คอร์ดเพลง จากสำคัญ เป็นสำรอง – ต่าย อรทัย

  
Text   

INTRO | Am | G | Dm | Em |
INTRO | Dm | Am | Dm Em | Am |

 
ไสล่
Am 
ะ 
 
ไสล่
ะ 
 
ฮักสุ
Dm 
ดหัวใจ 
Am 
 
หนา
หนักเท่าใ
ด 
 
เฮา
Em 
สิบ่ถิ่มกัน
 
แค่เ
ปลี่ยนที่ใหม่
 แค่มีใคร
Em 
เดินผ่าน
Am 
 
คน
ที่ว่าฮักกัน 
 
เริ่มบ่คือ
Am 
เก่า

 
หาย
Am 
ไป 
 
หาย
ไป 
 
หาย
Dm 
ไปมื้อละน้อย
Am 
 
ฝัน
ที่เฝ้า
คอย 
 
เริ่มไ
Em 
ด้ยินแผ่วเบา
 
หลาย
สิ่งหายไป
ตั้งใจ
Em 
หรือเปล่า
Am 
 
ค่าใ
นคำว่าเรา 
 
ลดลงทุก
Am 
วัน

 
* จากที่เคย
 สำคัญ
บนเส้นทาง
Am 
ใจ
 
ถูกลืมไป
จนใกล้
สิเป็นทาง
Em 
ผ่าน
 
บ่ฮู้มีห
Dm 
ยังบ่ 
 
ไผ๋หน้อ
Am 
เกี่ยวพัน
 
คน
Dm 
จึงเมินใส่กัน 
 
บ่งันด
Em 
อก

 
** ให้เป็นคน
 สำรอง
ตั้งแต่เมื่อ
Am 
ใด
 
เราอยู่ยังไง
สายตาบ่
เคยส่ง 
Em 
 
ถูกทิ้งวัน
Dm 
 ละน้อย 
 
คอยๆ
Am 
 จนหมอง
 
คือ
Dm 
บ่แคร์บ่มอง
 หัวใ
Am 

INSTRU | Am | G | Dm | Em |
INSTRU | Dm | Am | Dm Em | Am |
INSTRU | Am | Am |

 
เหลือ
Am 
อยู่ 
 
เท่า
ใด 
 
ค่าค
Dm 
วามสำคัญ
Am 
 
ฮัก
ที่บอก 
 
ทุกวั
น 
 
ฝืนห
Em 
รือมาจากใจ
 
เหิน
ห่างเพราะงาน
 หรือเตรียมการ
Em 
ทิ้งไป 
Am 
 
ฮู้ตั
วบ่ว่าใจ 
 
ห่างไปทุ
Am 
กวัน

( * ) ( ** )

 
ถูกทิ้งวัน
Dm 
 ละน้อย 
 
คอยๆ
Am 
 จนหมอง
 
คือ
Dm 
บ่แคร์บ่มอง
…หัวใจ

OUTRO | G | Am | Dm Em | Am |
OUTRO | Am Am |

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend