หน้าแรก » ปลิวลม » คอร์ดเพลง ส่อง – ปลิวลม

คอร์ดเพลง ส่อง – ปลิวลม

คอร์ดเพลง : ส่อง ปลิวลม

คอร์ดเพลง ส่อง - ปลิวลม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ปลิวลม : ส่อง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ส่อง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | F#m | D | E |

 
ส่องเ
ขาทำไมให้ใจปวดร้าว
 
ส่อง
F#m 
เขาทำไมให้ใจเจ็บช้ำ
 
ส่องเ
ขาทำไมทำไมไม่จำ
 
ว่าเ
ขาทำให้เจ็บแค่ไหน

 
ได้แต่ถ
ามตัวเองทำไมถึงส่อง
 
ได้แต่
F#m 
ถามตัวเองว่าไม่ส่องได้ไหม
 
บอกเ
ลยว่าไม่ได้
 
ก็เพราะ
ฉันลืมเธอไม่ได้เลยต้องส่อง

INSTRU | A | F#m | D | E |

ตั้งแต่ไม่มีเธอฉันเองก็เหงา
F#m 
ตั้งแต่วันที่เธอไปรักกับเขา
ฉันก็ยังมาเปิดดูรูปเก่าๆ
คิดถึงวันที่มีแค่สองเรา

 
ย้
อนดูความทรงจำของฉันกับเธอ
 
มันทำให้
F#m 
ฉันนั้นไม่เคยหยุดเพ้อเจ้อ
ติดว่าฉันนั้นยังเป็นแฟนกับเธอ
 
แต่ลืมไ
ปว่าฉันไม่มีเธอแล้ว

 
แต่ทำ
Bm 
ไมไม่รู้ 
 
ทำ
C#m 
ไมไม่รู้
 
ฉันต้อง
Bm 
มาส่องดูทุก
C#m 
ความเคลื่อนไหว
 
เธอ
Bm 
ทำอะไร 
 
เธอ
C#m 
เป็นอย่างไร
 
ยังอยากจะ
รู้เหมือนตอนค
บกัน

 
ส่องเ
ขาทำไมให้ใจปวดร้าว
 
ส่อง
F#m 
เขาทำไมให้ใจเจ็บช้ำ
 
ส่องเ
ขาทำไมทำไมไม่จำ
 
ว่าเ
ขาทำให้เจ็บแค่ไหน

 
ได้แต่ถ
ามตัวเองทำไมถึงส่อง
 
ได้แต่
F#m 
ถามตัวเองว่าไม่ส่องได้ไหม
 
บอกเ
ลยว่าไม่ได้
 
ก็เพราะ
ฉันลืมเธอไม่ได้เลยต้องส่อง

INSTRU | A | F#m | D | E |

 
เธอโ
พสต์อะไรขึ้นมาฉันเองก็ยังจะไปกดไลค์
 
แต่เสี
F#m 
ยใจที่ช่วงหลังมาเธอไม่ค่อยเปิดสาธารณะ
 
เธอโ
พสต์รูปคู่กับเขาและแท๊คเขาฉันหึงแทบบ้า
 
อ๋อ
ฉันนั้นลืมไปฉันไม่มีสิทธิ์ที่คิดจะไคว้คว้า

 
เธอเ
ป็นนางฟ้า 
 
ส่วนฉันเป็นหมาวัด
 
เขา
F#m 
มันเป็นเทวดาส่วนฉันมันเป็นเปรตวัดสุทัศน์
 
ถ้าห
ากยังสงสารกันให้เธอทำบุญกรวดน้ำที่วัด
 
อุ
ทิศส่วนบุญความรักให้ฉันสักนิดก็ได้นะ

INSTRU | A | F#m | D | E |

 
แต่ทำ
Bm 
ไมไม่รู้ 
 
ทำ
C#m 
ไมไม่รู้
 
ฉันต้อง
Bm 
มาส่องดูทุก
C#m 
ความเคลื่อนไหว
 
เธอ
Bm 
ทำอะไร 
 
เธอ
C#m 
เป็นอย่างไร
 
ยังอยากจะ
รู้เหมือนตอนค
บกัน

 
ส่องเ
ขาทำไมให้ใจปวดร้าว
 
ส่อง
F#m 
เขาทำไมให้ใจเจ็บช้ำ
 
ส่องเ
ขาทำไมทำไมไม่จำ
 
ว่าเ
ขาทำให้เจ็บแค่ไหน

 
ได้แต่ถ
ามตัวเองทำไมถึงส่อง
 
ได้แต่
F#m 
ถามตัวเองว่าไม่ส่องได้ไหม
 
บอกเ
ลยว่าไม่ได้
 
ก็เพราะ
ฉันลืมเธอไม่ได้เลยต้องส่อง

INSTRU | A | F#m | D | E |

 
ส่องเ
ขาทำไมให้ใจปวดร้าว
 
ส่อง
F#m 
เขาทำไมให้ใจเจ็บช้ำ
 
ส่องเ
ขาทำไมทำไมไม่จำ
 
ว่าเ
ขาทำให้เจ็บแค่ไหน

 
ได้แต่ถ
ามตัวเองทำไมถึงส่อง
 
ได้แต่
F#m 
ถามตัวเองว่าไม่ส่องได้ไหม
 
บอกเ
ลยว่าไม่ได้
 
ก็เพราะ
ฉันลืมเธอไม่ได้เลยต้องส่อง

 
ส่องเ
ขาทำไมให้ใจปวดร้าว
 
ส่อง
F#m 
เขาทำไมให้ใจเจ็บช้ำ
 
ส่องเ
ขาทำไมทำไมไม่จำ
 
ว่าเ
ขาทำให้เจ็บแค่ไหน

 
ได้แต่ถ
ามตัวเองทำไมถึงส่อง
 
ได้แต่
F#m 
ถามตัวเองว่าไม่ส่องได้ไหม
 
บอกเ
ลยว่าไม่ได้
 
ก็เพราะ
ฉันลืมเธอไม่ได้เลยต้องส่อง

OUTRO | A | F#m | D | E |


ส่องเขาทำไมให้ใจปวดล้าว
ส่องเขาทำไมให้ใจเจ็บช้ำ
ส่องเขาทำไมทำไมไม่จำ
ว่าเขาทำให้เจ็บแค่ไหน

ได้แต่ถามตัวเองทำไมถึงส่อง
ได้แต่ถามตัวเองว่าไม่ส่องได้ไหม
บอกเลยว่าไม่ได้
ก็เพราะฉันลืมเธอไม่ได้เลยต้องส่อง

( ดนตรี )

ตั้งแต่ไม่มีเธอฉันเองก็เหงา
ตั้งแต่วันที่เธอไปรักกับเขา
ฉันก็ยังมาเปิดดูรูปเก่าๆ
คิดถึงวันที่มีแค่สองเรา

ย้อนดูความทรงจำของฉันกับเธอ
มันทำให้ฉันนั้นไม่เคยหยุดเพ้อเจ้อ
ติดว่าฉันนั้นยังเป็นแฟนกับเธอ
แต่ลืมไปว่าฉันไม่มีเธอแล้ว

แต่ทำไมไม่รู้ ทำไมไม่รู้
ฉันต้องมาส่องดูทุกความเคลื่อนไหว
เธอทำอะไร เธอเป็นอย่างไร
ยังอยากจะรู้เหมือนตอนคบกัน

ส่องเขาทำไมให้ใจปวดล้าว
ส่องเขาทำไมให้ใจเจ็บช้ำ
ส่องเขาทำไมทำไมไม่จำ
ว่าเขาทำให้เจ็บแค่ไหน

ได้แต่ถามตัวเองทำไมถึงส่อง
ได้แต่ถามตัวเองว่าไม่ส่องได้ไหม
บอกเลยว่าไม่ได้
ก็เพราะฉันลืมเธอไม่ได้เลยต้องส่อง

( ดนตรี )

เธอโพสต์อะไรขึ้นมาฉันเองก็ยังจะไปกดไลค์
แต่เสียใจที่ช่วงหลังมาเธอไม่ค่อยเปิดสาธารณะ
เธอโพสต์รูปคู่กับเขาและแท๊คเขาฉันหึงแทบบ้า
อ๋อฉันนั้นลืมไปฉันไม่มีสิทธิ์ที่คิดจะไคว้คว้า

เธอเป็นนางฟ้า ส่วนฉันเป็นหมาวัด
เขามันเป็นเทวดาส่วนฉันมันเป็นเปรตวัดสุทัศน์
ถ้าหากยังสงสารกันให้เธอทำบุญกรวดน้ำที่วัด
อุทิศส่วนบุญความรักให้ฉันสักนิดก็ได้นะ

( ดนตรี )

แต่ทำไมไม่รู้ ทำไมไม่รู้
ฉันต้องมาส่องดูทุกความเคลื่อนไหว
เธอทำอะไร เธอเป็นอย่างไร
ยังอยากจะรู้เหมือนตอนคบกัน

ส่องเขาทำไมให้ใจปวดล้าว
ส่องเขาทำไมให้ใจเจ็บช้ำ
ส่องเขาทำไมทำไมไม่จำ
ว่าเขาทำให้เจ็บแค่ไหน

ได้แต่ถามตัวเองทำไมถึงส่อง
ได้แต่ถามตัวเองว่าไม่ส่องได้ไหม
บอกเลยว่าไม่ได้
ก็เพราะฉันลืมเธอไม่ได้เลยต้องส่อง

( ดนตรี )

ส่องเขาทำไมให้ใจปวดล้าว
ส่องเขาทำไมให้ใจเจ็บช้ำ
ส่องเขาทำไมทำไมไม่จำ
ว่าเขาทำให้เจ็บแค่ไหน

ได้แต่ถามตัวเองทำไมถึงส่อง
ได้แต่ถามตัวเองว่าไม่ส่องได้ไหม
บอกเลยว่าไม่ได้
ก็เพราะฉันลืมเธอไม่ได้เลยต้องส่อง


รูปภาพคอร์ด ส่อง – ปลิวลม

คอร์ดเพลง ส่อง - ปลิวลม

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ส่อง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : DJ JAIDHA
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :