หน้าแรก » Blackhead » คอร์ดเพลง ฉันอยู่ตรงนี้ – Blackhead

คอร์ดเพลง ฉันอยู่ตรงนี้ – Blackhead


INTRO | Fmaj7 | Fmaj7 | C | C | ( 2 Times )
INTRO | F | Bb |

จะอยู่ตรง
Em 
นี้ถ้าเธอ
Am 
ต้องก
Em 
าร
ถ้าเผื่อทาง
Em 
นั้นทำเธ
Am 
อหมอง
Em 
หม่น
เห็นเธอเสียความรู้สึก 
 
ฉันที่รักเธอกว่าทุ
กคน 
 
ก็เสียใจ

 
หากคำว่า
รัก 
 
มัน
Em 
ร้าย 
 
กับ
Am 
เธอ 
 
มากไ
 
บอกมาได้ไ
หม 
 
ให้
Em 
ฉัน 
 
ช่วย
Am 
ซับ 
 
น้ำ
ตา
 
ส่งใจช้ำ
ช้ำของเธอมา 
 
ฉันจะรักษามันด้วยรั
กจริง
ไม่ได้เคย
Em 
คิดจะแ
Am 
ทนที่ใ
Em 
คร
แต่ถ้าคนไห
Em 
นทำเธอ
Am 
ทุกข์ท
Em 
ฉันคนนี้ก็มีสิทธิ์ ฉันก็รักเธออยู่ทั้งคน ห
มดทั้งใจ

 
หากคำว่า
รัก 
 
มัน
Em 
ร้าย 
 
กับ
Am 
เธอ 
 
มากไ
 
บอกมาได้ไ
หม 
 
ให้
Em 
ฉัน 
 
ช่วย
Am 
ซับ 
 
น้ำ
ตา
 
ส่งใจช้ำ
ช้ำของเธอมา 
 
ฉันจะรักษามันด้วยรั
กจริง
 
ด้วยหัวใจที่เหมือนเดิม
 

INSTRU | Am F | G C | Am F | G |
INSTRU | Am F | G C | F | G |

 
หากคำว่า
รัก 
 
มัน
Em 
ร้าย 
 
กับ
Am 
เธอ 
 
มากไ
 
บอกมาได้ไ
หม 
 
ให้
Em 
ฉัน 
 
ช่วย
Am 
ซับ 
 
น้ำ
ตา
 
ส่งใจช้ำ
ช้ำของเธอมา 
 
ฉันจะรักษามันด้วยรั
กจริง
ไม่ได้เคย
Em 
คิดจะแ
Am 
ทนที่ใ
Em 
คร
แต่ถ้าคนไห
Em 
นทำเธอ
Am 
ทุกข์ท
Em 
ฉันคนนี้ก็มีสิทธิ์ ฉันก็รักเธออยู่ทั้งคน ห
มดทั้งใจ

 
หากคำว่า
รัก 
 
มัน
Em 
ร้าย 
 
กับ
Am 
เธอ 
 
มากไ
 
บอกมาได้ไ
หม 
 
ให้
Em 
ฉัน 
 
ช่วย
Am 
ซับ 
 
น้ำ
ตา
 
ส่งใจช้ำ
ช้ำของเธอมา 
 
ฉันจะรักษามันด้วยรั
กจริง
 
ด้วยหัวใจที่เหมือนเดิม
 

Bb 
ถ้าเธอมีน้ำต
า 
 
ถ้าเธอต้องช้ำใ
Bb 
จ 
 
ฉันอยู่ตรง
นี้

OUTRO | C Dm Em G C |
OUTRO | C Dm Em G C | C |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง : ฉันอยู่ตรงนี้
ศิลปิน : BLACKHEAD
คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ
ทำนอง : อานนท์ สายแสงจันทร์
เรียบเรียง : อานนท์ สายแสงจันทร์
 โฆษณา