คอร์ดเพลง ใจจาง – หนุ่ม มีซอ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ใจจาง หนุ่ม มีซอ

คอร์ดเพลง ใจจาง - หนุ่ม มีซอ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single หนุ่ม มีซอ : ใจจาง


INTRO | F | Dm | Eb | C |

 
F 
ห็นแววตาที่เธอมองมา
Dm 
กะฮู้ว่าฮักเฮาเปลี่ยนไปแล้ว
Bb 
หล่ะ
 
มันคงสิถึงเว
C 
ลา

F 
แม้ในใจอยากดึงเธอไว้อยู่ตรงนี้
Dm 
กะฮู้ดีว่าคงเป็นไปบ่ไ
Bb 
ด้แล้วล่ะ
 
เจ้าคงบ่หวนคืน
C 
มา

 
คำน
F 
างเจ้าซางมาทำโอยลงได้
 
เจ้าซางมาลืม
Dm 
ไล 
 
คำที่เคยเว้าไว้
 
ทางน้องซางบ่
Eb 
จำ 
 
(ซางบ่จำ)
 
โอยใจน้องซางบ่
C 
จำ 
 
(ซางบ่จำ)

 
โอยเด้น
F 
าง 
 
เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้
 
บ่ว่าสิดนปาน
Dm 
ใด๋ 
 
คำว่านางฮักอ้าย
 
คำนี้สิบ่
Eb 
จาง 
 
(สิบ่จาง)
 
โอยใจน้องสิ
C 
บ่จาง 
 
(ใจน้องสิบ่จาง)

F 
ทุกเรื่องราวที่เราร่วมผ่านกันมา
Dm 
สิเอาน้ำตาลบเลือน
 
บ่ให้เปื้อน
Bb 
ใจเจ้าดอกหนา
 
อ้ายขอสัญ
C 
ญา

F 
ขอให้เธอไปดีเถิดที่รัก
Dm 
ใจที่เคยฮักสิบ่ขวางทางเดิน
 
เจ้าดอ
Bb 
กหนา
 
สิบ่ทวงสั
C 
ญญา

F 
คือจังชาตินี้ 
 
ล่ะเฮาบ่แมนคู่กัน
 
ล่ะสิบ่โทษสวรรค์หรือนรกดอกหวา
 
 
กะเพียงแค่โชคช
Dm 
ะตามันบ่ยู้วาสนา
 
กะจังวาโตบักอ้ายเลยบ่ได้เคียงน้องหล่า
 
 
บ่
Eb 
ต้องฮ้องไห้เจ้าบ่ต้องมีน้ำตา
 
แค่อ้ายเสียใจกะอีกบ่นาน
 
 
มันคงสิส่า เ
C 
พียงต้องใช้เวลา

F 
กะขอให้เจ้าอยู่นำเขาแบบนี้
 
มีสุขยืนหมั่นอยู่นำกันจนแก่เฒ่า
 
 
เรื่อง
Dm 
เก่าของเฮาอย่าสิเอามาใส่ใจ
 
อ้ายสิเป็นจังดั๋ยบ่ต้องสนใจดอกหล่า
 
 
ตั้ง
Eb 
แต่มื้อนี่อ้ายสิบ่มีน้ำตา
 
สิบ่ร้องขอเจ้าให้ต่าวคืนกลับมา
 
 
สิบ่ท
C 
วงสัญญาที่เคยเว้าที่เคยว่า
 
นำกันกับอ้ายล่ะว่าจังใด๋
 

INSTRU | F | F | Dm | Dm | Eb | Eb | D | C# |

 
คำ
F# 
นางเจ้าซางมาทำโอยลงได้
 
เจ้าซางมาลื
D#m 
มไล 
 
คำที่เคยเว้าไว้
 
ทางน้องซางบ่
E 
จำ 
 
(ซางบ่จำ)
 
ใจน้องซาง
C# 
บ่จำ 
 
(ซางบ่จำ)

 
โอยเด้
F# 
นาง 
 
เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้
 
บ่ว่าสิดนปา
D#m 
นใด๋ 
 
คำว่านางฮักอ้าย
 
คำนี้สิบ่จ
E 
าง 
 
(สิบ่จาง)
 
ใจน้องมาซ่าง
C# 
จาง…

 
คำ
F# 
นางเจ้าซางมาทำโอยลงได้
 
เจ้าซางมาลื
D#m 
มไล 
 
คำที่เคยเว้าไว้
 
ทางน้องซางบ่
E 
จำ 
 
ใจน้องซางบ่
C# 
จำ

 
โอยเด้
F# 
นาง 
 
เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้
 
บ่ว่าสิดนปา
D#m 
นใด๋ 
 
คำว่านางฮักอ้าย
 
คำนี้สิบ่จ
E 
าง 
 
(สิบ่จาง)
 
ใจน้อง
C# 
สิบ่จาง

 
จำไว้เ
F# 
ด้อผู้สาวจำไว้เด้อ (จำ จำ จำ)
 
จำไว้
D#m 
เด้อผู้สาวจำไว้เด้อ (จำ จำ จำ)
 
จำไว้เ
E 
ด้อ.. โอ..  
C# 
โอ..

 
จำไว้เ
F# 
ด้อผู้บ่าวจำไว้เด้อ (จำ จำ จำ)
 
จำไว้เ
D#m 
ด้อผู้บ่าวจำไว้เด้อ (จำ จำ จำ)
 
อย่าได้เผ
E 
ลอ 
 
เชื่อคน
C# 
บ่จริงใจ.. 
 
 
F# 


เห็นแววตาที่เธอมองมา
กะฮู้ว่าฮักเฮาเปลี่ยนไปแล้วหล่ะ
มันคงสิถึงเวลา

แม้ในใจอยากดึงเธอไว้อยู่ตรงนี้
กะฮู้ดีว่าคงเป็นไปบ่ได้แล้วล่ะ
เจ้าคงบ่หวนคืนมา

คำนางเจ้าซางมาทำโอยลงได้
เจ้าซางมาลืมไล คำที่เคยเว้าไว้
ทางน้องซางบ่จำ (ซางบ่จำ)
โอยใจน้องซางบ่จำ (ซางบ่จำ)

โอยเด้นาง เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้
บ่ว่าสิดนปานใด๋ คำว่านางฮักอ้าย
คำนี้สิบ่จาง (สิบ่จาง)
โอยใจน้องสิบ่จาง (ใจน้องสิบ่จาง)

ทุกเรื่องราวที่เราร่วมผ่านกันมา
สิเอาน้ำตาลบเลือน
บ่ให้เปื้อนใจเจ้าดอกหนา
อ้ายขอสัญญา

ขอให้เธอไปดีเถิดที่รัก
ใจที่เคยฮักสิบ่ขวางทางเดิน
เจ้าดอกหนา
สิบ่ทวงสัญญา

คือจังชาตินี้ ล่ะเฮาบ่แมนคู่กัน
ล่ะสิบ่โทษสวรรค์หรือนรกดอกหวา
กะเพียงแค่โชคชะตามันบ่ยู้วาสนา
กะจังวาโตบักอ้ายเลยบ่ได้เคียงน้องหล่า
บ่ต้องฮ้องไห้เจ้าบ่ต้องมีน้ำตา
แค่อ้ายเสียใจกะอีกบ่นาน
มันคงสิส่า. เพียงต้องใช้เวลา

กะขอให้เจ้าอยู่นำเขาแบบนี้
มีสุขยืนหมั่นอยู่นำกันจนแก่เฒ่า
เรื่องเก่าของเฮาอย่าสิเอามาใส่ใจ
อ้ายสิเป็นจังดั๋ยบ่ต้องสนใจดอกหล่า
ตั้งแต่มื้อนี่อ้ายสิบ่มีน้ำตา
สิบ่ร้องขอเจ้าให้ต่าวคืนกลับมา
สิบ่ทวงสัญญาที่เคยเว้าที่เคยว่า
นำกันกับอ้ายล่ะว่าจังใด๋

( ดนตรี )

คำนางเจ้าซางมาทำโอยลงได้
เจ้าซางมาลืมไล คำที่เคยเว้าไว้
ทางน้องซางบ่จำ (ซางบ่จำ)
ใจน้องซางบ่จำ (ซางบ่จำ)

โอยเด้นาง เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้
บ่ว่าสิดนปานใด๋ คำว่านางฮักอ้าย
คำนี้สิบ่จาง (สิบ่จาง)
ใจน้องมาซ่างจาง…

คำนางเจ้าซางมาทำโอยลงได้
เจ้าซางมาลืมไล คำที่เคยเว้าไว้
ทางน้องซางบ่จำ ใจน้องซางบ่จำ

โอยเด้นาง เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้
บ่ว่าสิดนปานใด๋ คำว่านางฮักอ้าย
คำนี้สิบ่จาง (สิบ่จาง)
ใจน้องสิบ่จาง

จำไว้เด้อผู้สาวจำไว้เด้อ (จำ จำ จำ)
จำไว้เด้อผู้สาวจำไว้เด้อ (จำ จำ จำ)
จำไว้เด้อ โอ..

จำไว้เด้อผู้บ่าวจำไว้เด้อ (จำ จำ จำ)
จำไว้เด้อผู้บ่าวจำไว้เด้อ (จำ จำ จำ)
อย่าได้เผลอ เชื่อคนบ่จริงใจ..


รูปภาพคอร์ด ใจจาง – หนุ่ม มีซอ

คอร์ดเพลง ใจจาง - หนุ่ม มีซอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใจจาง (คอร์ด)

คำร้อง – ทำนอง : หนุ่ม มีซอ
เรียบเรียง : tanawatt Boonphoo, pinnball
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend