หน้าแรก » ZEED » คอร์ดเพลง หรือจะเอา – วงซี๊ด (ZEED) Feat. ลำใย ไหทองคำ

คอร์ดเพลง หรือจะเอา – วงซี๊ด (ZEED) Feat. ลำใย ไหทองคำ

หรือจะเอา
วงซี๊ด (ZEED) Feat. ลำใย ไหทองคำ

INTRO | Am G Am G | Am G Am F |
INTRO | Am G Am G | Am G Am C |
INTRO | D E |

Am 
ตาสบตาหันมาเสย
ไอ้ฉันก็อยู่เฉยเฉยเธอก็เหล่มา
Dm 
  จ้องมองฉันเหมือนมีปัญหา
  หน้าไม่ได้อัพมารู้ว่าไม่หล่อ


 
ข้องใจส่วนไ
หนมาได้มาเคลียร์
Dm 
  ถึงหน้าอย่างเ
งี้ยก็ทำให้เพลียได้


 
** หรือ
ว่าจะเอาหรื
Am 
อเธอจะเอา
 
จ้อง
ตายาวยาวเดี๋ยวจะไม่
จบ
 
หรื
อว่าจะเอา 
 
งั้
Am 
นเธออย่าหลบ
 
เข้า
ไปประกบเธอจะยอมไ
หม
 
Dm 
ะคว้าเธอมาเป็นแฟนนะ
จะทำให้เธอมาหลงไหล
จะรักเธอไม่รักใ
คร 
 
หรือเธอจะเอา


INSTRU | Am G Am G | Am G Am F |
INSTRU | Am G Am G | Am G Am C |
INSTRU | D E |


Am 
  ไม่ผิดเลยถ้าอยากมอง
แต่ถ้ามาเป็นเจ้าของจ้องได้ยันเช้า
Dm 
  ขอเตือนไว้คนกำลังเหงา
  มองอย่างงี้ไม่เอาเดี๋ยวจะโดนจูบ


( *, ** )

INSTRU | Am | F G | Am | C D |
INSTRU | Am | Am | Am | Am |

Am 
*** 
 
โอ๊ยเหนาะโอ๊ยเหนาะโอ๊ยเหมาะมือ
ลูบคลำกำถือน่าจะพอเหมาะ
โอ๊ยเหนาะโอ๊ยเหนาะถ้าไม่โม้ลองดูก็โอเนาะ
น่าจะโอน่าจะโอคงจะแซ่บอีหลีเนาะ
 
น่าจะโอน่าจะโ
อ..โ
อ้

( * )

 
หรื
อว่าจะเอา 
 
หรื
Am 
อเธอจะเอา
 
จ้อง
ตายาวยาวเดี๋ยวจะไม่
จบ
 
หรื
อเธอจะเอา 
 
งั้
Am 
นเธออย่าหลบ
 
เข้
าไปประกบเธอจะยอมไ
หม
 
หรื
อเธอจะเอา 
 
ก็
Am 
น่าจะโอ
 
หั
วใจโตโตน้องกะอยากไ
ด้
 
หรื
อว่าจะเอา 
 
ก็
Am 
น่าจะโอ
 
แพ็คแล้
วผูกโบว์ 
 
ส่งฮอดบ้านเล
ยบ่อ้าย
 
Dm 
ะคว้าเธอมาเป็นแฟนนะจะทำให้เธอมาหลงไหล
จะรักเธอไม่รักใ
คร 
 
หรือเธอจะเอา


( *** )

OUTRO | Am | F G | Am | C D | Am |

เนื้อเพลง
ตาสบตาหันมาเสย
ไอ้ฉันก็อยู่เฉยเฉยเธอก็เหล่มา
จ้องมองฉันเหมือนมีปัญหา
หน้าไม่ได้อัพมารู้ว่าไม่หล่อ


* ข้องใจส่วนไหนมาได้มาเคลียร์
ถึงหน้าอย่างเงี้ยก็ทำให้เพลียได้


** หรือว่าจะเอาหรือเธอจะเอา
จ้องตายาวยาวเดี๋ยวจะไม่จบ
หรือว่าจะเอา งั้นเธออย่าหลบ
เข้าไปประกบเธอจะยอมไหม
จะคว้าเธอมาเป็นแฟนนะ
จะทำให้เธอมาหลงไหล
จะรักเธอไม่รักใครหรือเธอจะเอา


( ดนตรี )

ไม่ผิดเลยถ้าอยากมอง
แต่ถ้ามาเป็นเจ้าของจ้องได้ยันเช้า
ขอเตือนไว้คนกำลังเหงา
มองอย่างงี้ไม่เอาเดี๋ยวจะโดนจูบ


( *, ** )

( ดนตรี )


*** โอ๊ยเหนาะโอ๊ยเหนาะโอ๊ยเหมาะมือ
ลูบคลำกำถือน่าจะพอเหมาะ
โอ๊ยเหนาะโอ๊ยเหนาะถ้าไม่โม้ลองดูก็โอเนาะ
น่าจะโอน่าจะโอคงจะแซ่บอีหลีเนาะ
น่าจะโอน่าจะโอโอ้

( * )

หรือว่าจะเอา หรือเธอจะเอา
จ้องตายาวยาวเดี๋ยวจะไม่จบ
หรือเธอจะเอา งั้นเธออย่าหลบ
เข้าไปประกบเธอจะยอมไหม หรือเธอจะเอา
ก็น่าจะโอหัวใจโตโตน้องกะอยากได้ หรือว่าจะเอา
ก็น่าจะโอแพ็คแล้วผูกโบว์ ส่งฮอดบ้านเลยบ่อ้าย


จะคว้าเธอมาเป็นแฟนนะจะทำให้เธอมาหลงไหล
จะรักเธอไม่รักใครหรือเธอจะเอา


( *** )
ติดต่องาน 097-1175629 062-9749765
090-2825178(คุณอุ๊ ผจก.)
เพลง หรือจะเอา? (or you want )
วงซี๊ดZEED Feat.ลำใย ไหทองคำ
คำร้อง/ทำนอง ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง เอม๊อบ
 โฆษณา