คอร์ดเพลง สู่หัวใจ – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

  
Text   

คอร์ดเพลง : สู่หัวใจ NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

คอร์ดเพลง สู่หัวใจ - NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single NUM KALA (หนุ่ม กะลา) : สู่หัวใจ


Tune to Eb
INTRO | D A | G | D A | G |

D 
  ชีวิตค
A 
นเรา 
 
 
Em 
  มันก็คล้ายละคร
G 
  คือบทสะท้อนความจริงของหั
A 
วใจ
D 
  คู่แล้วไม่แคล้
A 
วกัน
Em 
  จะเริ่มแบบไหนยังไง
G 
  สรุปสุดท้ายก็คงไม่
A 
พ้น

Bm 
  และฉันค
A/C# 
นนี้คนที่ 
 
มันร้
G 
ายกับเธอมากม
D 
าย
Bm 
  ก็คิดถึง
A/C# 
เธอเมื่อไร 
 
G 
ม่รู้..

 
จากศั
D 
ตรูสู่หั
A 
วใจ
 
จาก
Em 
คนไม่ใช่ 
 
กลายเป็นยิ่งกว่า
A 
รู้จัก
 
จากร้
D 
ายกลายเป็น
A 
รัก
G 
รักเธอยิ่งกว่าเคยรักใคร
Bm 
รักเธอที่สุ
A 
ดในหัว
G 
ใจ

INSTRU | D A | G |

D 
  ใจที่เย็
A 
นชา 
 
 
Em 
  มันก็หลอมละลาย
G 
  ก็เจ็บเสมอเมื่อเธอเสีย
A 
น้ำตา
D 
  คนไม่รั
A 
กดี 
 
 
Em 
  ก็ลืมที่แล้วกันมา
G 
  ก็อยากจะซับด้วยมือขอ
A 
งฉัน

Bm 
  และฉันค
A/C# 
นนี้คนที่ 
 
มันร้
G 
ายกับเธอมากม
D 
าย
Bm 
  จะขอช
A/C# 
ดใช้ด้วยคำว่
G 
ารัก.. 
 
 
A 

 
จากศั
D 
ตรูสู่หั
A 
วใจ
 
จาก
Em 
คนไม่ใช่ 
 
กลายเป็นยิ่งกว่า
A 
รู้จัก
 
จากร้
D 
ายกลายเป็น
A 
รัก
G 
รักเธอยิ่งกว่าเคยรักใคร
Bm 
รักเธอ 
 
ที่สุ
A 
ดในหัว
G 
ใจ

Bm 
รักเธอ 
 
ที่สุ
A 
ดในหัว
G 
ใจ.. 
 
 
A 

INSTRU | Bm A | G | Bm A | G |
INSTRU | Em F#m | Em F#m | G | A |

 
จากศั
D 
ตรูสู่หั
A 
วใจ
 
จาก
Em 
คนไม่ใช่ 
 
กลายเป็นยิ่งกว่า
A 
รู้จัก
 
จากร้
D 
ายกลายเป็น
A 
รัก
G 
รักเธอยิ่งกว่าเคยรักใคร
Bm 
รักเธอ 
 
ที่สุ
A 
ดในหัว
G 
ใจ

Bm 
รักเธอ 
 
ที่สุ
A 
ดในหัว
G 
ใจ..


ชีวิตคนเรา มันก็คล้ายละคร
คือบทสะท้อนความจริงของหัวใจ
คู่แล้วไม่แคล้วกัน
จะเริ่มแบบไหนยังไง
สรุปสุดท้ายก็คงไม่พ้น

และฉันคนนี้คนที่ มันร้ายกับเธอมากมาย
ก็คิดถึงเธอเมื่อไร ไม่รู้..

จากศัตรูสู่หัวใจ
จากคนไม่ใช่ กลายเป็นยิ่งกว่ารู้จัก
จากร้ายกลายเป็นรัก
รักเธอยิ่งกว่าเคยรักใคร
รักเธอที่สุดในหัวใจ

( ดนตรี )

ใจที่เย็นชา มันก็หลอมละลาย
ก็เจ็บเสมอเมื่อเธอเสียน้ำตา
คนไม่รักดี ก็ลืมที่แล้วกันมา
ก็อยากจะซับด้วยมือของฉัน

และฉันคนนี้คนที่ มันร้ายกับเธอมากมาย
จะขอชดใช้ด้วยคำว่ารัก..

จากศัตรูสู่หัวใจ
จากคนไม่ใช่ กลายเป็นยิ่งกว่ารู้จัก
จากร้ายกลายเป็นรัก
รักเธอยิ่งกว่าเคยรักใคร
รักเธอ ที่สุดในหัวใจ

รักเธอ ที่สุดในหัวใจ..

( ดนตรี )

จากศัตรูสู่หัวใจ
จากคนไม่ใช่ กลายเป็นยิ่งกว่ารู้จัก
จากร้ายกลายเป็นรัก
รักเธอยิ่งกว่าเคยรักใคร
รักเธอ ที่สุดในหัวใจ

รักเธอ ที่สุดในหัวใจ..


รูปภาพคอร์ด สู่หัวใจ – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

คอร์ดเพลง สู่หัวใจ - NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สู่หัวใจ (คอร์ด)

คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ
ทำนอง : อมฤต สาระจูฑะ
เรียบเรียง : อมฤต สาระจูฑะ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend