คอร์ดเพลง คนโง่ – แจ็ค ลูกอีสาน

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนโง่ แจ็ค ลูกอีสาน

คอร์ดเพลง คนโง่ - แจ็ค ลูกอีสาน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แจ็ค ลูกอีสาน : คนโง่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คนโง่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Fm Eb | Db Eb Ab |
INTRO | Fm Eb | Db Eb Fm |

 
คำว่า
Fm 
ฮักที่ให้เจ้าไป 
 
 
Eb 
มันบ่มีความหมาย
 
กะ
Db 
ถิ่มให้อ้าย
Eb 
ตายสา
Fm 
หล่า
 
สิ
Fm 
เก็บมันไว้เฮ็ดหยัง 
 
 
Eb 
คนซั่ว ๆ จั่งหมา
Db 
คนบ่มีปัญ
Eb 
ญาจั่ง
Fm 
อ้าย

Bbm 
คำพ่อแม่ของเจ้า 
 
ที่เพิ่น
Fm 
เว้าน่ะถืกแล้ว
 
ประ
Db 
สาซุมแ
Eb 
นวทุกข์
Fm 
ยาก
 
อยู่
Bbm 
นำกะแสนเมื่อย 
 
คง
Fm 
มีแต่ความลำบาก
 
แล้ว
Db 
ไผล่ะอยากสิ
Eb 
เจิดมา
Fm 
จม
 
แต่
Bbm 
คงสิบ่เป็นหยัง 
 
ถ้าหาก
Fm 
เจ้าอยากหนีให้พ้น
 
ถ้าเจ้า
Db 
พ้อคนที่ดีกะไป
C 
สา..

Fm 
ลืม 
 
ลืมอ้ายสาหล่า
 
อยากให้เจ้า
Db 
ลืม 
 
แล้วถิ่มอ้ายไปสาหล่า
 
อ้ายมัน
Ab 
คนโง่ ๆ อ้ายมันคนบ่ดี
 
เจ้าอย่าไป
Eb 
จำให้มันฮกสมอง

 
ถึงว่าอ้ายยัง
Fm 
ฮัก 
 
ฮักเจ้าคือเก่า
 
แค่ก้อนขี้
Db 
ดิน 
 
มันกะบ่สมดาว
Ab 
มีแค่หัวใจ 
 
สิสู้อีหยังได้กับเขา
 
คนที่
Eb 
เจ้านั้นฮักเบิดใจ
 
ถิ่มอ้ายไ
Fm 
ปสาหล่า 
 
 
Db 
Fm 
 
Eb 

Fm 
  เดือนกะเดือนอี
Db 
เกิ้งเทิงฟ้าบ่คู่ดิน
Fm 
  ฝนตกรินย้
Db 
อย ๆ บ่ไหลสู่คืนนภา
Fm 
  วาสนากา
Db 
ก่ำ 
 
บ่สมส่ำได้คู่หงส์
Fm 
  คือสิเฮ็ดได้แค่
Db 
ปลง.
Eb 
..

Fm 
  น้ำตาไหลริน
Db 
ย้อยย้อนผลาเฮานี่ตี้
Fm 
  บ่ได้เป็นผู้มั่ง
Db 
มีคือจั่งเขาดอกคนนั้น
Fm 
  นับถ่าแต่มื้อ
Db 
จม 
 
คั่นเจ้าสิหย่างไปนำกัน
Fm 
  อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำ
Db 
นั้น.. 
 
Eb 
ฮ..

INSTRU | Fm | Bb | Ab | C |
INSTRU | Bbm Fm | Bbm Fm | Db | C |

Bbm 
คำพ่อแม่ของเจ้า 
 
ที่เพิ่น
Fm 
เว้าน่ะถืกแล้ว
 
ประ
Db 
สาซุมแ
Eb 
นวทุกข์
Fm 
ยาก
 
อยู่
Bbm 
นำกะแสนเมื่อย 
 
คง
Fm 
มีแต่ความลำบาก
 
แล้ว
Db 
ไผล่ะอยากสิ
Eb 
เจิดมา
Fm 
จม
 
แต่
Bbm 
คงสิบ่เป็นหยัง 
 
ถ้าหาก
Fm 
เจ้าอยากหนีให้พ้น
 
ถ้าเจ้า
Db 
พ้อคนที่ดีกะไป
C 
สา..

Fm 
ลืม 
 
ลืมอ้ายสาหล่า
 
อยากให้เจ้า
Db 
ลืม 
 
แล้วถิ่มอ้ายไปสาหล่า
 
อ้ายมัน
Ab 
คนโง่ ๆ อ้ายมันคนบ่ดี
 
เจ้าอย่าไป
Eb 
จำให้มันฮกสมอง

 
ถึงว่าอ้ายยัง
Fm 
ฮัก 
 
ฮักเจ้าคือเก่า
 
แค่ก้อนขี้
Db 
ดิน 
 
มันกะบ่สมดาว
Ab 
มีแค่หัวใจ 
 
สิสู้อีหยังได้กับเขา
 
คนที่
Eb 
เจ้านั้นฮักเบิดใจ
 
ถิ่มอ้ายไ
Fm 
ปสาหล่า.. 
 
 
Db 
 
Fm 
 
Eb 

Fm 
  เดือนกะเดือนอี
Db 
เกิ้งเทิงฟ้าบ่คู่ดิน
Fm 
  ฝนตกรินย้
Db 
อย ๆ บ่ไหลสู่คืนนภา
Fm 
  วาสนากา
Db 
ก่ำ 
 
บ่สมส่ำได้คู่หงส์
Fm 
  คือสิเฮ็ดได้แค่
Db 
ปลง.
Eb 
..

Fm 
  น้ำตาไหลริน
Db 
ย้อยย้อนผลาเฮานี่ตี้
Fm 
  บ่ได้เป็นผู้มั่ง
Db 
มีคือจั่งเขาดอกคนนั้น
Fm 
  นับถ่าแต่มื้อ
Db 
จม 
 
คั่นเจ้าสิหย่างไปนำกัน
Fm 
  อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำ
Db 
นั้น.. 
 
Eb 
ฮ..

 
อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำ
Db 
นั้น.. 
 
Eb 
ฮ..
 
ถิ่มอ้ายให้
Fm 
ตายสาหล่า..


คำว่าฮักที่ให้เจ้าไป มันบ่มีความหมาย
กะถิ่มให้อ้ายตายสาหล่า
สิเก็บมันไว้เฮ็ดหยัง คนซั่ว ๆ จั่งหมา
คนบ่มีปัญญาจั่งอ้าย

คำพ่อแม่ของเจ้า ที่เพิ่นเว้าน่ะถืกแล้ว
ประสาซุมแนวทุกข์ยาก
อยู่นำกะแสนเมื่อย คงมีแต่ความลำบาก
แล้วไผล่ะอยากสิเจิดมาจม
แต่คงสิบ่เป็นหยัง ถ้าหากเจ้าอยากหนีให้พ้น
ถ้าเจ้าพ้อคนที่ดีกะไปสา..

ลืม ลืมอ้ายสาหล่า
อยากให้เจ้าลืม แล้วถิ่มอ้ายไปสาหล่า
อ้ายมันคนโง่ ๆ อ้ายมันคนบ่ดี
เจ้าอย่าไปจำให้มันฮกสมอง

ถึงว่าอ้ายยังฮัก ฮักเจ้าคือเก่า
แค่ก้อนขี้ดิน มันกะบ่สมดาว
มีแค่หัวใจ สิสู้อีหยังได้กับเขา
คนที่เจ้านั้นฮักเบิดใจ
ถิ่มอ้ายไปสาหล่า

เดือนกะเดือนอีเกิ้งเทิงฟ้าบ่คู่ดิน
ฝนตกรินย้อย ๆ บ่ไหลสู่คืนนภา
วาสนากาก่ำ บ่สมส่ำได้คู่หงส์
คือสิเฮ็ดได้แค่ปลง…

น้ำตาไหลรินย้อยย้อนผลาเฮานี่ตี้
บ่ได้เป็นผู้มั่งมีคือจั่งเขาดอกคนนั้น
นับถ่าแต่มื้อจม คั่นเจ้าสิหย่างไปนำกัน
อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนั้น.. โฮ..

( ดนตรี )

คำพ่อแม่ของเจ้า ที่เพิ่นเว้าน่ะถืกแล้ว
ประสาซุมแนวทุกข์ยาก
อยู่นำกะแสนเมื่อย คงมีแต่ความลำบาก
แล้วไผล่ะอยากสิเจิดมาจม
แต่คงสิบ่เป็นหยัง ถ้าหากเจ้าอยากหนีให้พ้น
ถ้าเจ้าพ้อคนที่ดีกะไปสา..

ลืม ลืมอ้ายสาหล่า
อยากให้เจ้าลืม แล้วถิ่มอ้ายไปสาหล่า
อ้ายมันคนโง่ ๆ อ้ายมันคนบ่ดี
เจ้าอย่าไปจำให้มันฮกสมอง

ถึงว่าอ้ายยังฮัก ฮักเจ้าคือเก่า
แค่ก้อนขี้ดิน มันกะบ่สมดาว
มีแค่หัวใจ สิสู้อีหยังได้กับเขา
คนที่เจ้านั้นฮักเบิดใจ
ถิ่มอ้ายไปสาหล่า..

เดือนกะเดือนอีเกิ้งเทิงฟ้าบ่คู่ดิน
ฝนตกรินย้อย ๆ บ่ไหลสู่คืนนภา
วาสนากาก่ำ บ่สมส่ำได้คู่หงส์
คือสิเฮ็ดได้แค่ปลง…

น้ำตาไหลรินย้อยย้อนผลาเฮานี่ตี้
บ่ได้เป็นผู้มั่งมีคือจั่งเขาดอกคนนั้น
นับถ่าแต่มื้อจม คั่นเจ้าสิหย่างไปนำกัน
อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนั้น.. โฮ..

อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนั้น.. โฮ..
ถิ่มอ้ายให้ตายสาหล่า..


รูปภาพคอร์ด คนโง่ – แจ็ค ลูกอีสาน

คอร์ดเพลง คนโง่ - แจ็ค ลูกอีสาน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนโง่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง แจ็ค ลูกอีสาน
เรียบเรียง UDM Record
ติดต่อการแสดง : 0942989247
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend