คอร์ดเพลง ดึงดัน – Cocktail x ตั๊ก ศิริพร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ดึงดัน Cocktail x ตั๊ก ศิริพร

คอร์ดเพลง ดึงดัน - Cocktail x ตั๊ก ศิริพร

เพลง :

ศิลปิน : x

แนวเพลง :

อัลบั้ม 100×100 SEASON 2 : ดึงดัน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ดึงดัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | G#m | C#m B | A B |

E 
  ฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว
G#m 
  และก็รักเธอมากจนล้นใจ
C#m 
  เธอทำไมไยเธอไม่เคยแล
 
  ไม่เค
A 
ยมอง..

E 
  และเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา
G#m 
  เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา
C#m 
  เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา
 
  เธอรั
A 
กเขา.. 
 
 
B 

A 
ฮูวว์.. 
 
ฉันเสีย
C#m 
น้ำตาให้เธอมากแค่ไหน
 
ทำได้
F#m 
เพียงแค่ทำ
G#m 
ใจ
 
ความรัก
A 
ฉันหลุดลอยไป 
 
สุดสา
B 
ยตา

 
โอ้ใจเ
E 
อ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ
 
ดึง
G#m 
ดันจะรักเธออยู่ 
 
ทั้ง
C#m 
ที่รู้ว่าเขาไม่ใช่
 
แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ
 
 
ปล่อยเค้าทำร้
A 
าย ย้ำๆ ซ้ำๆ เติม
B 
อยู่
 
โอ้ใจเ
E 
อ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย
 
ใจ
G#m 
ง่ายเกินไปไหมเธอ
 
โอ้ใ
C#m 
จเอ๋ย.. 
 
โอ้ใ
A 
จเอ๋ย.. 
 
 
B 
 
ทำไมเจ็บไม่
E 
จำ.. 
 
 
C 
 
D 

G 
  เพราะเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา
Bm 
  เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา
Em 
  เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา
 
  เธอรั
C 
กเขา.. 
 
 
D 

C 
ฮูวว์.. 
 
ฉันเสียน้ำ
Em 
ตาให้เธอมากแค่ไหน
 
ทำได้เ
Am 
พียงแค่ทำใจ
 
ความรัก
C 
ฉันหลุดลอยไป 
 
สุดสา
D 
ยตา

 
โอ้ใจเ
G 
อ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ
 
ดึง
Bm 
ดันจะรักเธออยู่ 
 
ทั้งที่
Em 
รู้ว่าเขาไม่ใช่
 
แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ
 
 
ปล่อยเค้าทำร้
C 
าย ย้ำๆ ซ้ำๆ เติ
D 
มอยู่
 
โอ้ใจเ
G 
อ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย
 
ใจ
Bm 
ง่ายเกินไปไหมเธอ
 
โอ้
Em 
ใจเอ๋ย.. 
 
โอ้ใ
C 
จเอ๋ย.. 
 
 
D 

 
ทำไมเจ็บไ
Am 
ม่จำ.. 
 
เจ็บยังไงก็รักเธอ
Bm 
ช้ำยังไงก็รักเธอ
 
C 
ครจะพูดยังไงก็รักเธอ 
 
ก็
D 
รัก..

INSTRU | C | Bm | Em | G |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
โอ้ใจเ
G 
อ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ
 
ดึง
Bm 
ดันจะรักเธออยู่ 
 
ทั้งที่
Em 
รู้ว่าเขาไม่ใช่
 
แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ
 
 
ปล่อยเค้าทำร้
C 
าย ย้ำๆ ซ้ำๆ เติ
D 
มอยู่
 
โอ้ใจเ
G 
อ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย
 
ใจ
Bm 
ง่ายเกินไปไหมเธอ
 
โอ้
Em 
ใจเอ๋ย.. 
 
โอ้ใ
C 
จเอ๋ย.. 
 
 
D 

 
ทำไมเจ็บไ
Am 
ม่จำ.. (โอ้ใจเอ๋ย)  
D 
 
ทำไมเจ็บไม่จำ..
 

INSTRU | G | Bm | C D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ดึงดัน


ฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว
และก็รักเธอมากจนล้นใจ
เธอทำไมไยเธอไม่เคยแล
ไม่เคยมอง..

และเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา
เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา
เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา
เธอรักเขา..

ฮูวว์.. ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน
ทำได้เพียงแค่ทำใจ
ความรักฉันหลุดลอยไป สุดสายตา

โอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ
ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่
แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ
ปล่อยเค้าทำร้าย ย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่
โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย
ใจง่ายเกินไปไหมเธอ
โอ้ใจเอ๋ย.. โอ้ใจเอ๋ย..
ทำไมเจ็บไม่จำ..

เพราะเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา
เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา
เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา
เธอรักเขา..

ฮูวว์.. ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน
ทำได้เพียงแค่ทำใจ
ความรักฉันหลุดลอยไป สุดสายตา

โอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ
ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่
แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ
ปล่อยเค้าทำร้าย ย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่
โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย
ใจง่ายเกินไปไหมเธอ
โอ้ใจเอ๋ย.. โอ้ใจเอ๋ย..

ทำไมเจ็บไม่จำ.. เจ็บยังไงก็รักเธอ
ช้ำยังไงก็รักเธอ
ใครจะพูดยังไงก็รักเธอ ก็รัก..

( ดนตรี )

โอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ
ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่
แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ
ปล่อยเค้าทำร้าย ย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่
โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย
ใจง่ายเกินไปไหมเธอ
โอ้ใจเอ๋ย.. โอ้ใจเอ๋ย..

ทำไมเจ็บไม่จำ.. (โอ้ใจเอ๋ย)
ทำไมเจ็บไม่จำ..


รูปภาพคอร์ด ดึงดัน – Cocktail x ตั๊ก ศิริพร

คอร์ดเพลง ดึงดัน - Cocktail x ตั๊ก ศิริพร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ดึงดัน (คอร์ด)

เนื้อร้อง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : Cocktail,กร มหาดํารงค์กุล,
ธิติวัฒน์ รองทอง,วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend