คอร์ดเพลง ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ (Happier) ONEONE

  
Text   


A 
คำที่เธอขอโ
E 
ทษจะช่วยอะ
F#m 
ไร
 
นอกจาก
D 
มันแค่ทำให้
C#m 
เธอรู้สึก
Bm 
ดี
A 
มันคือการร่ำ
E 
ลาว่าต่อจา
F#m 
กนี้
 
เธอจะ
D 
มีชีวิตที่
C#m 
ดีโดยไม่
Bm 
มีฉัน.
E 
.

D 
แล้วทำไมฉันต้องเสียใจ
C#m 
แล้วทำไมฉันต้องร้องไห้
Bm 
แล้วทำไมเป็น
B7 
ฉันต้องจมฝ่ายเ
E 
ดียว..

 
ฉันจะมีความ
A 
สุขให้
E/G# 
มากกว่าเธอ
 
จะ
F#m 
เจ็บ ให้น้
E 
อยกว่าเดิม
 
จะเ
D 
ดินต่
C#dim 
อไป แม้วัน
Bm 
นี้แทบยืนไม่ไ
E 
หว
 
ความเ
A 
จ็บ ที่
E/G# 
ฉันได้เจอ ไม่
F#m 
เคย เกิด
C#m 
ขึ้นกับเธอ
 
นับ
D 
จากวัน
C#m 
นี้..จะไม่ร้
Bm 
องไห้
 
และจะ
E 
ยิ้มได้มากกว่าเธอ

INSTRU | A | G E |

A 
ลองไปเดินที่เ
E/G# 
ดิมที่เราเค
F#m 
ยไป
 
ลองตัดใ
D 
จจากเธอ 
 
และ
C#m 
ทำทุกอย่าง
Bm 
ลำพัง..
 
เปลี่ยนค
A 
วามทรงจำของ
E/G# 
เราให้เป็นของ
F#m 
ฉัน
 
ต่อจาก
D 
นี้ทุกวันของ
C#m 
ฉันจะต้องสดใ
E 

D 
แล้วทำไมฉันยังเสียใจ
C#m 
แล้วทำไมฉันยังร้องไห้
Bm 
แล้วทำไมเธอ
B7 
ถึงไม่เป็นแบบ
E 
ฉัน

 
ฉันจะมีความ
A 
สุขให้
E/G# 
มากกว่าเธอ
 
จะ
F#m 
เจ็บ ให้น้
E 
อยกว่าเดิม
 
จะเ
D 
ดินต่
C#dim 
อไป แม้วัน
Bm 
นี้แทบยืนไม่ไ
E 
หว
 
ความเ
A 
จ็บ ที่
E/G# 
ฉันได้เจอ ไม่
F#m 
เคย เกิด
C#m 
ขึ้นกับเธอ
 
นับ
D 
จากวัน
C#m 
นี้..จะไม่ร้
Bm 
องไห้
 
และจะ
E 
ยิ้มได้มากกว่าเธอ

INSTRU | A B C#m E | C#dim Dm |
INSTRU | A B C#m E | C#dim Dm |
INSTRU | A B C#m E | C#dim Dm |
INSTRU | A B C#m E | Bm B7 | E |

 
ฉันจะมีความ
A 
สุขให้
E/G# 
มากกว่าเธอ
 
จะ
F#m 
เจ็บ ให้น้
E 
อยกว่าเดิม
 
จะเ
D 
ดินต่
C#dim 
อไป แม้วัน
Bm 
นี้แทบยืนไม่ไ
E 
หว
 
ความเ
A 
จ็บ ที่
E/G# 
ฉันได้เจอ ไม่
F#m 
เคย เกิด
C#m 
ขึ้นกับเธอ
 
นับ
D 
จากวัน
C#m 
นี้..จะไม่ร้
Bm 
องไห้
 
และจะ
E 
ยิ้มได้มากกว่าเธอ

INSTRU | A | B |

 
จากวัน
Bm 
นี้ฉันจะต้อง
E 
มีความสุขกว่าเธอ

OUTRO | A | A | A |


คำที่เธอขอโทษจะช่วยอะไร
นอกจากมันแค่ทำให้เธอรู้สึกดี
มันคือการร่ำลาว่าต่อจากนี้
เธอจะมีชีวิตที่ดีโดยไม่มีฉัน

แล้วทำไมฉันต้องเสียใจ แล้วทำไมฉันต้องร้องไห้
แล้วทำไมเป็นฉันต้องจมฝ่ายเดียว

ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ
จะเจ็บให้น้อยกว่าเดิม
จะเดินต่อไป แม้วันนี้แทบยืนไม่ไหว
ความเจ็บที่ฉันได้เจอ ไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอ
นับจากวันนี้จะไม่ร้องไห้ และจะยิ้มได้มากกว่าเธอ

ลองไปเดินที่เดิมที่เราเคยไป
ลองตัดใจจากเธอและทำทุกอย่างลำพัง
เปลี่ยนความทรงจำของเราให้เป็นของฉัน
ต่อจากนี้ทุกวันของฉันจะต้องสดใส

แล้วทำไมฉันยังเสียใจ แล้วทำไมฉันยังร้องไห้
แล้วทำไมเธอถึงไม่เป็นแบบฉัน

ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ
จะเจ็บให้น้อยกว่าเดิม
จะเดินต่อไป แม้วันนี้แทบยืนไม่ไหว
ความเจ็บที่ฉันได้เจอ ไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอ
นับจากวันนี้จะไม่ร้องไห้ และจะยิ้มได้มากกว่าเธอ

ดนตรี

ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ
จะเจ็บให้น้อยกว่าเดิม
จะเดินต่อไป แม้วันนี้แทบยืนไม่ไหว
ความเจ็บที่ฉันได้เจอ ไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอ
นับจากวันนี้จะไม่ร้องไห้ และจะยิ้มได้มากกว่าเธอ

จากวันนี้ ฉันจะต้องมีความสุขกว่าเธอ

มิวสิควิดีโอ ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ (Happier) ONEONE

เพลง : ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ (Happier) (คอร์ด)
ศิลปิน : ONEONE
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics : Jirayus Sukkasame, Jinwara Phoraksa
เรียบเรียง : Arrange : Oneone
ติดต่องานศิลปิน : 062 4949 583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend