หน้าแรก » คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค » คอร์ดเพลง ไม่หลับไม่นอน – คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค

คอร์ดเพลง ไม่หลับไม่นอน – คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค

คอร์ดเพลง : ไม่หลับไม่นอน คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค

คอร์ดเพลง ไม่หลับไม่นอน - คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค : ไม่หลับไม่นอน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไม่หลับไม่นอน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ขี่ย ๆ โทร
Em 
ศัพท์ยัง
 
นอนไม่ห
ลับ 
 
คงดึกเหมือนเ
ดิม
ดู ๆ เธอโพสต์อะไร
Em 
อยู่
 
แท็คใครฝัน
ดีอยากรู้ 
 
ทุก
คืนก่อนนอน

 
ลื่อนดูใครกดหัวใจให้เธอบ่
อย 
 
 
ลื่อนอ่านคอมเมนท์ 
 
ที่เธอชอบตอบก
ลับไป

 
ไม่หลับไม่น
อน 
 
เธอยัง
Bm 
ออนคุยกลับ
Em 
ใคร
 
เห็นแ
ล้วใจมันหวั่
นไหว 
 
 
Am 
รู้สึกไม่
ดี
 
ไม่หลับไม่น
อน 
 
ยังเฝ้า
Bm 
มองเธออยู่ตร
Em 
งนี้
 
ใจยัง
รักคิดถึงเธอค
นดี
Am 
เธอยังอ
อนฉันคงไ
ม่นอน 
 
 

ฉันหวง 
 
ฉันรู้
Em 
สึกห่วง
 
ฉันรู้
สึกหน่วง 
 
ทั้งที่ไม่
ได้เป็นเจ้าของ
ถึงฉัน 
 
ไม่ได้คร
Em 
อบครอง
 
ได้แค่เ
ฝ้ามอง 
 
แม้ว่าเ
ธอไม่เคยรู้

 
ลื่อนดูใครกดหัวใจให้เธอบ่
อย 
 
 
ลื่อนอ่านคอมเมนท์ 
 
ที่เธอชอบตอบก
ลับไป

 
ไม่หลับไม่น
อน 
 
เธอยัง
Bm 
ออนคุยกลับ
Em 
ใคร
 
เห็นแ
ล้วใจมันหวั่
นไหว 
 
 
Am 
รู้สึกไม่
ดี
 
ไม่หลับไม่น
อน 
 
ยังเฝ้า
Bm 
มองเธออยู่ตร
Em 
งนี้
 
ใจยัง
รักคิดถึงเธอค
นดี
Am 
เธอยังอ
อนฉันคงไม่นอน…

INSTRU | G Bm | Em D | C | Am D |
INSTRU | G Bm | Em D | C | Am D | G |

Am 
  อยากให้รู้ 
 
ว่า
Bm 
ยังคิด
Em 
ถึง
  แต่บอกเธอไม่ไ
ด้.. 
 
 

 
ไม่หลับไม่น
อน 
 
เธอยัง
C#m 
ออนคุยกลับ
F#m 
ใคร
 
เห็นแ
ล้วใจมันหวั่
นไหว.. 
 
 
Bm 
รู้สึกไม่
ดี
 
ไม่หลับไม่น
อน 
 
ยังเฝ้า
C#m 
มองเธออยู่ตร
F#m 
งนี้
 
ใจยัง
รักคิดถึงเธอค
นดี.. 
 
 
Bm 
โว้ว.. อู โว้ว โ
ว..

 
ไม่หลับไม่น
อน 
 
เธอยัง
C#m 
ออนคุยกลับ
F#m 
ใคร
 
เห็นแ
ล้วใจมันหวั่
นไหว.. 
 
 
Bm 
รู้สึกไม่
ดี
 
ไม่หลับไม่น
อน 
 
ยังเฝ้า
C#m 
มองเธออยู่ตร
F#m 
งนี้
 
ใจยัง
รักคิดถึงเธอค
นดี
Bm 
  เธอยังอ
อนฉันคงไ
ม่นอน

Bm 
  เธอยังอ
อน.. 
 
ฉันคงไม่ได้นอน…

OUTRO | D | Dm | A | A |


เขี่ย ๆ โทรศัพท์ยัง
นอนไม่หลับ คงดึกเหมือนเดิม
ดู ๆ เธอโพสต์อะไรอยู่
แท็คใครฝันดีอยากรู้ ทุกคืนก่อนนอน

เลื่อนดูใครกดหัวใจให้เธอบ่อย ๆ
เลื่อนอ่านคอมเมนท์ ที่เธอชอบตอบกลับไป

ไม่หลับไม่นอน เธอยังออนคุยกลับใคร
เห็นแล้วใจมันหวั่นไหว รู้สึกไม่ดี
ไม่หลับไม่นอน ยังเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้
ใจยังรักคิดถึงเธอคนดี
เธอยังออนฉันคงไม่นอน

ฉันหวง ฉันรู้สึกห่วง
ฉันรู้สึกหน่วง ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ
ถึงฉัน ไม่ได้ครอบครอง
ได้แค่เฝ้ามอง แม้ว่าเธอไม่เคยรู้

เลื่อนดูใครกดหัวใจให้เธอบ่อย ๆ
เลื่อนอ่านคอมเมนท์ ที่เธอชอบตอบกลับไป

ไม่หลับไม่นอน เธอยังออนคุยกลับใคร
เห็นแล้วใจมันหวั่นไหว รู้สึกไม่ดี
ไม่หลับไม่นอน ยังเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้
ใจยังรักคิดถึงเธอคนดี
เธอยังออนฉันคงไม่นอน

( ดนตรี )

อยากให้รู้ ว่ายังคิดถึง
แต่บอกเธอไม่ได้..

ไม่หลับไม่นอน เธอยังออนคุยกลับใคร
เห็นแล้วใจมันหวั่นไหว.. รู้สึกไม่ดี
ไม่หลับไม่นอน ยังเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้
ใจยังรักคิดถึงเธอคนดี.. โว้ว.. อู โว้ว โว..

ไม่หลับไม่นอน เธอยังออนคุยกลับใคร
เห็นแล้วใจมันหวั่นไหว.. รู้สึกไม่ดี
ไม่หลับไม่นอน ยังเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้
ใจยังรักคิดถึงเธอคนดี
เธอยังออนฉันคงไม่นอน

เธอยังออน.. ฉันคงไม่ได้นอน…


รูปภาพคอร์ด ไม่หลับไม่นอน – คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค

คอร์ดเพลง ไม่หลับไม่นอน - คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่หลับไม่นอน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
เรียบเรียง : เก่ง วง เฟลม
มาสเตอร์ : อานนท์ เชื้อบุญมา
 โฆษณา