คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป – ONEONE

  
Text   

คอร์ดเพลง : ปล่อยฉันไป ONEONE

คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป - ONEONE

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ONEONE : ปล่อยฉันไป

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ถ้าเธอคิดว่าเธอทำถู
F 
กแล้ว 
 
 
Fmaj7 
 
ถ้าเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไ
Dm7 
ปก็ไป
 
ไม่ต้องมาคิดตอ
Bb 
นจบ..ให้มันดูสวยงามอะไร
 
ในเมื่อสุดท้
C 
ายแล้วเธอก็ไปไม่ต่างกัน

 
เธอบอกว่ายั
Dm7 
งรัก 
 
ยังห่ว
Am7 
งใย
 
เธอบอกว่าเสีย
Bb 
ใจ..ที่เธอจะเลือกเดินไปจา
F 
กฉัน
 
แต่
F/E 
เธอเข้าใจ
Dm7 
ไหม 
 
ยิ่งทำแบ
G7 
บนั้น
 
มัน
Bb 
ทำให้ฉันยิ่งช้ำ
C 
ใจ..

 
ก็แค่ปล่อยมือฉั
Bb 
นไป..
C 
 
ยังไงเธอก็จะไปอ
Am7 
ยู่ดี..
Dm7 
ไม่ต้องมาหาคำพูดอ
Gm7 
ะไรที่ดี 
 
มันไม่
C 
มี
 
ถ้าเธอจะไม่เลือ
F 
กฉัน..
Fsus4 
 
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่
Bb 
นาน.. 
 
 
C 
 
เวลาที่เหลือก็คงจะ
Am7 
ลืมเธอสั
Dm7 
กวัน
 
แต่ถ้าไม่มีวั
Gm7 
นนั้น
 
ก็ปล่อยให้
C 
ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป

INSTRU | F | F/A | Bb | C |

 
ตอนจะรักไม่เคยมีเห
F 
ตุผล 
 
 
Fmaj7 
 
ถ้าคนจะรักก็ใช้แค่เ
Dm7 
พียงหัวใจ
 
แต่ตอนเธอคิด
Bb 
ลาจาก 
 
เหตุผลเธอนั้นมีมากมาย
 
ยิ่งทำร้
C 
ายให้ฉันยิ่งเสียใจกว่าเดิม

 
เธอบอกว่ายั
Dm7 
งรัก 
 
ยังห่ว
Am7 
งใย
 
เธอบอกว่าเสีย
Bb 
ใจ..ที่เธอจะเลือกเดินไปจา
F 
กฉัน
 
แต่
F/E 
เธอเข้าใจ
Dm7 
ไหม 
 
ยิ่งทำแบ
Gm7 
บนั้น
 
มัน
Bb 
ทำให้ฉันยิ่งช้ำ
C 
ใจ..

 
ก็แค่ปล่อยมือฉั
Bb 
นไป..
C 
 
ยังไงเธอก็จะไปอ
Am7 
ยู่ดี..
Dm7 
ไม่ต้องมาหาคำพูดอ
Gm7 
ะไรที่ดี 
 
มันไม่
C 
มี
 
ถ้าเธอจะไม่เลือ
F 
กฉัน..
Fsus4 
 
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่
Bb 
นาน.. 
 
 
C 
 
เวลาที่เหลือก็คงจะ
Am7 
ลืมเธอสั
Dm7 
กวัน
 
แต่ถ้าไม่มีวั
Gm7 
นนั้น
 
ก็ปล่อยให้
C 
ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป

INSTRU | Dm7 | Dm7/E Dm7/F | Bb | C |

 
ก็แค่ปล่อยมือฉั
Bb 
นไป..
C 
 
ยังไงเธอก็จะไปอ
Am7 
ยู่ดี..
Dm7 
ไม่ต้องมาหาคำพูดอ
Gm7 
ะไรที่ดี 
 
มันไม่
C 
มี
 
ถ้าเธอจะไม่เลือ
F 
กฉัน..
Fsus4 
 
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่
Bb 
นาน.. 
 
 
C 
 
เวลาที่เหลือก็คงจะ
Am7 
ลืมเธอสั
Dm7 
กวัน
 
แต่ถ้าไม่มีวั
Gm7 
นนั้น
 
ก็ปล่อยให้
C 
ฉันนั้นทรมานแบบ
F 
นี้ไป 
 
 
Dm7 

 
ถ้าไม่มีวั
Gm7 
นนั้น.. 
 
ก็ปล่อ
C 
ยฉัน…


ถ้าเธอคิดว่าเธอทำถูกแล้ว
ถ้าเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไปก็ไป
ไม่ต้องมาคิดตอนจบ..ให้มันดูสวยงามอะไร
ในเมื่อสุดท้ายแล้วเธอก็ไปไม่ต่างกัน

เธอบอกว่ายังรัก ยังห่วงใย
เธอบอกว่าเสียใจ..ที่เธอจะเลือกเดินไปจากฉัน
แต่เธอเข้าใจไหม ยิ่งทำแบบนั้น
มันทำให้ฉันยิ่งช้ำใจ..

ก็แค่ปล่อยมือฉันไป..
ยังไงเธอก็จะไปอยู่ดี..
ไม่ต้องมาหาคำพูดอะไรที่ดี มันไม่มี
ถ้าเธอจะไม่เลือกฉัน..
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่นาน..
เวลาที่เหลือก็คงจะลืมเธอสักวัน
แต่ถ้าไม่มีวันนั้น
ก็ปล่อยให้ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป

( ดนตรี )

ตอนจะรักไม่เคยมีเหตุผล
ถ้าคนจะรักก็ใช้แค่เพียงหัวใจ
แต่ตอนเธอคิดลาจาก เหตุผลเธอนั้นมีมากมาย
ยิ่งทำร้ายให้ฉันยิ่งเสียใจกว่าเดิม

เธอบอกว่ายังรัก ยังห่วงใย
เธอบอกว่าเสียใจ..ที่เธอจะเลือกเดินไปจากฉัน
แต่เธอเข้าใจไหม ยิ่งทำแบบนั้น
มันทำให้ฉันยิ่งช้ำใจ..

ก็แค่ปล่อยมือฉันไป..
ยังไงเธอก็จะไปอยู่ดี..
ไม่ต้องมาหาคำพูดอะไรที่ดี มันไม่มี
ถ้าเธอจะไม่เลือกฉัน..
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่นาน..
เวลาที่เหลือก็คงจะลืมเธอสักวัน
แต่ถ้าไม่มีวันนั้น
ก็ปล่อยให้ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป

( ดนตรี )

ก็แค่ปล่อยมือฉันไป..
ยังไงเธอก็จะไปอยู่ดี..
ไม่ต้องมาหาคำพูดอะไรที่ดี มันไม่มี
ถ้าเธอจะไม่เลือกฉัน..
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่นาน..
เวลาที่เหลือก็คงจะลืมเธอสักวัน
แต่ถ้าไม่มีวันนั้น
ก็ปล่อยให้ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป

ถ้าไม่มีวันนั้น.. ก็ปล่อยฉัน…


รูปภาพคอร์ด ปล่อยฉันไป – ONEONE

คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป - ONEONE

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปล่อยฉันไป (คอร์ด)

LYRICS/MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
ติดต่องาน : 062 4949 583, 02 241 4472 ต่อ 6514
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend