หน้าแรก » โซแมน » คอร์ดเพลง สาวหน้ามอ – โซแมน

คอร์ดเพลง สาวหน้ามอ – โซแมน

คอร์ดเพลง : สาวหน้ามอ โซแมน

คอร์ดเพลง สาวหน้ามอ - โซแมน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single โซแมน : สาวหน้ามอ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สาวหน้ามอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm G | D A | ( 2 Times )

 
ที่บอกว่า
Bm 
โสด
 
คงโก
รธแฟนมาใช่ไ
หม 
 
 
 
อย่าแกล้งหัว
Bm 
ใจ
 
หลอกใ
ครว่ารักจริ
ง ๆ  

Bm 
มองไปทางไหนก็เห็นแต่ห
น้าขาว 
 
 
าว ๆ สวยๆนักเรียน
มอ
 
กระโปรง
Bm 
บานขาสั้นดูน่า
รัก
 
เห็นแล้วก็อยากจะ
ทัก 
 
น้องมีแฟนหรื
อยัง
 
โสด
Bm 
จริงรักจริงนะน้
อง
 
อย่ามาทำเป็นแกล้งฟ
อร์ม
 
เดี่ยวจะโดนไม้เ
รียว
 
หัวใ
Bm 
จหัวของพี่นะโดดเ
ดี่ยว
 
รักน้องคนเ
ดียว.. 
 
 

 
แฟนใครไ
Bm 
ม่รู้ 
 
เจ้า
ชู้ยกให้ที่ห
นึ่ง
 
หน้า
คมผมยาวทำ
Bm 
ซึ้ง
 
ปากห
วาน ๆ เชื่อใจได้ไ
หม 
 
 
 
แฟนใครไ
Bm 
ม่รู้ 
 
เจ้า
ชู้แล้วยังหลา
ยใจ 
 
 
 
การเรียนติด
Bm 
ลบมาคบที่
พี่เชื่อสิโอ
นไว 
 
 

INSTRU | Bm G | D A | ( 2 Times )

 
หลงรักแฟนคน
Bm 
อื่น
 
น่าม
องยังไงไม่
รู้ 
 
 
 
อยากให้ลองเปิ
Bm 
ดดู
 
เธอจะ
รู้ว่าฉันคิดยัง
ไง 
 
 

Bm 
มองไปทางไหนก็เห็นแต่ห
น้าขาว 
 
 
าว ๆ สวยๆนักเรียน
มอ
 
กระโปรง
Bm 
บานขาสั้นดูน่า
รัก
 
เห็นแล้วก็อยากจะ
ทัก 
 
น้องมีแฟนหรื
อยัง
 
โสด
Bm 
จริงรักจริงนะน้
อง
 
อย่ามาทำเป็นแกล้งฟ
อร์ม
 
เดี่ยวจะโดนไม้เ
รียว
 
หัวใ
Bm 
จหัวของพี่นะโดดเ
ดี่ยว
 
รักน้องคนเ
ดียว.. 
 
 

 
แฟนใครไ
Bm 
ม่รู้ 
 
เจ้า
ชู้ยกให้ที่ห
นึ่ง
 
หน้า
คมผมยาวทำ
Bm 
ซึ้ง
 
ปากห
วาน ๆ เชื่อใจได้ไ
หม 
 
 
 
แฟนใครไ
Bm 
ม่รู้ 
 
เจ้า
ชู้แล้วยังหลา
ยใจ 
 
 
 
การเรียนติด
Bm 
ลบมาคบที่
พี่เชื่อสิโอ
นไว 
 
 

INSTRU | Bm G | D A | ( 4 Times )

 
แฟนใครไ
Bm 
ม่รู้ 
 
เจ้า
ชู้ยกให้ที่ห
นึ่ง
 
หน้า
คมผมยาวทำ
Bm 
ซึ้ง
 
ปากห
วาน ๆ เชื่อใจได้ไ
หม 
 
 
 
แฟนใครไ
Bm 
ม่รู้ 
 
เจ้า
ชู้แล้วยังหลา
ยใจ 
 
 
 
การเรียนติด
Bm 
ลบมาคบที่
พี่เชื่อสิโอ
นไว 
 
 

 
แฟนใครไ
Bm 
ม่รู้ 
 
เจ้า
ชู้ยกให้ที่ห
นึ่ง
 
หน้า
คมผมยาวทำ
Bm 
ซึ้ง
 
ปากห
วาน ๆ เชื่อใจได้ไ
หม 
 
 
 
แฟนใครไ
Bm 
ม่รู้ 
 
เจ้า
ชู้แล้วยังหลา
ยใจ 
 
 
 
การเรียนติด
Bm 
ลบมาคบที่
พี่เชื่อสิโอ
นไว 
 
 

OUTRO | Bm G | D A | ( 4 Times ) | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สาวหน้ามอ


ที่บอกว่าโสด
คงโกรธแฟนมาใช่ไหม
อย่าแกล้งหัวใจ
หลอกใครว่ารักจริง ๆ

มองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้าขาว ๆ
สาว ๆ สวยๆนักเรียนมอ
กระโปรงบานขาสั้นดูน่ารัก
เห็นแล้วก็อยากจะทัก น้องมีแฟนหรือยัง
โสดจริงรักจริงนะน้อง
อย่ามาทำเป็นแกล้งฟอร์ม
เดี่ยวจะโดนไม้เรียว
หัวใจหัวของพี่นะโดดเดี่ยว
รักน้องคนเดียว..

แฟนใครไม่รู้ เจ้าชู้ยกให้ที่หนึ่ง
หน้าคมผมยาวทำซึ้ง
ปากหวาน ๆ เชื่อใจได้ไหม
แฟนใครไม่รู้ เจ้าชู้แล้วยังหลายใจ
การเรียนติดลบมาคบที่พี่เชื่อสิโอนไว

( ดนตรี )

หลงรักแฟนคนอื่น
น่ามองยังไงไม่รู้
อยากให้ลองเปิดดู
เธอจะรู้ว่าฉันคิดยังไง

มองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้าขาว ๆ
สาว ๆ สวยๆนักเรียนมอ
กระโปรงบานขาสั้นดูน่ารัก
เห็นแล้วก็อยากจะทัก น้องมีแฟนหรือยัง
โสดจริงรักจริงนะน้อง
อย่ามาทำเป็นแกล้งฟอร์ม
เดี่ยวจะโดนไม้เรียว
หัวใจหัวของพี่นะโดดเดี่ยว
รักน้องคนเดียว..

แฟนใครไม่รู้ เจ้าชู้ยกให้ที่หนึ่ง
หน้าคมผมยาวทำซึ้ง
ปากหวาน ๆ เชื่อใจได้ไหม
แฟนใครไม่รู้ เจ้าชู้แล้วยังหลายใจ
การเรียนติดลบมาคบที่พี่เชื่อสิโอนไว

( ดนตรี )

แฟนใครไม่รู้ เจ้าชู้ยกให้ที่หนึ่ง
หน้าคมผมยาวทำซึ้ง
ปากหวาน ๆ เชื่อใจได้ไหม
แฟนใครไม่รู้ เจ้าชู้แล้วยังหลายใจ
การเรียนติดลบมาคบที่พี่เชื่อสิโอนไว

แฟนใครไม่รู้ เจ้าชู้ยกให้ที่หนึ่ง
หน้าคมผมยาวทำซึ้ง
ปากหวาน ๆ เชื่อใจได้ไหม
แฟนใครไม่รู้ เจ้าชู้แล้วยังหลายใจ
การเรียนติดลบมาคบที่พี่เชื่อสิโอนไว


รูปภาพคอร์ด สาวหน้ามอ – โซแมน

คอร์ดเพลง สาวหน้ามอ - โซแมน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สาวหน้ามอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ โซแมน
เรียบเรียง : โซแมน
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :