คอร์ดเพลง มนุษย์ต่างดาว – ZEED feat.กุ๊กไก่ รุ่งทิวา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง มนุษย์ต่างดาว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | D | Em | D |

 
G 
คร 
 
ใครก็มองว่าฉันเป็น
D 
ตัวประหลาด
 
ที่
Em 
มาจากดาวอันไกลโ
D 
ผ้น
 
จะพูดจะ
C 
จากับใครก็ไม่เข้า
Bm 
ใจสักคน
 
เลยต้อง
Am 
เป็นคนไม่มีแ
D 
ฟน

 
อยู่ตัวคนเ
G 
ดียวมันเหงาอย่างแรง
 
เหมือนอยู่บน
Bm 
ยานมาหลายปีแสง
 
อยาก
Am 
มีใครสักคนจะได้ไ
G 
หม
 
ไม่ต้องดี
Em 
งามเหมือนนางในฝัน
 
ก็แค่เข้า
Bm 
ใจในตัวของฉัน
 
ไม่เ
C 
ห็น 
 
ฉันเป็นเหมือนตัวประห
D 
ลาด

 
เหมือนเป็นม
G 
นุษย์ต่างดาว
 
ที่คุยกับใ
D 
ครเขาไม่เข้าใจ
 
ก็เลยต้อง
Em 
โสดโดดเดี่ยว 
 
เป็นคนไ
Bm 
ม่มีใคร
 
ต้อง
Am 
เดินเดียวดายอย่า
D 
งนี้

 
เป็นม
G 
นุษย์ต่างดาว
 
เลยไม่มีแ
D 
ฟนเหมือนเขาสักที
 
แค่ต้อง
Em 
การใครสักคน 
 
ที่เข้า
Bm 
ใจฉันที
 
จะได้
C 
รู้ว่าคนคน
D 
นี้ 
 
ก็มีหัวใจ

INSTRU | G | D | Em | D |

G 
คุยธรรมดายังไม่มี
D 
คนเข้าใจ
 
จะ
Em 
เอาอะไรไปจีบเ
D 
ขา
 
ไม่รู้จะ
C 
ทำยังไง 
 
งั้นขอจาก
Bm 
ฟ้าได้ป่าว
 
โปรดส่งใ
Am 
ครมารักฉั
D 
นที

 
อยู่ตัวคนเ
G 
ดียวมันเหงาอย่างแรง
 
เหมือนอยู่บน
Bm 
ยานมาหลายปีแสง
 
อยาก
Am 
มีใครสักคนจะได้ไ
G 
หม
 
ไม่ต้องดี
Em 
งามเหมือนนางในฝัน
 
ก็แค่เข้า
Bm 
ใจในตัวของฉัน
 
ไม่เ
C 
ห็น 
 
ฉันเป็นเหมือนตัวประห
D 
ลาด

 
เหมือนเป็นม
G 
นุษย์ต่างดาว
 
ที่คุยกับใ
D 
ครเขาไม่เข้าใจ
 
ก็เลยต้อง
Em 
โสดโดดเดี่ยว 
 
เป็นคนไ
Bm 
ม่มีใคร
 
ต้อง
Am 
เดินเดียวดายอย่า
D 
งนี้

 
เป็นม
G 
นุษย์ต่างดาว
 
เลยไม่มีแ
D 
ฟนเหมือนเขาสักที
 
แค่ต้อง
Em 
การใครสักคน 
 
ที่เข้า
Bm 
ใจฉันที
 
จะได้
C 
รู้ว่าคนคน
D 
นี้ 
 
ก็มีหัวใจ

 
เพ
G 
ราะว่าเธอนั้นแปลก 
 
เลยไม่มีใ
D 
ครมาแลกใจ
Em 
เลยต้องเป็นคนโสด 
 
ที่อยู่ในโห
D 
มดไม่มีใคร
 
ที่จ
C 
ริงว่านอนสอนง่าย 
 
จีบ
Bm 
ได้นะไม่ดื้อ
 
ถ้าเ
Am 
รียกชื่อไม่ถนัด 
 
เรียกที่
D 
รักก็ไม่พรือ

C 
ขอแค่
Bm 
ใคร
 
สัก
Am 
คนที่เข้าใ
G 
จฉัน
C 
มีมั้งห
Bm 
ม้าย
 
คน
Am 
ไม่มีใครที่
C 
คิดอะไรเหมือ
D 
นกัน…

 
เหมือนเป็นม
G 
นุษย์ต่างดาว
 
ที่คุยกับใ
D 
ครเขาไม่เข้าใจ
 
ก็เลยต้อง
Em 
โสดโดดเดี่ยว 
 
เป็นคนไ
Bm 
ม่มีใคร
 
ต้อง
Am 
เดินเดียวดายอย่า
D 
งนี้

 
เป็นม
G 
นุษย์ต่างดาว
 
เลยไม่มีแ
D 
ฟนเหมือนเขาสักที
 
แค่ต้อง
Em 
การใครสักคน 
 
ที่เข้า
Bm 
ใจฉันที
 
จะได้
C 
รู้ว่าคนคน
D 
นี้ 
 
ก็มีหัวใจ

OUTRO | G | D | Em | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มนุษย์ต่างดาว


ใคร ใครก็มองว่าฉันเป็นตัวประหลาด
ที่มาจากดาวอันไกลโผ้น
จะพูดจะจากับใครก็ไม่เข้าใจสักคน
เลยต้องเป็นคนไม่มีแฟน

อยู่ตัวคนเดียวมันเหงาอย่างแรง
เหมือนอยู่บนยานมาหลายปีแสง
อยากมีใครสักคนจะได้ไหม
ไม่ต้องดีงามเหมือนนางในฝัน
ก็แค่เข้าใจในตัวของฉัน
ไม่เห็นฉันเป็นเหมือนตัวประหลาด

เหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาว
ที่คุยกับใครเขาไม่เข้าใจ
ก็เลยต้องโสดโดดเดี่ยว เป็นคนไม่มีใคร
ต้องเดินเดียวดายอย่างนี้
เป็นมนุษย์ต่างดาว
เลยไม่มีแฟนเหมือนเขาสักที
แค่ต้องการใครสักคน ที่เข้าใจฉันที
จะได้รู้ว่าคนคนนี้ ก็มีหัวใจ

( ดนตรี )

คุยธรรมดายังไม่มีคนเข้าใจ
จะเอาอะไรไปจีบเขา
ไม่รู้จะทำยังไง งั้นขอจากฟ้าได้ป่าว
โปรดส่งใครมารักฉันที

อยู่ตัวคนเดียวมันเหงาอย่างแรง
เหมือนอยู่บนยานมาหลายปีแสง
อยากมีใครสักคนจะได้ไหม
ไม่ต้องดีงามเหมือนนางในฝัน
ก็แค่เข้าใจในตัวของฉัน
ไม่เห็นฉันเป็นเหมือนตัวประหลาด

เหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาว
ที่คุยกับใครเขาไม่เข้าใจ
ก็เลยต้องโสดโดดเดี่ยว เป็นคนไม่มีใคร
ต้องเดินเดียวดายอย่างนี้

เป็นมนุษย์ต่างดาว เลยไม่มีแฟนเหมือนเขาสักที
แค่ต้องการใครสักคน ที่เข้าใจฉันที
จะได้รู้ว่าคนคนนี้ ก็มีหัวใจ

เพราะว่าเธอนั้นแปลก เลยไม่มีใครมาแลกใจ
เลยต้องเป็นคนโสด ที่อยู่ในโหมดไม่มีใคร
ที่จริงว่านอนสอนง่าย จีบได้นะไม่ดื้อ
ถ้าเรียกชื่อไม่ถนัด เรียกที่รักก็ไม่พรือ

ขอแค่ใครสักคนที่เข้าใจฉัน
มีมั้งหม้าย คนไม่มีใครที่คิดอะไรเหมือนกัน…

เหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาว
ที่คุยกับใครเขาไม่เข้าใจ
ก็เลยต้องโสดโดดเดี่ยว เป็นคนไม่มีใคร
ต้องเดินเดียวดายอย่างนี้
เป็นมนุษย์ต่างดาว
เลยไม่มีแฟนเหมือนเขาสักที
แค่ต้องการใครสักคน ที่เข้าใจฉันที
จะได้รู้ว่าคนคนนี้ ก็มีหัวใจ


รูปภาพคอร์ด มนุษย์ต่างดาว – ZEED feat.กุ๊กไก่ รุ่งทิวา

คอร์ดเพลง มนุษย์ต่างดาว - ZEED feat.กุ๊กไก่ รุ่งทิวา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มนุษย์ต่างดาว (คอร์ด)

Lyrics/Melody by : วีรยุทธ ชูลีกร
Arranged by : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องาน 097-1175629, 062-9749765
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend