คอร์ดเพลง หากวันนั้น MODEL

  
Text   

INTRO | D | G | Em | A |

 
เธอจะรั้งฉันไว้ทำไม
.. 
 
เมื่อเธอไม่คิดจะใส่ใ
Em 
 
ไม่เค
ยดูแลห่วงใยอะไรฉันเล
Gmaj7 
 
แรกรักก็เหมือนจะดี
.. 
 
นานวันเธอกลับเมิน
Em 
เฉย
 
ไม่แค
Bm 
ร์จิตใจฉันเลย 
 
เธอไม่สน
เลยสักอย่าง

 
ฉั
Em 
น… 
 
ก็อยู่ของฉันดีๆ
F#m 
 
แต่วันนั้
Em 
น..เธอจะดึง
ฉันมาเพื่ออะ
ไร

 
หากวันนั้น
เราไม่เจอกันคงดีกว่
F#m 
านี้
 
ในวันนี้
Em 
ฉันคงไม่ต้อง..มาเสีย
ใจ
 
ชีวิตฉั
นวันนั้นมันดี..กว่าวัน
F#m 
นี้
 
ในวันนี้
Em 
ทุกวันฉันมีแต่ความ..เสีย
ใจ
 
ฉันว่าเรา
ควรต้องทบทวน
 
เรื่องรา
F#m 
วกันก่อนไห
Bm 
 
จะเดินต่
Em 
อหรือหยุดรักไว้
..แค่ตรงนี้

INSTRU | G | A |

 
นั่งคิด
ทบทวนเรื่องราวของเรา..อีกสัก
ครั้ง
 
กับกา
Em 
รที่เราเจอกัน 
 
มันดีหรือ
เปล่า
 
วันนั้น
ที่เธอใส่ใจ.. 
 
กับควา
Bm 
มรักของเรา
 
วันนี้
Em 
มันเลือนหายไป 
 
จนไม่เหลื
อรักเลย

 
ฉั
Em 
น… 
 
ก็อยู่ของฉันดีๆ
F#m 
 
แต่วันนั้
Em 
น..เธอจะดึง
ฉันมาเพื่ออะ
ไร

 
หากวันนั้น
เราไม่เจอกันคงดีกว่
F#m 
านี้
 
ในวันนี้
Em 
ฉันคงไม่ต้อง..มาเสีย
ใจ
 
ชีวิตฉั
นวันนั้นมันดี..กว่าวัน
F#m 
นี้
 
ในวันนี้
Em 
ทุกวันฉันมีแต่ความ..เสีย
ใจ
 
ฉันว่าเรา
ควรต้องทบทวน
 
เรื่องรา
F#m 
วกันก่อนไห
Bm 
 
จะเดินต่
Em 
อหรือหยุดรักไว้
..แค่ตรงนี้

 
   
เมื่อวันเวลามันทำให้เร
F#m 
 
   ต้องมาทบทว
Bm 
นอีกครั้ง
 
   ว่าในวันนี้
Em 
..รักกัน
 
   หรือฉั
น..ที่มันยังรั้งเธอ..

INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em G | A |

 
หากวันนั้น
เราไม่เจอกันคงดีกว่
F#m 
านี้
 
ในวันนี้
Em 
ฉันคงไม่ต้อง..มาเสีย
ใจ
 
ชีวิตฉั
นวันนั้นมันดี..กว่าวัน
F#m 
นี้
 
ในวันนี้
Em 
ทุกวันฉันมีแต่ความ..เสีย
ใจ
 
ฉันว่าเรา
ควรต้องทบทวน
 
เรื่องรา
F#m 
วกันก่อนไห
Bm 
 
จะเดินต่
Em 
อหรือหยุดรักไว้
..แค่ตรง
นี้

INSTRU | G | F#m Bm |

 
หากไม่รั
Em 
กก็ปล่อยฉันไป
ให้จบ..ลงเสีย
ที..

มิวสิควิดีโอ หากวันนั้น MODEL

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend