คอร์ดเพลง สติค่ะสติ – Blackhead

  
Text   

คอร์ดเพลง : สติค่ะสติ Blackhead

คอร์ดเพลง สติค่ะสติ - Blackhead

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Blackhead : สติค่ะสติ


INTRO | Em | Em | Em | Em | ( 2 Times )
INTRO | Em | D | C | C D | ( 2 Times ) | Em |

Em 
มันไม่ใช่ง่าย ๆ เข้าใจ ฉันเข้า
A 
ใจเลย
 
การต้องเลิ
C 
กรากัน 
 
แบบไม่ทั
B 
นตั้งตัว 
 
มันเ
Em 
กินทำใจ
Em 
จะให้เธอนิ่งเงียบ ไม่ร้อง ไม่ต้องฟู
A 
มฟาย
 
ทำไม่
C 
ได้หรอก 
 
เรื่องมันเศ
B 
ร้าสะเทือนหัวใ
Em 
จก็รู้
 
แต่ว่า แต่ว่า…
 

 
คนเลิกคื
Em 
อเธอ 
 
 
D 
นะคะ 
 
ที่
C 
รัก
 
เธอขอฉันเ
D 
ลิก
Em 
เอง
 
แหละเ
D 
ฮิร์ตเองขัดแ
C 
ย้งเหอะ 
 
สติค่ะ
D 
สติ
Em 
คนเจ็บจ
D 
ริง 
 
คือ
C 
ฉัน
 
เธอทิ้ง
D 
ฉันนะ
Em 
เธอ
 
พอประม
D 
าณนี้เถอะ
C 
น้ำตา 
 
สติค่ะ
D 
สติ

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
เคยมีกันทุก ๆ เวลา พอต้องล
A 
ากัน
 
ทรมา
C 
นใจ 
 
มันก็ใ
B 
ช่ก็จริงก็คงไม่เ
Em 
ถียง
 
แต่ว่า แต่ว่า..
 

 
คนเลิกคื
Em 
อเธอ 
 
 
D 
นะคะ 
 
ที่
C 
รัก
 
เธอขอฉันเ
D 
ลิก
Em 
เอง
 
แหละเ
D 
ฮิร์ตเองขัดแ
C 
ย้งเหอะ 
 
สติค่ะ
D 
สติ
Em 
คนเจ็บจ
D 
ริง 
 
คือ
C 
ฉัน
 
เธอทิ้ง
D 
ฉันนะ
Em 
เธอ
 
พอประม
D 
าณนี้เถอะ
C 
น้ำตา 
 
สติค่ะ
D 
สติ

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em | D | A | C | ( 3 Times )
INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
เธอ.. 
 
นะ
D 
คะ.. 
 
ที่
C 
รัก 
 
เธอขอฉั
D 
นเลิก
Em 
เอง
 
แหละเ
D 
ฮิร์ตเองขัดแ
C 
ย้งเหอะ 
 
สติค่ะ
D 
สติ
Em 
คนเจ็บจ
D 
ริง 
 
คือ
C 
ฉัน 
 
เธอทิ้ง
D 
ฉันนะ
Em 
เธอ
 
พอประม
D 
าณนี้เถอะ
C 
น้ำตา สติค่ะ ดีอ
D 
อก

OUTRO | Em | Em | Em | Em | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สติค่ะสติ


มันไม่ใช่ง่าย ๆ เข้าใจ ฉันเข้าใจเลย
การต้องเลิกรากัน แบบไม่ทันตั้งตัว มันเกินทำใจ
จะให้เธอนิ่งเงียบ ไม่ร้อง ไม่ต้องฟูมฟาย
ทำไม่ได้หรอก เรื่องมันเศร้าสะเทือนหัวใจก็รู้
แต่ว่า แต่ว่า…

คนเลิกคือเธอ นะคะ ที่รัก
เธอขอฉันเลิกเอง
แหละเฮิร์ตเองขัดแย้งเหอะ สติค่ะสติ
คนเจ็บจริง คือฉัน
เธอทิ้งฉันนะเธอ
พอประมาณนี้เถอะน้ำตา สติค่ะสติ

( ดนตรี )

เคยมีกันทุก ๆ เวลา พอต้องลากัน
ทรมานใจ มันก็ใช่ก็จริงก็คงไม่เถียง
แต่ว่า แต่ว่า..

คนเลิกคือเธอ นะคะ ที่รัก
เธอขอฉันเลิกเอง
แหละเฮิร์ตเองขัดแย้งเหอะ สติค่ะสติ
คนเจ็บจริง คือฉัน
เธอทิ้งฉันนะเธอ
พอประมาณนี้เถอะน้ำตา สติค่ะสติ

( ดนตรี )

เธอ.. นะคะ.. ที่รัก เธอขอฉันเลิกเอง
แหละเฮิร์ตเองขัดแย้งเหอะ สติค่ะสติ
คนเจ็บจริง คือฉัน เธอทิ้งฉันนะเธอ
พอประมาณนี้เถอะน้ำตา สติค่ะ ดีออก


รูปภาพคอร์ด สติค่ะสติ – Blackhead

คอร์ดเพลง สติค่ะสติ - Blackhead

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สติค่ะสติ (คอร์ด)

เนื้อร้อง : ชาญ การช่าง
ทำนอง – เรียบเรียง : อานนท์ สายแสงจันทร์
ติดต่องานจ้าง :
0983319881, 0908505509, 0652905478
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend