คอร์ดเพลง แก๊สน้ำตา – ออย แสงศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : แก๊สน้ำตา ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง แก๊สน้ำตา - ออย แสงศิลป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ออย แสงศิลป์ : แก๊สน้ำตา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แก๊สน้ำตา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Em | C | Am | B | B |

 
ความฮัก
Em 
คืออุดมการณ์ 
 
ที่เฮาเคยมีร่
วมกัน
 
จูงมือ
Am 
กันชูกำปั้นขึ้นไป 
 
เทิง
ฟ้า

 
เฮา
Em 
เคยเดินร่วมทาง
 
สู้อดและทน
เคียงไหล่เคียงบ่า
 
สร้างฝัน
Am 
ตามคำสัญญา
 
ว่าสิฮัก
กันตลอดกาล

 
ชีวิต
Am 
เฮาเคยสดใส
 
ที่เจ้าถูกใจว่
Bm 
างามปานในฝัน
 
ต้องถูกสลาย
กลายเป็นหมอกควัน
 
เมื่อเขาคนนั้น
เข้ามาใหม่

 
น้ำตาไหล
หายใจบ่
ออก
 
เสียงตะคอก
Bm 
ว่าเลิกแยกท
Em 
าง
 
ออกซิเจน
Am 
ความฮักเบาบาง
 
ขืนอยู่ต่อ คงต้อง
ขาดใจ

 
เรื่องความฮัก
เขาห้าม
รวมกลุ่ม
 
ชุมนุม
Bm 
เกินสองคนบ่ได้ 
 
 
Em 
 
มือที่สาม
Am 
เข้ามาสลาย
คนพ่ายต้อง
ลา

 
 ความฮัก
Em 
คืออุดมการณ์ 
 
ที่เฮาเคยมีร่
วมกัน
 
จูงมือ
Am 
กันชูกำปั้นขึ้นไป 
 
เทิง
ฟ้า

 
ชีวิต
Am 
เฮาเคยสดใส
 
ที่เจ้าถูกใจว่
Bm 
างามปานในฝัน
 
ต้องถูกสลาย
กลายเป็นหมอกควัน
 
เมื่อเขาคนนั้น
เข้ามาใหม่

 
น้ำตาไหล
หายใจบ่
ออก
 
เสียงตะคอก
Bm 
ว่าเลิกแยกท
Em 
าง
 
ออกซิเจน
Am 
ความฮักเบาบาง
 
ขืนอยู่ต่อ คงต้อง
ขาดใจ

 
เรื่องความฮัก
เขาห้าม
รวมกลุ่ม
 
ชุมนุม
Bm 
เกินสองคนบ่ได้ 
 
 
Em 
 
มือที่สาม
Am 
เข้ามาสลาย
คนพ่ายต้อง
ลา

INSTRU | Em | C | Am | B | B |

 
น้ำตาไหล
หายใจบ่
ออก
 
เสียงตะคอก
Bm 
ว่าเลิกแยกท
Em 
าง
 
ออกซิเจน
Am 
ความฮักเบาบาง
 
ขืนอยู่ต่อ คงต้อง
ขาดใจ

 
เรื่องความฮัก
เขาห้าม
รวมกลุ่ม
 
ชุมนุม
Bm 
เกินสองคนบ่ได้ 
 
 
Em 
 
มือที่สาม
Am 
เข้ามาสลาย
คนพ่ายต้อง
ลา..
 
ปานม็อบ
Am 
ถืกแก๊สน้ำตา..       
 
ตั้งแต่ผีบ้ายังน้ำตา
ไหล…

OUTRO | Em | C | Am | B | B | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ความฮักคืออุดมการณ์ ที่เฮาเคยมีร่วมกัน
จูงมือกันชูกำปั้นขึ้นไป เทิงฟ้า

เฮาเคยเดินร่วมทาง
สู้อดและทนเคียงไหล่เคียงบ่า
สร้างฝันตามคำสัญญา
ว่าสิฮักกันตลอดกาล

ชีวิตเฮาเคยสดใส
ที่เจ้าถูกใจว่างามปานในฝัน
ต้องถูกสลายกลายเป็นหมอกควัน
เมื่อเขาคนนั้นเข้ามาใหม่

น้ำตาไหล หายใจบ่ออก
เสียงตะคอกว่าเลิกแยกทาง
ออกซิเจนความฮักเบาบาง
ขืนอยู่ต่อ คงต้องขาดใจ
เรื่องความฮัก เขาห้ามรวมกลุ่ม
ชุมนุมเกินสองคนบ่ได้
มือที่สามเข้ามาสลาย คนพ่ายต้องลา

 ความฮักคืออุดมการณ์ ที่เฮาเคยมีร่วมกัน
จูงมือกันชูกำปั้นขึ้นไป เทิงฟ้า

ชีวิตเฮาเคยสดใส
ที่เจ้าถูกใจว่างามปานในฝัน
ต้องถูกสลายกลายเป็นหมอกควัน
เมื่อเขาคนนั้นเข้ามาใหม่

น้ำตาไหล หายใจบ่ออก
เสียงตะคอกว่าเลิกแยกทาง
ออกซิเจนความฮักเบาบาง
ขืนอยู่ต่อ คงต้องขาดใจ
เรื่องความฮัก เขาห้ามรวมกลุ่ม
ชุมนุมเกินสองคนบ่ได้
มือที่สามเข้ามาสลาย คนพ่ายต้องลา

( ดนตรี )

น้ำตาไหล หายใจบ่ออก
เสียงตะคอกว่าเลิกแยกทาง
ออกซิเจนความฮักเบาบาง
ขืนอยู่ต่อ คงต้องขาดใจ
เรื่องความฮัก เขาห้ามรวมกลุ่ม
ชุมนุมเกินสองคนบ่ได้
มือที่สามเข้ามาสลาย คนพ่ายต้องลา..
ปานม็อบถืกแก๊สน้ำตา..       
ตั้งแต่ผีบ้ายังน้ำตาไหล…


รูปภาพคอร์ด แก๊สน้ำตา – ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง แก๊สน้ำตา - ออย แสงศิลป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แก๊สน้ำตา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ ศรีสุข
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
ติดต่องานแสดงศิลปิน Tel : 098-6125171
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend