หน้าแรก » ตูมตาม ยุทธนา » คอร์ดเพลง เจ็บกะได้ ตายกะส่าง – ตูมตาม ยุทธนา

คอร์ดเพลง เจ็บกะได้ ตายกะส่าง – ตูมตาม ยุทธนา


INTRO | Am | F | Dm | E |
INTRO | Am | Em | Dm Em | Am |

 
กะถือ
Am 
ว่าเป็นบุญแล้ว 
 
น้อ
Em 
ชาตินี้
 
ที่ไ
Am 
ด้มีคนฮัก 
 
คือแ
Em 
ก้วตา
 
กุ
ศลผลบุญผ
ลา นำพา มา
พ้อเจ้า
 
ยาม
ยิ้ม 
 
กะ
พิมพ์ใจ 
 
สิเมื่อยปา
Em 
นได๋ 
 
กะ
Am 
เซา
 
ยามเ
ว้า 
 
ฟังแ
ล้ว 
 
กะม่วนชว
Am 
นฝัน

 
แต่ความ
Am 
จริง 
 
เฮ็ดได้น้อ
Em 
ส่ำนี้
 
ได้แอ
Am 
บฮักแอบหอม 
 
 
Em 
ผูกพัน
 
เพราะมื้อ
นั้น 
 
ที่สองเ
ฮาได้ฮักเคีย
งข้าง

 
กะบ่เป็น
Dm 
หยัง สิเฮ็ดไป บ่ส
Em 
นใจ 
 
บ่หั
Am 
วซา
 
อยากให้เ
จ้า ที่แพงปานตา ได้ไปฮอ
ดฝัน..

 
อ้ายสิเ
ฮ็ด 
 
สุอ
ย่าง 
 
เพื่อน้อ
Em 
งนาง 
 
หัวใจของ
Am 
อ้าย
 
แม่นสิต
าย 
 
สิเ
จ็บ 
 
ปานได๋ก
ะส่าง
 
ย้อนบ่
ฮู้ 
 
ดอกค
นดี 
 
มื้ออื่
Em 
นนี้ 
 
สิมีกันบ่
Am 
นาง
 
ฮือ
ฮักเฮาต้องเพ
พัง 
 
บ่เสียใจเลยแก้
วตา

INSTRU | Dm | Em Am | F | C |
INSTRU | Am | Em | Dm G | C |

 
กะบ่เป็น
Dm 
หยัง สิเฮ็ดไป บ่ส
Em 
นใจ 
 
บ่หั
Am 
วซา
 
อยากให้เ
จ้าที่แพงปานตา 
 
ได้ไปฮ
อดฝั่งฝัน…

 
อ้ายสิเ
ฮ็ด 
 
สุอ
ย่าง 
 
เพื่อน้อ
Em 
งนาง 
 
หัวใจของ
Am 
อ้าย
 
แม่นสิต
าย 
 
สิเ
จ็บ 
 
ปานได๋ก
ะส่าง
 
ย้อนบ่
ฮู้ 
 
ดอกค
นดี 
 
มื้ออื่
Em 
นนี้ 
 
สิมีกันบ่
Am 
นาง
 
ฮือ
ฮักเฮาต้องเพ
พัง 
 
บ่เสียใจเลยแก้
วตา.. 
 
 

 
อ้ายสิเ
ฮ็ด 
 
สุอ
ย่าง 
 
เพื่อน้อ
Em 
งนาง 
 
หัวใจของ
Am 
อ้าย
 
แม่นสิต
าย 
 
สิเ
จ็บ 
 
ปานได๋ก
ะส่าง
 
ย้อนบ่
ฮู้ 
 
ดอกค
นดี 
 
มื้ออื่
Em 
นนี้ 
 
สิมีกันบ่
Am 
นาง
 
ฮือ
ฮักเฮาต้องเพ
พัง 
 
บ่เสียใจเลยแก้
วตา

…บ่เสียใจเลยแก้วตา

OUTRO | Am Em | F | Dm Em | Am |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง #เจ็บกะได้ตายกะซาง
ทำนอง/คำร้อง : #ตูมตาม ยุทธนา / โอ๋ โก๋ดง
เรียบเรียง : สมศักดิ์ กลั่นประดิษฐ
อานนท์ เชื้อบุญมา, เดชา ชาสงวน
 โฆษณา