หน้าแรก » Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ) » คอร์ดเพลง รำคาญฉันไหม – Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)

คอร์ดเพลง รำคาญฉันไหม – Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)

คอร์ดเพลง : รำคาญฉันไหม Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)

คอร์ดเพลง รำคาญฉันไหม - Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ) : รำคาญฉันไหม


Tune to Eb

 
ทุก
สิ่ง 
 
ที่เธอเคยให้ฉันมาแต่
Bm7 
ก่อน
 
ไม่มีอีกแล้วในวัน
Em 
นี้ที่เธอ
 
นั้นเปลี่ยนไป เพราะใ
คร 
 
คน
Cm 
นั้น

 
ไม่
ผิด 
 
ที่เธอไม่เหมือนเดิมและไม่
Bm7 
ผิด
 
ที่ฉันนั้นรักเธอมาก
Em 
พอที่จะขอทน
 
มากจนคน คนหนึ่งคนจะขอย
อม 
 
เป็นของต
าย

 
รำคาญฉันไ
หม 
 
เวลาอยู่ใก
Bm7 
ล้กัน
 
รำคาญตัว
Em 
ฉันที่ยุ่งเรื่องเธอมากใช่
Bm7 
ไหม
 
รำคาญทุกอ
ย่างกับตัวฉัน 
 
 
Bm7 
บอกว่า
Em 
เบื่อกัน
Am 
เธอคงอยากทิ้งแล้วใช่ไ
หม

 
รำคาญฉันไ
หม 
 
เวลาฉันถาม
Bm7 
เธอ
 
รำคาญเ
Em 
สมอ 
 
ที่ฉันถามเธอไปกับ
Bm7 
ใคร
 
มีสิ่งหนึ่งที่ฉันนั้นอ
ยากจะบอกเธอ
Bm7 
คือฉัน
Em 
รักเธอ 
 
 
Am 
รักจนไม่พร้อมจะจาก
ไป
 
แม้ใจมันทรมาน..
 

INSTRU | G | Em | Bm7 | C |

 
ก็รักเธอมาก
Am 
พอที่จะขอทน
 
มากจนคน คนหนึ่งคนจะขอย
อม 
 
เป็นของต
าย

 
รำคาญฉันไ
หม 
 
เวลาอยู่ใก
Bm7 
ล้กัน
 
รำคาญตัว
Em 
ฉันที่ยุ่งเรื่องเธอมากใช่
Bm7 
ไหม
 
รำคาญทุกอ
ย่างกับตัวฉัน 
 
 
Bm7 
บอกว่า
Em 
เบื่อกัน
Am 
เธอคงอยากทิ้งกันแล้วใช่ไ
หม

 
รำคาญฉันไ
หม 
 
เวลาฉันถาม
Bm7 
เธอ
 
รำคาญเ
Em 
สมอ 
 
ที่ฉันถามเธอไปกับ
Bm7 
ใคร
 
มีสิ่งหนึ่งที่ฉันนั้นอ
ยากจะบอกเธอ
Bm7 
คือฉัน
Em 
รักเธอ 
 
 
Am 
รักจนไม่พร้อมจะจาก
ไป

 
รำคาญใช่ไ
หม.. 
 
 
Bm7 
 
รำคาญเ
Em 
สมอ 
 
ที่ฉันถามเธอไปกับ
Bm7 
ใคร
 
มีสิ่งหนึ่งที่ฉันนั้นอ
ยากจะบอกเธอ
Bm7 
คือฉันรั
Em 
กเธอ 
 
 
Am 
รักจนไม่พร้อมจะจาก
ไป
 
แม้ใจมันทรม
าน..


ทุกสิ่ง ที่เธอเคยให้ฉันมาแต่ก่อน
ไม่มีอีกแล้วในวันนี้ที่เธอ
นั้นเปลี่ยนไป เพราะใคร คนนั้น

ไม่ผิด ที่เธอไม่เหมือนเดิมและไม่ผิด
ที่ฉันนั้นรักเธอมากพอที่จะขอทน
มากจนคน คนหนึ่งคนจะขอยอม เป็นของตาย

รำคาญฉันไหม เวลาอยู่ใกล้กัน
รำคาญตัวฉันที่ยุ่งเรื่องเธอมากใช่ไหม
รำคาญทุกอย่างกับตัวฉัน บอกว่าเบื่อกัน
เธอคงอยากทิ้งแล้วใช่ไหม

รำคาญฉันไหม เวลาฉันถามเธอ
รำคาญเสมอ ที่ฉันถามเธอไปกับใคร
มีสิ่งหนึ่งที่ฉันนั้นอยากจะบอกเธอ
คือฉันรักเธอ รักจนไม่พร้อมจะจากไป
แม้ใจมันทรมาน..

( ดนตรี )

ก็รักเธอมากพอที่จะขอทน
มากจนคน คนหนึ่งคนจะขอยอม เป็นของตาย

รำคาญฉันไหม เวลาอยู่ใกล้กัน
รำคาญตัวฉันที่ยุ่งเรื่องเธอมากใช่ไหม
รำคาญทุกอย่างกับตัวฉัน บอกว่าเบื่อกัน
เธอคงอยากทิ้งกันแล้วใช่ไหม

รำคาญฉันไหม เวลาฉันถามเธอ
รำคาญเสมอ ที่ฉันถามเธอไปกับใคร
มีสิ่งหนึ่งที่ฉันนั้นอยากจะบอกเธอ
คือฉันรักเธอ รักจนไม่พร้อมจะจากไป

รำคาญใช่ไหม..
รำคาญเสมอ ที่ฉันถามเธอไปกับใคร
มีสิ่งหนึ่งที่ฉันนั้นอยากจะบอกเธอ
คือฉันรักเธอ รักจนไม่พร้อมจะจากไป
แม้ใจมันทรมาน..


รูปภาพคอร์ด รำคาญฉันไหม – Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)

คอร์ดเพลง รำคาญฉันไหม - Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รำคาญฉันไหม (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : Uefa Hari
เรียบเรียง : วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์
เรียบเรียง : ชลันทร์ ศุกระรุจิ, พชร รัตนอรุณ

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา