หน้าแรก » ONEONE » คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป – ONEONE

คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป – ONEONE

คอร์ดเพลง : ปล่อยฉันไป ONEONE

คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป - ONEONE

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ONEONE : ปล่อยฉันไป

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ถ้าเธอคิดว่าเธอทำถู
กแล้ว 
 
 
Fmaj7 
 
ถ้าเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไ
Dm7 
ปก็ไป
 
ไม่ต้องมาคิดตอ
Bb 
นจบ..ให้มันดูสวยงามอะไร
 
ในเมื่อสุดท้
ายแล้วเธอก็ไปไม่ต่างกัน

 
เธอบอกว่ายั
Dm7 
งรัก 
 
ยังห่ว
Am7 
งใย
 
เธอบอกว่าเสีย
Bb 
ใจ..ที่เธอจะเลือกเดินไปจา
กฉัน
 
แต่
F/E 
เธอเข้าใจ
Dm7 
ไหม 
 
ยิ่งทำแบ
G7 
บนั้น
 
มัน
Bb 
ทำให้ฉันยิ่งช้ำ
ใจ..

 
ก็แค่ปล่อยมือฉั
Bb 
นไป..
 
ยังไงเธอก็จะไปอ
Am7 
ยู่ดี..
Dm7 
ไม่ต้องมาหาคำพูดอ
Gm7 
ะไรที่ดี 
 
มันไม่
มี
 
ถ้าเธอจะไม่เลือ
กฉัน..
Fsus4 
 
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่
Bb 
นาน.. 
 
 
 
เวลาที่เหลือก็คงจะ
Am7 
ลืมเธอสั
Dm7 
กวัน
 
แต่ถ้าไม่มีวั
Gm7 
นนั้น
 
ก็ปล่อยให้
ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป

INSTRU | F | F/A | Bb | C |

 
ตอนจะรักไม่เคยมีเห
ตุผล 
 
 
Fmaj7 
 
ถ้าคนจะรักก็ใช้แค่เ
Dm7 
พียงหัวใจ
 
แต่ตอนเธอคิด
Bb 
ลาจาก 
 
เหตุผลเธอนั้นมีมากมาย
 
ยิ่งทำร้
ายให้ฉันยิ่งเสียใจกว่าเดิม

 
เธอบอกว่ายั
Dm7 
งรัก 
 
ยังห่ว
Am7 
งใย
 
เธอบอกว่าเสีย
Bb 
ใจ..ที่เธอจะเลือกเดินไปจา
กฉัน
 
แต่
F/E 
เธอเข้าใจ
Dm7 
ไหม 
 
ยิ่งทำแบ
Gm7 
บนั้น
 
มัน
Bb 
ทำให้ฉันยิ่งช้ำ
ใจ..

 
ก็แค่ปล่อยมือฉั
Bb 
นไป..
 
ยังไงเธอก็จะไปอ
Am7 
ยู่ดี..
Dm7 
ไม่ต้องมาหาคำพูดอ
Gm7 
ะไรที่ดี 
 
มันไม่
มี
 
ถ้าเธอจะไม่เลือ
กฉัน..
Fsus4 
 
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่
Bb 
นาน.. 
 
 
 
เวลาที่เหลือก็คงจะ
Am7 
ลืมเธอสั
Dm7 
กวัน
 
แต่ถ้าไม่มีวั
Gm7 
นนั้น
 
ก็ปล่อยให้
ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป

INSTRU | Dm7 | Dm7/E Dm7/F | Bb | C |

 
ก็แค่ปล่อยมือฉั
Bb 
นไป..
 
ยังไงเธอก็จะไปอ
Am7 
ยู่ดี..
Dm7 
ไม่ต้องมาหาคำพูดอ
Gm7 
ะไรที่ดี 
 
มันไม่
มี
 
ถ้าเธอจะไม่เลือ
กฉัน..
Fsus4 
 
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่
Bb 
นาน.. 
 
 
 
เวลาที่เหลือก็คงจะ
Am7 
ลืมเธอสั
Dm7 
กวัน
 
แต่ถ้าไม่มีวั
Gm7 
นนั้น
 
ก็ปล่อยให้
ฉันนั้นทรมานแบบ
นี้ไป 
 
 
Dm7 

 
ถ้าไม่มีวั
Gm7 
นนั้น.. 
 
ก็ปล่อ
ยฉัน…


ถ้าเธอคิดว่าเธอทำถูกแล้ว
ถ้าเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไปก็ไป
ไม่ต้องมาคิดตอนจบ..ให้มันดูสวยงามอะไร
ในเมื่อสุดท้ายแล้วเธอก็ไปไม่ต่างกัน

เธอบอกว่ายังรัก ยังห่วงใย
เธอบอกว่าเสียใจ..ที่เธอจะเลือกเดินไปจากฉัน
แต่เธอเข้าใจไหม ยิ่งทำแบบนั้น
มันทำให้ฉันยิ่งช้ำใจ..

ก็แค่ปล่อยมือฉันไป..
ยังไงเธอก็จะไปอยู่ดี..
ไม่ต้องมาหาคำพูดอะไรที่ดี มันไม่มี
ถ้าเธอจะไม่เลือกฉัน..
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่นาน..
เวลาที่เหลือก็คงจะลืมเธอสักวัน
แต่ถ้าไม่มีวันนั้น
ก็ปล่อยให้ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป

( ดนตรี )

ตอนจะรักไม่เคยมีเหตุผล
ถ้าคนจะรักก็ใช้แค่เพียงหัวใจ
แต่ตอนเธอคิดลาจาก เหตุผลเธอนั้นมีมากมาย
ยิ่งทำร้ายให้ฉันยิ่งเสียใจกว่าเดิม

เธอบอกว่ายังรัก ยังห่วงใย
เธอบอกว่าเสียใจ..ที่เธอจะเลือกเดินไปจากฉัน
แต่เธอเข้าใจไหม ยิ่งทำแบบนั้น
มันทำให้ฉันยิ่งช้ำใจ..

ก็แค่ปล่อยมือฉันไป..
ยังไงเธอก็จะไปอยู่ดี..
ไม่ต้องมาหาคำพูดอะไรที่ดี มันไม่มี
ถ้าเธอจะไม่เลือกฉัน..
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่นาน..
เวลาที่เหลือก็คงจะลืมเธอสักวัน
แต่ถ้าไม่มีวันนั้น
ก็ปล่อยให้ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป

( ดนตรี )

ก็แค่ปล่อยมือฉันไป..
ยังไงเธอก็จะไปอยู่ดี..
ไม่ต้องมาหาคำพูดอะไรที่ดี มันไม่มี
ถ้าเธอจะไม่เลือกฉัน..
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่นาน..
เวลาที่เหลือก็คงจะลืมเธอสักวัน
แต่ถ้าไม่มีวันนั้น
ก็ปล่อยให้ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป

ถ้าไม่มีวันนั้น.. ก็ปล่อยฉัน…


รูปภาพคอร์ด ปล่อยฉันไป – ONEONE

คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป - ONEONE

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปล่อยฉันไป (คอร์ด)

LYRICS/MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
ติดต่องาน : 062 4949 583, 02 241 4472 ต่อ 6514
 โฆษณา