คอร์ดเพลง ที่ระบาย(ควาย ชู้) – วงคอนเทนเนอร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ที่ระบาย(ควาย ชู้) วงคอนเทนเนอร์

คอร์ดเพลง ที่ระบาย(ควาย ชู้) - วงคอนเทนเนอร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงคอนเทนเนอร์ : ที่ระบาย(ควาย ชู้)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ที่ระบาย(ควาย ชู้) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm A | G | ( 4 Times ) | F#7 |
INTRO | Bm A | G A | ( 3 Times )
INTRO | Bm A | G | F#7 |

 
แอบมา
Bm 
เจอตอนเธอกับเ
A 
ขาทะเลาะ
G 
กัน 
 
 
A 
 
แอบมี
Bm 
ความสัมพันธ์ลั
A 
บหลังเ
D 
ขา
 
ทั้งที่
Em 
ผิดฉันก็รู้ 
 
แต่
Bm 
ใจไม่ยอมรับฟัง
 
มันดื้อ
G 
รั้น 
 
ไม่ฟังคำของใ
F#7 
คร

G 
รู้ๆทั้งรู้ 
 
ว่า
Bm 
เธอแค่หลอกใช้
 
แต่ก็
Em 
โง่ไปมีใจ 
 
ให้
Bm 
เธอ
G 
รู้ทั้งรู้ 
 
ว่า
Bm 
มันผิดศิลธรรม
 
แต่ก็ย
G 
อม 
 
ปีนต้น
F#7 
งิ้ว

 
เป็น
Bm 
ควายที่เ
A 
ธอสวมเ
G 
ขา 
 
A 
ห้เธอหลอ
Bm 
กใช้
 
เป็นได้แค่
A 
ที่ระบายบำ
G 
บัด 
 
ความใ
A 
คร่ในใจของ
Bm 
เธอ
 
เป็นได้แค่ค
A 
วายที่เ
G 
ธอ 
 
 
A 
มีไว้ไถ
Bm 
นา
 
คอยส
A 
องกิเลสตั
G 
ณหา.. 
 
 
F#7 
 
อารมณ์ความใคร่ร่างกายของเธอ
 

INSTRU | Bm A | G | ( 2 Times ) | F#7 |

 
แอบมา
Bm 
เจอตอนเธอกับเ
A 
ขาทะเลาะ
G 
กัน 
 
 
A 
 
แอบมี
Bm 
ความสัมพันธ์ลั
A 
บหลังเ
D 
ขา
 
โดนตรา
Em 
หน้าว่าเป็นชู้ 
 
แต่
Bm 
ใจไม่ยอมรับฟัง
 
มันดื้อ
G 
รั้น 
 
ไม่ฟังคำของใ
F#7 
คร

G 
รู้ๆทั้งรู้ 
 
ว่า
Bm 
เธอแค่หลอกใช้
 
แต่ก็
Em 
โง่ไปมีใจ 
 
ให้
Bm 
เธอ
G 
รู้ทั้งรู้ 
 
ว่า
Bm 
มันผิดศิลธรรม
 
แต่ก็ย
G 
อม 
 
ปีนต้น
F#7 
งิ้ว

 
เป็น
Bm 
ควายที่เ
A 
ธอสวมเ
G 
ขา 
 
A 
ห้เธอหลอ
Bm 
กใช้
 
เป็นได้แค่
A 
ที่ระบายบำ
G 
บัด 
 
ความใ
A 
คร่ในใจของ
Bm 
เธอ
 
เป็นได้แค่ค
A 
วายที่เ
G 
ธอ 
 
 
A 
มีไว้ไถ
Bm 
นา
 
คอยส
A 
องกิเลสตั
G 
ณหา 
 
 
F#7 
 
อารมณ์ความใคร่ร่างกายของเธอ
 

INSTRU | Bm A | G | ( 2 Times ) | F#7 |
INSTRU | Bm A | G A | ( 3 Times )
INSTRU | Bm A | G | F#7 |

G 
รู้ๆทั้งรู้ 
 
ว่า
Bm 
เธอแค่หลอกใช้
 
แต่ก็
Em 
โง่ไปมีใจ 
 
ให้
Bm 
เธอ
G 
รู้ทั้งรู้ 
 
ว่า
Bm 
มันผิดศิลธรรม
 
แต่ก็ย
G 
อม 
 
ปีนต้น
F#7 
งิ้ว

 
เป็น
Bm 
ควายที่เ
A 
ธอสวมเ
G 
ขา 
 
A 
ห้เธอหลอ
Bm 
กใช้
 
เป็นได้แค่
A 
ที่ระบายบำ
G 
บัด 
 
ความใ
A 
คร่ในใจของ
Bm 
เธอ
 
เป็นได้แค่ค
A 
วายที่เ
G 
ธอ 
 
 
A 
มีไว้ไถ
Bm 
นา
 
คอยส
A 
องกิเลสตั
G 
ณหา.. 
 
 
F#7 

 
ยอมเป็น
Bm 
ควายที่เ
A 
ธอสวมเ
G 
ขา 
 
A 
ห้เธอหลอ
Bm 
กใช้
 
เป็นได้แค่
A 
ที่ระบายบำ
G 
บัด 
 
ความใ
A 
คร่ในใจของ
Bm 
เธอ
 
เป็นได้แค่ค
A 
วายที่เ
G 
ธอ 
 
 
A 
มีไว้ไถ
Bm 
นา
 
คอยส
A 
องกิเลสตั
G 
ณหา.. 
 
 
F#7 
 
อารมณ์ความใคร่ร่างกายของเธอ..
 

OUTRO | Bm A | G | ( 2 Times ) | F#7 |


แอบมาเจอตอนเธอกับเขาทะเลาะกัน
แอบมีความสัมพันธ์ลับหลังเขา
ทั้งที่ผิดฉันก็รู้ แต่ใจไม่ยอมรับฟัง
มันดื้อรั้น ไม่ฟังคำของใคร

รู้ๆทั้งรู้ ว่าเธอแค่หลอกใช้
แต่ก็โง่ไปมีใจ ให้เธอ
รู้ทั้งรู้ ว่ามันผิดศิลธรรม
แต่ก็ยอม ปีนต้นงิ้ว

เป็นควายที่เธอสวมเขา ให้เธอหลอกใช้
เป็นได้แค่ที่ระบายบำบัด ความใคร่ในใจของเธอ
เป็นได้แค่ควายที่เธอ มีไว้ไถนา
คอยสองกิเลสตัณหา..
อารมณ์ความใคร่ร่างกายของเธอ

( ดนตรี )

แอบมาเจอตอนเธอกับเขาทะเลาะกัน
แอบมีความสัมพันธ์ลับหลังเขา
โดนตราหน้าว่าเป็นชู้ แต่ใจไม่ยอมรับฟัง
มันดื้อรั้น ไม่ฟังคำของใคร

รู้ๆทั้งรู้ ว่าเธอแค่หลอกใช้
แต่ก็โง่ไปมีใจ ให้เธอ
รู้ทั้งรู้ ว่ามันผิดศิลธรรม
แต่ก็ยอม ปีนต้นงิ้ว

เป็นควายที่เธอสวมเขา ให้เธอหลอกใช้
เป็นได้แค่ที่ระบายบำบัด ความใคร่ในใจของเธอ
เป็นได้แค่ควายที่เธอ มีไว้ไถนา
คอยสองกิเลสตัณหา
อารมณ์ความใคร่ร่างกายของเธอ

( ดนตรี )

รู้ๆทั้งรู้ ว่าเธอแค่หลอกใช้
แต่ก็โง่ไปมีใจ ให้เธอ
รู้ทั้งรู้ ว่ามันผิดศิลธรรม
แต่ก็ยอม ปีนต้นงิ้ว

เป็นควายที่เธอสวมเขา ให้เธอหลอกใช้
เป็นได้แค่ที่ระบายบำบัด ความใคร่ในใจของเธอ
เป็นได้แค่ควายที่เธอ มีไว้ไถนา
คอยสองกิเลสตัณหา..

ยอมเป็นควายที่เธอสวมเขา ให้เธอหลอกใช้
เป็นได้แค่ที่ระบายบำบัด ความใคร่ในใจของเธอ
เป็นได้แค่ควายที่เธอ มีไว้ไถนา
คอยสองกิเลสตัณหา..
อารมณ์ความใคร่ร่างกายของเธอ…


รูปภาพคอร์ด ที่ระบาย(ควาย ชู้) – วงคอนเทนเนอร์

คอร์ดเพลง ที่ระบาย(ควาย ชู้) - วงคอนเทนเนอร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ที่ระบาย(ควาย ชู้) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง กิติพงษ์ ชูเอน
เรียบเรียง เจ้าคุณเท่ห์
ติดต่อการแสดงศิลปิน โทร. 090-2679294
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend