หน้าแรก » วงคอนเทนเนอร์ » คอร์ดเพลง – ทรมานเหลือเกิน(หัวใจ) – วงคอนเทนเนอร์

คอร์ดเพลง – ทรมานเหลือเกิน(หัวใจ) – วงคอนเทนเนอร์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ทรมานเหลือเกิน(หัวใจ) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
หมดแ
รง 
 
เดินต่อไปไม่ไ
Em 
หว
 
ร่างก
ายและหัวใจ 
 
ไร้แ
รงต้านทาน
 
มันท
รมานชีวิตที่ไม่มี
Em 
เธอ
 
อ้างว้
างเหน็บหนาว 
 
น้ำตาเยียวยาแผ
ลใจ

  อยากหลับไ
หลไม่ต้อง
ตื่น
 
  อ
ยากลืมเรื่องร
าวในวันว
าน
 
  โลกใบ
Bm 
นี้ช่างโหดร้าย 
 
ทุ
E7 
รน 
 
ทุราย
 
  
Am 
ทิ้งตัวลงนอน 
 
กอดห
มอน 
 
นอนร้อ
งไห้

 
ช่วยลืมเธอสัก
ที 
 
เถอะหัว
Em 
ใจ
 
มันเจ็บจนทนไม่ไ
หว 
 
ทรม
าน
 
หลบอยู่ในมุมที่มื
ดมิด 
 
กลัวใครเห็นน้ำ
Em 
ตา
 
ที่มันไ
Am 
หล 
 
ร่วงโรย
รา 
 
า..ฮา..

INSTRU | Em | G | Em | G |
INSTRU | Am | Bm | F | D |

  อยากหลับไ
หลไม่ต้อง
ตื่น
 
  อ
ยากลืมเรื่องร
าวในวันว
าน
 
  โลกใบ
Bm 
นี้ช่างโหดร้าย 
 
ทุ
E7 
รน 
 
ทุราย
 
  
Am 
ทิ้งตัวลงนอน 
 
กอดห
มอน 
 
นอนร้อ
งไห้

 
ช่วยลืมเธอสัก
ที 
 
เถอะหัว
Em 
ใจ
 
มันเจ็บจนทนไม่ไ
หว 
 
ทรม
าน
 
หลบอยู่ในมุมที่มื
ดมิด 
 
กลัวใครเห็นน้ำ
Em 
ตา
 
ที่มันไ
Am 
หล 
 
ร่วงโรย
รา

 
ช่วยลืมเธอสัก
ที 
 
เถอะหัวใ
 
ไม่อ
Bm 
ยากทนทรมานอยู่อย่
Em 
างนี้
 
จะต้อง
Am 
ทำยังไงเมื่อใจไม่รัก
ดี
 
หรือต้องเจ็บอย่างนี้ตลอดไ
 
จะต้อง
Am 
ทำยังไงเมื่อใจไม่รัก
ดี
 
หรือต้องเจ็บอย่างนี้ตลอดไ
ป…


หมดแรง เดินต่อไปไม่ไหว
ร่างกายและหัวใจ ไร้แรงต้านทาน
มันทรมานชีวิตที่ไม่มีเธอ
อ้างว้างเหน็บหนาว น้ำตาเยียวยาแผลใจ

อยากหลับไหลไม่ต้องตื่น
อยากลืมเรื่องราวในวันวาน
โลกใบนี้ช่างโหดร้าย ทุรน ทุราย
ทิ้งตัวลงนอน กอดหมอน นอนร้องไห้

ช่วยลืมเธอสักที เถอะหัวใจ
มันเจ็บจนทนไม่ไหว ทรมาน
หลบอยู่ในมุมที่มืดมิด กลัวใครเห็นน้ำตา
ที่มันไหล ร่วงโรยรา ฮา..ฮา..

( ดนตรี )

อยากหลับไหลไม่ต้องตื่น
อยากลืมเรื่องราวในวันวาน
โลกใบนี้ช่างโหดร้าย ทุรน ทุราย
ทิ้งตัวลงนอน กอดหมอน นอนร้องไห้

ช่วยลืมเธอสักที เถอะหัวใจ
มันเจ็บจนทนไม่ไหว ทรมาน
หลบอยู่ในมุมที่มืดมิด กลัวใครเห็นน้ำตา
ที่มันไหล ร่วงโรยรา

ช่วยลืมเธอสักที เถอะหัวใจ
ไม่อยากทนทรมานอยู่อย่างนี้
จะต้องทำยังไงเมื่อใจไม่รักดี
หรือต้องเจ็บอย่างนี้ตลอดไป
จะต้องทำยังไงเมื่อใจไม่รักดี
หรือต้องเจ็บอย่างนี้ตลอดไป…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ทรมานเหลือเกิน(หัวใจ) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง: กิติพงษ์ ชูเอน
เรียบเรียง: เจ้าคุณเท่ห์ (Mini Record)/เบ๊นซ์ คิสคลับ
คอร์ดเพลง - ทรมานเหลือเกิน(หัวใจ) - วงคอนเทนเนอร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :