คอร์ดเพลง สาธุ – Boom Boom Cash Ft. ลำไย ไหทองคำ

  
Text   

INTRO | C | Am | F | G |

 
แค่บ
างคน 
 
ที่เค
Am 
ยแคร์
 
แต่ไ
ม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหม
 
ได้เ
วลา 
 
ปล่อย
เธอไป
 
เมื่อ
Dm 
เธอปล่อยให้เขาเข้ามา
       

 
รัก
Am 
เท่าไร 
 
เธอคง
ไม่จำ
 
ต้อง
มาเจ็บทุกความไว้ใจ
 
เหลือ
Dm 
คนเดียวที่ต้อง
Em 
เสียใจ
 
และฉัน
 ที่ต้องเช็ด
 น้ำต

 
ใจมั
นอ่อนแอ่แหล้
Am 
 
ฮู้ว่าอ้ายบ่แคร์
 กันอีกต่อไป
 
ปานถืกฟ้า
ผ่าลงกลางใจ
 
เห็นอ้ายไป
Dm 
กับคนอื่
น       

 
ยืน
Am 
เฮ็ดเซ่เหว่
ปาดโธ่
คือกล้าเฮ็ด 
 
พากันขึ้น
Dm 
สวรรค์ชั้นเจ็ด
Em 
 
แต่เฮา
 ต้อง
เช็ดน้ำต

 
* สาธุแหม้
Am 
       ใ
ห้เลิกกันแหน่แหม้
 
ให้เขาตั๋วแหน่แหม้
Dm 
…ให้เขาบ่จริงใจแหน่แ
หม้
 
าธุแหม้
Am 
       ใ
ห้เขาถิ่มแหน่แหม้
 
อย่าได้พ้อฮักแท้
Dm 
…ให้เจ็บคือเฮาแหน่แ
หม้ 
 
สาธุ

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
เจ็บ
ครั้งนี้ 
 
จำจ
Am 
นตาย
 
เข็ดกั
บคนใจร้ายอย่างเธอ
 
เกิด
ชาติใด 
 
อย่า
ได้เจอ
 
อย่า
Dm 
ได้เจอกับคนหลายใจ
       
 
รัก
Am 
เท่าไรก็ต้องพอ
เสียที
 
เพรา
ะว่าเธอมันไม่มีหั
วใจ
 
ฉัน
Dm 
จะลืมอะไรที่เคย
Em 
เสียไป
 
จะลืม
มันไป 
 
ว่าเคย
 รักเธอ

( * )

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
ฉัน
Am 
ยินดีปล่อยเธอ
ให้ไป
 
ก็ไ
ม่มีอะไรเรียกร้อง
 
ปวดร้าว
Dm 
เท่าไรจะไม่อ้
Em 
อนวอน
 
นี่คือคำ
 อวยพร
 ให้เธอ

( * )

OUTRO | C | Am | F | G | ( 2 Times )

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend