คอร์ดเพลง อีหล่า – ตูมตาม ยุทธนา

  
Text   

คอร์ดเพลง : อีหล่า ตูมตาม ยุทธนา

คอร์ดเพลง อีหล่า - ตูมตาม ยุทธนา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ตูมตาม ยุทธนา : อีหล่า


F#m 
ลาลันลาอีหล่า.. 
 
 
D 
ลาลันลาอีหล่า..
E 
ลาลันลาอีหล่า.. 
 
 
C#7 
ลัน ลัน ลัน ลา อี
F#m 
หล่า..

INSTRU | F#m E |

F#m 
จากบ้านเฮามาดน 
 
ใจผู้ลังคนนั้นเป็นจังใด๋
F#m 
อยู่เมืองศิวิไลซ์ 
 
หัวใจคิดฮอดบ้านเฮาแนบ่
 
ยาม
Bm 
เห็นคนหล่อ.
C#7 
.. 
 
อินนำเพินบ่
F#m 
อีหล่า.
E 
.

F#m 
ลาลันลาอีหล่า.. 
 
 
D 
ลาลันลาอีหล่า..
E 
ลาลันลาอีหล่า.. 
 
 
C#7 
ลัน ลัน ลัน ลา อี
F#m 
หล่า..

F#m 
ปลาแดกตำบักหุ่ง ยังหอม ยังฟุ้งในใจอยู่บ้อ
F#m 
หรือติดใจข้าวห่อ 
 
สั่งผ่านหน้าจอมันแซ่บหลายกว่า
 
อยาก
Bm 
รวยทางลัด..
E 
 
นำเพินอยู่บ่อี
F#m 
หล่า..

 
เรื่องเงิน เรื่องท
D 
อง 
 
อ้ายบ่มีป่
E 
องสู้
F#m 
ไผ
 
แต่ว่าถ้าเรื่องหัว
D 
ใจ 
 
อ้ายพร้อมสู้ต
E 
ายกะยั
F#m 
งว่า
 
เฮ็ดเวียก เฮ็ดง
D 
าน 
 
อ้ายบ่เคยย่
E 
านผู้
F#m 
ใด๋
 
อ้ายย่านแต่ว่าหัวใ
D 
จ 
 
ของผู้ลัง
E 
คนฮั่น
A 
น้า
 
ได้หย่างตาก
Bm 
แอร์ 
 
ย่านแต่เจ้าลืมเถียงนา
 
ได้กินเนื้อ
F#m 
ย่าง 
 
ย่านแต่เจ้าลืมป่น
Bm 
ปลา
 
แล้วกะบ่หัว
E 
ซา.. 
 
คนบ้า
C#7 
นนา
F#m 
นำกัน..

 
อิหล่า ละอิหล่า อิ
F#m 
หล่า..
 
อิหล่า ละอิหล่า อิหล่า..
 
 
ถ้าหากว่าใจเจ้ายังว่าง
 
 
อยากให้แนมอ้ายคนนี้บ้าง
 
 
นี้บ้าง โอ้ยนี้บ้าง นี้บ้าง
 
 
อย่ามายม้างแมนเมินหนี
 
 
ฮักคนดีเบิดใจคักแท้
 
 
หลูโตนแน ล่ะหลูโตนแนเถาะ
 
 
ถึงบ่รวย บ่หล่อ กะฮักเจ้าเด้อ.. อีหล่า..
 

 
เด้ออีหล่า เด้ออีหล่า
 
 
เด้ออีหล่า ละ เด้อ เด้อ อีหล่า
 

F#m 
ลาลันลาอีหล่า.. 
 
 
D 
ลาลันลาอีหล่า..
E 
ลาลันลาอีหล่า.. 
 
 
C#7 
ลัน ลัน ลัน ลา อี
F#m 
หล่า..

INSTRU | F#m | D | E | C#7 |
INSTRU | F#m | D | E | C#7 | F#m | F#m |

 
เรื่องเงิน เรื่องท
D 
อง 
 
อ้ายบ่มีป่
E 
องสู้
F#m 
ไผ
 
แต่ว่าถ้าเรื่องหัว
D 
ใจ 
 
อ้ายพร้อมสู้ต
E 
ายกะยั
F#m 
งว่า
 
เฮ็ดเวียก เฮ็ดง
D 
าน 
 
อ้ายบ่เคยย่
E 
านผู้
F#m 
ใด๋
 
อ้ายย่านแต่ว่าหัวใ
D 
จ 
 
ของผู้ลัง
E 
คนฮั่น
A 
น้า
 
ได้หย่างตาก
Bm 
แอร์ 
 
ย่านแต่เจ้าลืมเถียงนา
 
ได้กินเนื้อ
F#m 
ย่าง 
 
ย่านแต่เจ้าลืมป่น
Bm 
ปลา
 
แล้วกะบ่หัว
E 
ซา.. 
 
คนบ้า
C#7 
นนา
F#m 
นำกัน

 
อิหล่า ละอิหล่า อิ
F#m 
หล่า..
 
อิหล่า ละอิหล่า อิหล่า..
 
 
ถ้าหากว่าใจเจ้ายังว่าง
 
 
อยากให้แนมอ้ายคนนี้บ้าง
 
 
นี้บ้าง โอ้ยนี้บ้าง นี้บ้าง
 
 
อย่ามายม้างแมนเมินหนี
 
 
ฮักคนดีเบิดใจคักแท้
 
 
หลูโตนแน ล่ะหลูโตนแนเถาะ
 
 
ถึงบ่รวย บ่หล่อ กะฮักเจ้าเด้อ.. อีหล่า..
 

 
เด้ออีหล่า เด้ออีหล่า
 
 
เด้ออีหล่า ละ เด้อ เด้อ อีหล่า
 

F#m 
ลาลันลาอีหล่า 
 
 
D 
ลาลันลาอีหล่า
E 
ลาลันลาอีหล่า.. 
 
 
C#7 
ลัน ลัน ลัน ลา อี
F#m 
หล่า

OUTRO | F#m | D | E | C#7 | ( 2 Times )
OUTRO | F#m | F#m | F#m |


ลาลันลาอีหล่า.. ลาลันลาอีหล่า..
ลาลันลาอีหล่า.. ลัน ลัน ลัน ลา อีหล่า..

( ดนตรี )

จากบ้านเฮามาดน ใจผู้ลังคนนั้นเปนจังใด๋
อยู่เมืองศิวิไลซ์ หัวใจคิดฮอดบ้านเฮาแนบ่
ยามเหนคนหล่อ… อินนำเพินบ่อีหล่า..

ลาลันลาอีหล่า.. ลาลันลาอีหล่า..
ลาลันลาอีหล่า.. ลัน ลัน ลัน ลา อีหล่า..

ปลาแดกตำบักหุ่ง ยังหอม ยังฟุ้งในใจอยู่บ้อ
หรือติดใจข้าวห่อ สั่งผ่านหน้าจอมันแซ่บหลายกว่า
อยากรวยทางลัด… นำเพินอยู่บ่อีหล่า..

เรื่องเงิน เรื่องทอง อ้ายบ่มีป่องสู้ไผ
แต่ว่าถ้าเรื่องหัวใจ อ้ายพร้อมสู้ตายกะยังว่า
เฮดเวียก เฮดงาน อ้ายบ่เคยย่านผู้ใด๋
อ้ายย่านแต่ว่าหัวใจ ของผู้ลังคนฮั่นน้า
ได้หย่างตากแอร์ ย่านแต่เจ้าลืมเถียงนา
ได้กินเนื้อย่าง ย่านแต่เจ้าลืมป่นปลา
แล้วกะบ่หัวซา.. คนบ้านนานำกัน..

อิหล่า ละอิหล่า อิหล่า..
อิหล่า ละอิหล่า อิหล่า..
ถ้าหากว่าใจเจ้ายังว่าง
อยากให้แนมอ้ายคนนี้บ้าง
นี้บ้าง โอ้ยนี้บ้าง นี้บ้าง
อย่ามายม้างแมนเมินหนี
ฮักคนดีเบิดใจคักแท้
หลูโตนแน ล่ะหลูโตนแนเถาะ
ถึงบ่รวย บ่หล่อ กะฮักเจ้าเด้อ.. อีหล่า..

เด้ออีหล่า เด้ออีหล่า
เด้ออีหล่า ละ เด้อ เด้อ อีหล่า

ลาลันลาอีหล่า.. ลาลันลาอีหล่า..
ลาลันลาอีหล่า.. ลัน ลัน ลัน ลา อีหล่า..

( ดนตรี )

เรื่องเงิน เรื่องทอง อ้ายบ่มีป่องสู้ไผ
แต่ว่าถ้าเรื่องหัวใจ อ้ายพร้อมสู้ตายกะยังว่า
เฮดเวียก เฮดงาน อ้ายบ่เคยย่านผู้ใด๋
อ้ายย่านแต่ว่าหัวใจ ของผู้ลังคนฮั่นน้า
ได้หย่างตากแอร์ ย่านแต่เจ้าลืมเถียงนา
ได้กินเนื้อย่าง ย่านแต่เจ้าลืมป่นปลา
แล้วกะบ่หัวซา.. คนบ้านนานำกัน

อิหล่า ละอิหล่า อิหล่า..
อิหล่า ละอิหล่า อิหล่า..
ถ้าหากว่าใจเจ้ายังว่าง
อยากให้แนมอ้ายคนนี้บ้าง
นี้บ้าง โอ้ยนี้บ้าง นี้บ้าง
อย่ามายม้างแมนเมินหนี
ฮักคนดีเบิดใจคักแท้
หลูโตนแน ล่ะหลูโตนแนเถาะ
ถึงบ่รวย บ่หล่อ กะฮักเจ้าเด้อ.. อีหล่า..

เด้ออีหล่า เด้ออีหล่า
เด้ออีหล่า ละ เด้อ เด้อ อีหล่า

ลาลันลาอีหล่า ลาลันลาอีหล่า
ลาลันลาอีหล่า.. ลัน ลัน ลัน ลา อีหล่า


รูปภาพคอร์ด อีหล่า – ตูมตาม ยุทธนา

คอร์ดเพลง อีหล่า - ตูมตาม ยุทธนา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อีหล่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend