คอร์ดเพลง หราง – เหล็กโคน

  
Text   

คอร์ดเพลง หราง เหล็กโคน

คอร์ดเพลง หราง - เหล็กโคน

เพลง หราง (คอร์ด)

ศิลปิน : เหล็กโคน

แนวเพลง : #ใต้

Single : เหล็กโคน หราง

คีย์คอร์ดเพลง หราง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
..
Bm 
ถ้าไม่เคยติดหรา
 
..กะไม่รู้ว่าหร
าง..มันเป็นอย่างไ
Bm 
ร..

INSTRU | G | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | A | F# | F# |

 
มันท
Bm 
รมานแค่ไหน ใครจะรู้
ว่าข้างใน
 
มันลำบา
ก 
 
มันอยู่ยากสักเพียงไห
Bm 
 
จะทำ
Bm 
อะไรตามใจ 
 
ก็ทำ
ไม่ได้
 
ให้รู้ไว้
มันลำบากหนักหน
Bm 

 
ต่อให้เค
Bm 
ยทำตัวสูง 
 
เคยมี
เงินตรา
 
ไม่มีค่
า 
 
ถ้ามาอยู่ตรงนี้
Bm 
 
อยากให้รู้
Bm 
ว่าข้างใน 
 
มันคือนรก
ดี 
 
 
นี้แหละหน
า 
 
นรกของคนเป็
Bm 

 
จะเดิ
นไปทางซ้าย 
 
หรือจะเดิน
ไปทางขวา
 
เห็นแต่ หร
Bm 
าง หราง หราง หราง
 
จะเดิน
ไปทางหลัง 
 
หรือจะเดิน
ไปทางหน้า
 
ก็มีกำแพ
F# 
งสูงขวางกั้น..

 
ถ้าไม่เคยติดหร
าง
 
กะไม่รู้ว่าหร
าง..มันเป็นอย่างไ
Bm 
ร..
 
แค่อยากให้รู้เอาไว้
.. 
 
ว่างข้างใน
นี้มันทรมา
 
คิดถึงเธ
อ 
 
สักเพียงไห
 
ก็ไม่ได้เจ
F#m 
อหน้าเธอคนนั้
Bm 
 
ไม่ต้องถา
ม.. 
 
ว่าในหรา
งมันเป็นอย่างไ
Bm 

INSTRU | G | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | A | F#m | Bm |
INSTRU | G | A | Bm |

 
จะเดิ
นไปทางซ้าย 
 
หรือจะเดิน
ไปทางขวา
 
เห็นแต่ หร
Bm 
าง หราง หราง หราง
 
จะเดิน
ไปทางหลัง 
 
หรือจะเดิน
ไปทางหน้า
 
ก็มีกำแพ
F# 
งสูงขวางกั้น..

 
ถ้าไม่เคยติดหร
าง
 
กะไม่รู้ว่าหร
าง..มันเป็นอย่างไ
Bm 
ร..
 
แค่อยากให้รู้เอาไว้
.. 
 
ว่างข้างใน
นี้มันทรมา
 
คิดถึงเธ
อสักเพียงไห
 
ก็ไม่ได้เจ
F#m 
อหน้าเธอคนนั้
Bm 
 
ไม่ต้องถา
ม.. 
 
ว่าในหรา
งมันเป็นอย่างไ
Bm 

 
ถ้าไม่เคยติดหร
าง
 
กะไม่รู้ว่าหร
าง..มันเป็นอย่างไ
Bm 
ร..
 
แค่อยากให้รู้เอาไว้
.. 
 
ว่างข้างใน
นี้มันทรมา
 
คิดถึงเธ
อ 
 
สักเพียงไห
 
ก็ไม่ได้เจ
F#m 
อหน้าเธอคนนั้
Bm 
 
ไม่ต้องถา
ม.. 
 
ว่าในหรา
งมันเป็นอย่างไ
Bm 

 
ไม่ต้องถา
ม.. 
 
ว่าในหรา
ง..
 
สำบายดีไห
Bm 
ม..

OUTRO | G | A | Bm | Bm |
OUTRO | G | A | F# | F# | Bm |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หราง (คอร์ด)
ศิลปิน เหล็กโคน
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend