หน้าแรก » ธีรธาร » คอร์ดเพลง อีกฟากหนึ่งของสายรุ้ง – ธีรธาร

คอร์ดเพลง อีกฟากหนึ่งของสายรุ้ง – ธีรธาร

คอร์ดเพลง : อีกฟากหนึ่งของสายรุ้ง ธีรธาร

คอร์ดเพลง อีกฟากหนึ่งของสายรุ้ง - ธีรธาร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ธีรธาร : อีกฟากหนึ่งของสายรุ้ง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อีกฟากหนึ่งของสายรุ้ง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | C | G | G | ( 4 Times )

 
าก..ผ่านไป 
 
กับสายรุ้
งงาม
 
อกกับเธอ 
 
อีกฟากหนึ่งขอ
งขอบฟ้า

 
ว่าความงด
Am 
งามของเธอ 
 
 
ยังติดต
รึง…
 
ในหัว
Am 
ใจของชายคนห
นึ่ง 
 
อีกฟากของสา
ยรุ้ง

INSTRU | Am | D | G | G |

เธอนั้นช่างงดงาม 
 
ดั่งด
าวบนนภาอากาศ
 
ยามรา
ตรีที่ลมพัดมา 
 
โชยกลิ่นห
อมดอกไม้ราตรี
 
ดั่งเ
ธอนั้นมีเวทย์มนต์ 
 
สะกดใจค
นให้ลอยล่องไป
 
ให้สับส
นข้างในหัวใจ 
 
กลิ่นความรักช่
างอบอวล

INSTRU | C | C | G | G | ( 2 Times )

 
ากสายน้ำที่ไหลไป
ฉ่ำเย็น 
 
ากกับแสงของดวงตะ
วัน

 
ว่าความงด
Am 
งามของเธอ 
 
 
ยังติดต
รึง…
 
ในหัว
Am 
ใจของชายคนห
นึ่ง 
 
อีกฟากของสา
ยรุ้ง

INSTRU | Am | D | G | G |

เธอนั้นช่างงดงาม 
 
ดั่งด
าวบนนภาอากาศ
 
ยามรา
ตรีที่ลมพัดมา 
 
โชยกลิ่นห
อมดอกไม้ราตรี
 
ดั่งเ
ธอนั้นมีเวทย์มนต์ 
 
สะกดใจค
นให้ลอยล่องไป
 
ให้สับส
นข้างในหัวใจ 
 
กลิ่นความรักช่
างอบอวล

 
ว่าความงด
Am 
งามของเธอ 
 
 
ยังติดต
รึง…
 
ในหัว
Am 
ใจของชายคนห
นึ่ง 
 
อีกฟากของสา
ยรุ้ง

 
ว่าความงด
Am 
งามของเธอ 
 
 
ยังติดต
รึง…
 
ในหัว
Am 
ใจของชายคนห
นึ่ง 
 
อีกฟากของสา
ยรุ้ง..


ฝาก..ผ่านไป กับสายรุ้งงาม
บอกกับเธอ อีกฟากหนึ่งของขอบฟ้า

ว่าความงดงามของเธอ ยังติดตรึง…
ในหัวใจของชายคนหนึ่ง อีกฟากของสายรุ้ง

( ดนตรี )

เธอนั้นช่างงดงาม ดั่งดาวบนนภาอากาศ
ยามราตรีที่ลมพัดมา โชยกลิ่นหอมดอกไม้ราตรี
ดั่งเธอนั้นมีเวทย์มนต์ สะกดใจคนให้ลอยล่องไป
ให้สับสนข้างในหัวใจ กลิ่นความรักช่างอบอวล

( ดนตรี )

ฝากสายน้ำที่ไหลไปฉ่ำเย็น ฝากกับแสงของดวงตะวัน

ว่าความงดงามของเธอ ยังติดตรึง…
ในหัวใจของชายคนหนึ่ง อีกฟากของสายรุ้ง

( ดนตรี )

เธอนั้นช่างงดงาม ดั่งดาวบนนภาอากาศ
ยามราตรีที่ลมพัดมา โชยกลิ่นหอมดอกไม้ราตรี
ดั่งเธอนั้นมีเวทย์มนต์ สะกดใจคนให้ลอยล่องไป
ให้สับสนข้างในหัวใจ กลิ่นความรักช่างอบอวล

ว่าความงดงามของเธอ ยังติดตรึง…
ในหัวใจของชายคนหนึ่ง อีกฟากของสายรุ้ง

ว่าความงดงามของเธอ ยังติดตรึง…
ในหัวใจของชายคนหนึ่ง อีกฟากของสายรุ้ง..


รูปภาพคอร์ด อีกฟากหนึ่งของสายรุ้ง – ธีรธาร

คอร์ดเพลง อีกฟากหนึ่งของสายรุ้ง - ธีรธาร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อีกฟากหนึ่งของสายรุ้ง (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธีรธาร
เรียบเรียง : ปงซาวด์สตูดิโอ
 โฆษณา