คอร์ดเพลง สูงกว่า – THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

  
Text   

คอร์ดเพลง : สูงกว่า THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

คอร์ดเพลง สูงกว่า - THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

เพลง :

ศิลปิน : THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

เนื้อร้อง/ทำนอง : THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

คอร์ดทั้งหมด : Gm,F,Eb,Bb


INTRO | Gm | Gm | F | F | ( 3 Times )

 
เขาเกิ
Gm 
ดมาในครอบครัวสามัญชน
 
ครอบครั
F 
วหนึ่ง
 
พ่อ
Gm 
แม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
 
เมื่อย
F 
ามเขาเติบใหญ่
Eb 
ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..
 
ดั่งแก้
Gm 
วตาดวงใจ
 
พร่ำสอ
Eb 
นคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้
 
ด้วยเกียรติ
Gm 
ชายชาตรี

 
เด็กห
Bb 
นุ่มผู้ทระนงองอาจ
 
จากบทบ
F 
าทลูกสามัญชนคนธรร
Gm 
มดา
 
ผ่านไปหลา
Eb 
ยปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
 
เหมือนตีต
F 
ราความเป็นคนสูงเกิ
Gm 
นใคร
 
หลงลืม
Bb 
ไป 
 
คำที่พ่อแม่สั่งสอน
 
ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่
Gm 
นหาย
 
คนต่ำกว่
Eb 
าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
 
คำสั่งน
F 
ายคือเส้นทางความเ
Gm 
จริญ

 
เขาเกิ
Gm 
ดมาในครอบครัวสามัญชน
 
ครอบครั
F 
วหนึ่ง
 
พ่อ
Gm 
แม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
 
เมื่อย
F 
ามเขาเติบใหญ่
Eb 
ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..
 
ดั่งแก้
Gm 
วตาดวงใจ
 
พร่ำสอ
Eb 
นคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้
 
ด้วยเกียรติ
Gm 
ชายชาตรี

INSTRU | Bb | Bb | F | F |
INSTRU | Eb | Eb | Gm | Gm |

 
เด็กห
Bb 
นุ่มผู้ทระนงองอาจ
 
จากบทบ
F 
าทลูกสามัญชนคนธรร
Gm 
มดา
 
ผ่านไปหลา
Eb 
ยปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
 
เหมือนตีต
F 
ราความเป็นคนสูงเกิ
Gm 
นใคร
 
หลงลืม
Bb 
ไป 
 
คำที่พ่อแม่สั่งสอน
 
ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่
Gm 
นหาย
 
คนต่ำกว่
Eb 
าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
 
คำสั่งน
F 
ายคือเส้นทางความเ
Gm 
จริญ..

 
วันห
Gm 
นึ่งเขาเดินเข้าบ้านกระหยิ่มยิ้ม
 
พร้อ
F 
มกับยศใหม่
 
พ่อแ
Gm 
ก่ ๆ ที่ป่วยติดเตียงมองหน้าลูกชาย
 
น้ำ
F 
ตาไหลเป็นสายธาร

 
วา
Eb 
จาที่แผ่วเบา 
 
ปานคำสั่งสุดท้าย
 
อยากให้ลู
Gm 
กชายฟัง
 
ถอดชุด
Eb 
นั้นโยนทิ้งไป
 
ฉันอยากก
F 
อดลูกชายฉันคนเก่า

 
ก่อนจะ
Eb 
ตาย 
 
อยากให้ฟังคำสอนเจ้า
 
อย่าลืมเ
F 
งา 
 
จนหาตนค้นไ
Gm 
ม่เจอ
 
ก่อนฉัน
Eb 
ตาย 
 
อยากให้จำคำสอนเจ้า
 
อย่าลืมเ
F 
งา 
 
จนหาตนค้นไ
Gm 
ม่เจอ

OUTRO | Bb | Bb | F | F |
INSTRU | Gm | Gm | Eb F | Gm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สูงกว่า


เขาเกิดมาในครอบครัวสามัญชน
ครอบครัวหนึ่ง
พ่อแม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
เมื่อยามเขาเติบใหญ่
ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..
ดั่งแก้วตาดวงใจ
พร่ำสอนคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้
ด้วยเกียรติชายชาตรี

เด็กหนุ่มผู้ทระนงองอาจ
จากบทบาทลูกสามัญชนคนธรรมดา
ผ่านไปหลายปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
เหมือนตีตราความเป็นคนสูงเกินใคร
หลงลืมไป คำที่พ่อแม่สั่งสอน
ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่นหาย
คนต่ำกว่าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
คำสั่งนายคือเส้นทางความเจริญ

เขาเกิดมาในครอบครัวสามัญชน
ครอบครัวหนึ่ง
พ่อแม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
เมื่อยามเขาเติบใหญ่
ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..
ดั่งแก้วตาดวงใจ
พร่ำสอนคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้
ด้วยเกียรติชายชาตรี

( ดนตรี )

เด็กหนุ่มผู้ทระนงองอาจ
จากบทบาทลูกสามัญชนคนธรรมดา
ผ่านไปหลายปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
เหมือนตีตราความเป็นคนสูงเกินใคร
หลงลืมไป คำที่พ่อแม่สั่งสอน
ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่นหาย
คนต่ำกว่าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
คำสั่งนายคือเส้นทางความเจริญ..

วันหนึ่งเขาเดินเข้าบ้านกระหยิ่มยิ้ม
พร้อมกับยศใหม่
พ่อแก่ ๆ ที่ป่วยติดเตียงมองหน้าลูกชาย
น้ำตาไหลเป็นสายธาร

วาจาที่แผ่วเบา ปานคำสั่งสุดท้าย
อยากให้ลูกชายฟัง
ถอดชุดนั้นโยนทิ้งไป
ฉันอยากกอดลูกชายฉันคนเก่า

ก่อนจะตาย อยากให้ฟังคำสอนเจ้า
อย่าลืมเงา จนหาตนค้นไม่เจอ
ก่อนฉันตาย อยากให้จำคำสอนเจ้า
อย่าลืมเงา จนหาตนค้นไม่เจอ

มิวสิควิดีโอ สูงกว่า THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

เพลง สูงกว่า
ศิลปิน : THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)
เซิ้ง มิวสิก จำกัด โทร 098-4426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend