หน้าแรก » NUM KALA » คอร์ดเพลง อีกนานไหม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

คอร์ดเพลง อีกนานไหม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

คอร์ดเพลง : อีกนานไหม NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

คอร์ดเพลง อีกนานไหม - NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single NUM KALA (หนุ่ม กะลา) : อีกนานไหม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อีกนานไหม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | G | C | G | C |

  กี่ครั้งที่บอก 
 
หัวใ
จให้พอ
  กี่ครั้งที่บอก 
 
หัวใ
จไม่ให้รักเธอ
  กี่ครั้งที่เบื่อ 
 
การเฝ้า
รอเพียงเธอ
 
  แต่
Am 
เธอกลับไม่รั
บรู้ 
 
อะไรเ
ลย

รักเธอเท่าไรก็ไม่มี
Bm 
ที่ให้ฉันยืน
 
ก็ไม่
Am 
รู้ว่าฉันจะฝืนหัวใจ 
 
ได้นานแค่ไ
หน

 
อีกนานไ
หมที่เธอจะรัก
 
อีกนาน
Em 
ไหมที่เธอจะแคร์
 
หรือฉัน
Am 
ควร 
 
ยอ
Bm 
มแพ้
 
ตอน
นี้เลยหรือเ
ปล่า

 
อีกนานไ
หมที่เธอจะมองเห็น
 
อีกนาน
Em 
ไหมที่ฉันจะได้
 
เป็น
Am 
คนสำคัญ 
 
Bm 
นหัวใจ 
 
ของเธ
อนั้น
 
จะต้องให้ฉันรออีกนานแค่ไหน..
 

INSTRU | G | C | G | C |

  กี่คำถาม 
 
ที่
รอคำตอบ
  กี่วันแล้ว 
 
ที่ผ่
านพ้นไป
  ก็ไม่รู้เลย 
 
ไม่
รู้เมื่อไหร่
 
  ที่
Am 
เธอ 
 
จะเ
ห็น 
 
จกัน

รักเธอเท่าไรก็ไม่มี
Bm 
ที่ให้ฉันยืน
 
ก็ไม่
Am 
รู้ว่าฉันจะฝืนหัวใจ 
 
ได้นานแค่ไ
หน

 
อีกนานไ
หมที่เธอจะรัก
 
อีกนาน
Em 
ไหมที่เธอจะแคร์
 
หรือฉัน
Am 
ควร 
 
ยอ
Bm 
มแพ้
 
ตอน
นี้เลยหรือเ
ปล่า

 
อีกนานไ
หมที่เธอจะมองเห็น
 
อีกนาน
Em 
ไหมที่ฉันจะได้
 
เป็น
Am 
คนสำคัญ 
 
Bm 
นหัวใจ 
 
ของเธ
อนั้น
 
จะต้องให้ฉันรออีกนานแ
ค่ไหน..

INSTRU | Am | Bm | C | D |
INSTRU | Am | Bm | C C#dim | D | D |

 
อีกนานไ
หมที่เธอจะรัก
 
อีกนาน
Em 
ไหมที่เธอจะแคร์
 
หรือฉัน
Am 
ควร 
 
ยอ
Bm 
มแพ้
 
ตอน
นี้เลยหรือเ
ปล่า

 
อีกนานไ
หมที่เธอจะมองเห็น
 
อีกนาน
Em 
ไหมที่ฉันจะได้
 
เป็น
Am 
คนสำคัญ 
 
Bm 
นหัวใจ 
 
ของเธ
อนั้น
 
จะต้องให้ฉันรออีกนานแค่ไหน..
 

OUTRO | G | C | G | C | G |


กี่ครั้งที่บอก หัวใจให้พอ
กี่ครั้งที่บอก หัวใจไม่ให้รักเธอ
กี่ครั้งที่เบื่อ การเฝ้ารอเพียงเธอ
แต่เธอกลับไม่รับรู้ อะไรเลย

รักเธอเท่าไรก็ไม่มีที่ให้ฉันยืน
ก็ไม่รู้ว่าฉันจะฝืนหัวใจ ได้นานแค่ไหน

อีกนานไหมที่เธอจะรัก
อีกนานไหมที่เธอจะแคร์
หรือฉันควร ยอมแพ้
ตอนนี้เลยหรือเปล่า

อีกนานไหมที่เธอจะมองเห็น
อีกนานไหมที่ฉันจะได้
เป็นคนสำคัญ ในหัวใจ ของเธอนั้น
จะต้องให้ฉันรออีกนานแค่ไหน..

( ดนตรี )

กี่คำถาม ที่รอคำตอบ
กี่วันแล้ว ที่ผ่านพ้นไป
ก็ไม่รู้เลย ไม่รู้เมื่อไหร่
ที่เธอ จะเห็น ใจกัน

รักเธอเท่าไรก็ไม่มีที่ให้ฉันยืน
ก็ไม่รู้ว่าฉันจะฝืนหัวใจ ได้นานแค่ไหน

อีกนานไหมที่เธอจะรัก
อีกนานไหมที่เธอจะแคร์
หรือฉันควร ยอมแพ้
ตอนนี้เลยหรือเปล่า

อีกนานไหมที่เธอจะมองเห็น
อีกนานไหมที่ฉันจะได้
เป็นคนสำคัญ ในหัวใจ ของเธอนั้น
จะต้องให้ฉันรออีกนานแค่ไหน..

( ดนตรี )

อีกนานไหมที่เธอจะรัก
อีกนานไหมที่เธอจะแคร์
หรือฉันควร ยอมแพ้
ตอนนี้เลยหรือเปล่า

อีกนานไหมที่เธอจะมองเห็น
อีกนานไหมที่ฉันจะได้
เป็นคนสำคัญ ในหัวใจ ของเธอนั้น
จะต้องให้ฉันรออีกนานแค่ไหน..


รูปภาพคอร์ด อีกนานไหม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

คอร์ดเพลง อีกนานไหม - NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อีกนานไหม (คอร์ด)

เนื้อร้อง / ทำนอง : เจนจิรา เฉียงเอก
เรียบเรียง : อิทธิพล มุกดา
 โฆษณา