 
กอย่าง
 
โกรธไ
E 
หม 
 
ถ้าฉันยังอยากมีเ
A 
ธออยู่ข้าง 
 
 
โกรธ
C#m 
ไหม 
 
ถ้าฉันยังรักแค่เพีย
B 
งเธอ

 
A 
ารลืมใครสักคนทำไม่มันย
G#m 
ากจัง
 
A 
วามลำพังทำไมมันเหงาเหลื
B 
อเกิน..

 
E 
ว่าจะผ่านไปได้ใน
G#m 
แต่ละวัน
 
เธอรู้
C#m 
ไหมฉันทรมานเห
G#m 
ลือเกิน
 
ฉันร้อ
A 
งไห้ ฉันฟูมฟาย ฉัน
G#m 
คิดถึง
C#m 
เธอ
 
ฉัน
F#m 
ทรมาน.. 
 
 
Gdim 
ฉันจะขา
B 
ดใจ

 
แค่
E 
ลืมทำไมมันยา
G#m 
กจัง
 
ยิ่งมอ
C#m 
งดูรูปเรา 
 
ยิ่งร้อ
G#m 
งไห้
 
ไม่พ
A 
ร้อมยอมรับความจริง
 
ไม่
G#m 
พร้อมยอมรับว่า
C#m 
เธอมีใคร
 
ไม่
F#m 
พร้อมยอมรับ 
 
ว่าสุ
B 
ดท้าย..
 
เราต้องเลิกกัน..
 

INSTRU | C#m | G#m | A | E |
INSTRU | C#m | G#m | A Am | B |

 
A 
ารลืมใครสักคนทำไม่มันย
G#m 
ากจัง
 
A 
วามลำพังทำไมมันเหงาเหลื
B 
อเกิน..

 
E 
ว่าจะผ่านไปได้ใน
G#m 
แต่ละวัน
 
เธอรู้
C#m 
ไหมฉันทรมานเห
G#m 
ลือเกิน
 
ฉันร้อ
A 
งไห้ ฉันฟูมฟาย ฉัน
G#m 
คิดถึง
C#m 
เธอ
 
ฉัน
F#m 
ทรมาน.. 
 
 
Gdim 
ฉันจะขา
B 
ดใจ

 
แค่
E 
ลืมทำไมมันยา
G#m 
กจัง
 
ยิ่งมอ
C#m 
งดูรูปเรา 
 
ยิ่งร้อ
G#m 
งไห้
 
ไม่พ
A 
ร้อมยอมรับความจริง
 
ไม่
G#m 
พร้อมยอมรับว่า
C#m 
เธอมีใคร
 
ไม่
F#m 
พร้อมยอมรับ 
 
ว่าสุ
B 
 
เราต้องเลิ
C#m 
กกัน.
G#m 
.

 
ไม่พ
F#m 
ร้อมยอมรับ 
 
ว่าสุดท้
B 
าย..
 
เราต้องจากกัน…
 

OUTRO | E | A | E | A |


ผิดไหม ถ้าฉันยังไม่ลืม
ผิดไหม ถ้าฉันยังจำได้ทุกอย่าง
โกรธไหม ถ้าฉันยังอยากมีเธออยู่ข้าง ๆ
โกรธไหม ถ้าฉันยังรักแค่เพียงเธอ

การลืมใครสักคนทำไม่มันยากจัง
ความลำพังทำไมมันเหงาเหลือเกิน..

กว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละวัน
เธอรู้ไหมฉันทรมานเหลือเกิน
ฉันร้องไห้ ฉันฟูมฟาย ฉันคิดถึงเธอ
ฉันทรมาน.. iฉันจะขาดใจ

แค่ลืมทำไมมันยากจัง
ยิ่งมองดูรูปเรา ยิ่งร้องไห้
ไม่พร้อมยอมรับความจริง
ไม่พร้อมยอมรับว่าเธอมีใคร
ไม่พร้อมยอมรับ ว่าสุดท้าย..
เราต้องเลิกกัน..

( ดนตรี )

การลืมใครสักคนทำไม่มันยากจัง
ความลำพังทำไมมันเหงาเหลือเกิน..

กว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละวัน
เธอรู้ไหมฉันทรมานเหลือเกิน
ฉันร้องไห้ ฉันฟูมฟาย ฉันคิดถึงเธอ
ฉันทรมาน.. iฉันจะขาดใจ

แค่ลืมทำไมมันยากจัง
ยิ่งมองดูรูปเรา ยิ่งร้องไห้
ไม่พร้อมยอมรับความจริง
ไม่พร้อมยอมรับว่าเธอมีใคร
ไม่พร้อมยอมรับ ว่าสุดท้าย..
เราต้องเลิกกัน..

ไม่พร้อมยอมรับ ว่าสุดท้าย..
เราต้องจากกัน…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่เคยลืม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พีท โมเดล
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง 089-290 2833
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend