หน้าแรก » Blackhead » คอร์ดเพลง สติค่ะสติ – Blackhead

คอร์ดเพลง สติค่ะสติ – Blackhead

คอร์ดเพลง : สติค่ะสติ Blackhead

คอร์ดเพลง สติค่ะสติ - Blackhead

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Blackhead : สติค่ะสติ


INTRO | Em | Em | Em | Em | ( 2 Times )
INTRO | Em | D | C | C D | ( 2 Times ) | Em |

Em 
มันไม่ใช่ง่าย ๆ เข้าใจ ฉันเข้า
ใจเลย
 
การต้องเลิ
กรากัน 
 
แบบไม่ทั
นตั้งตัว 
 
มันเ
Em 
กินทำใจ
Em 
จะให้เธอนิ่งเงียบ ไม่ร้อง ไม่ต้องฟู
มฟาย
 
ทำไม่
ได้หรอก 
 
เรื่องมันเศ
ร้าสะเทือนหัวใ
Em 
จก็รู้
 
แต่ว่า แต่ว่า…
 

 
คนเลิกคื
Em 
อเธอ 
 
 
นะคะ 
 
ที่
รัก
 
เธอขอฉันเ
ลิก
Em 
เอง
 
แหละเ
ฮิร์ตเองขัดแ
ย้งเหอะ 
 
สติค่ะ
สติ
Em 
คนเจ็บจ
ริง 
 
คือ
ฉัน
 
เธอทิ้ง
ฉันนะ
Em 
เธอ
 
พอประม
าณนี้เถอะ
น้ำตา 
 
สติค่ะ
สติ

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
เคยมีกันทุก ๆ เวลา พอต้องล
ากัน
 
ทรมา
นใจ 
 
มันก็ใ
ช่ก็จริงก็คงไม่เ
Em 
ถียง
 
แต่ว่า แต่ว่า..
 

 
คนเลิกคื
Em 
อเธอ 
 
 
นะคะ 
 
ที่
รัก
 
เธอขอฉันเ
ลิก
Em 
เอง
 
แหละเ
ฮิร์ตเองขัดแ
ย้งเหอะ 
 
สติค่ะ
สติ
Em 
คนเจ็บจ
ริง 
 
คือ
ฉัน
 
เธอทิ้ง
ฉันนะ
Em 
เธอ
 
พอประม
าณนี้เถอะ
น้ำตา 
 
สติค่ะ
สติ

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em | D | A | C | ( 3 Times )
INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
เธอ.. 
 
นะ
คะ.. 
 
ที่
รัก 
 
เธอขอฉั
นเลิก
Em 
เอง
 
แหละเ
ฮิร์ตเองขัดแ
ย้งเหอะ 
 
สติค่ะ
สติ
Em 
คนเจ็บจ
ริง 
 
คือ
ฉัน 
 
เธอทิ้ง
ฉันนะ
Em 
เธอ
 
พอประม
าณนี้เถอะ
น้ำตา สติค่ะ ดีอ
อก

OUTRO | Em | Em | Em | Em | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สติค่ะสติ


มันไม่ใช่ง่าย ๆ เข้าใจ ฉันเข้าใจเลย
การต้องเลิกรากัน แบบไม่ทันตั้งตัว มันเกินทำใจ
จะให้เธอนิ่งเงียบ ไม่ร้อง ไม่ต้องฟูมฟาย
ทำไม่ได้หรอก เรื่องมันเศร้าสะเทือนหัวใจก็รู้
แต่ว่า แต่ว่า…

คนเลิกคือเธอ นะคะ ที่รัก
เธอขอฉันเลิกเอง
แหละเฮิร์ตเองขัดแย้งเหอะ สติค่ะสติ
คนเจ็บจริง คือฉัน
เธอทิ้งฉันนะเธอ
พอประมาณนี้เถอะน้ำตา สติค่ะสติ

( ดนตรี )

เคยมีกันทุก ๆ เวลา พอต้องลากัน
ทรมานใจ มันก็ใช่ก็จริงก็คงไม่เถียง
แต่ว่า แต่ว่า..

คนเลิกคือเธอ นะคะ ที่รัก
เธอขอฉันเลิกเอง
แหละเฮิร์ตเองขัดแย้งเหอะ สติค่ะสติ
คนเจ็บจริง คือฉัน
เธอทิ้งฉันนะเธอ
พอประมาณนี้เถอะน้ำตา สติค่ะสติ

( ดนตรี )

เธอ.. นะคะ.. ที่รัก เธอขอฉันเลิกเอง
แหละเฮิร์ตเองขัดแย้งเหอะ สติค่ะสติ
คนเจ็บจริง คือฉัน เธอทิ้งฉันนะเธอ
พอประมาณนี้เถอะน้ำตา สติค่ะ ดีออก


รูปภาพคอร์ด สติค่ะสติ – Blackhead

คอร์ดเพลง สติค่ะสติ - Blackhead

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สติค่ะสติ (คอร์ด)

เนื้อร้อง : ชาญ การช่าง
ทำนอง – เรียบเรียง : อานนท์ สายแสงจันทร์
ติดต่องานจ้าง :
0983319881, 0908505509, 0652905478
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :