หน้าแรก » กระต่าย พรรณนิภา » คอร์ดเพลง เรียนรู้เพิ่มเติม – กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง เรียนรู้เพิ่มเติม – กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง : เรียนรู้เพิ่มเติม กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง เรียนรู้เพิ่มเติม - กระต่าย พรรณนิภา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กระต่าย พรรณนิภา : เรียนรู้เพิ่มเติม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เรียนรู้เพิ่มเติม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C G/B | Am G | F | G |

 
น้อง
Am 
เชื่อว่าความฮัก 
 
ที่
Em 
ยกให้อ้าย
 
หมดหั
Dm 
วใจอ้ายคงให้ 
 
ฮักตอ
บมา
 
แต่วัน
นี้ 
 
อ้าย
G/B 
คือ 
 
มาจา
Am 
กลา
 
แล้ว
Em 
มอบน้ำตา 
 
สมน้ำห
น้า
 
ฮักที่น้องให้
ไป

Dm 
ประสบการณ์บ่หลาย
 
ฮู้จัก
Am 
แต่ฮักอ้ายอย่างเดียว
 
กะเ
ลยเฮ็ดหยังบ่ถืก 
 
มื้อฮักเฮ
าพัง
 
มื้ออ้ายเหยียบใจพัง
 

 
ฮู้เท่าบ่ถึ
งฮัก 
 
 
G/B 
บ่ได้เตรียมหั
Am 
วใจ
 
กะเ
ลยปักหมุดฮักอ้
าย
 
ให้อ้ายไปเ
บิ่ดสุอ
ย่าง
 
หารู้บ่
ว่ากฎของความ
ฮัก
 
ถ้ามีคนห
Em 
นึ่งถิ่มกันกลาง
Am 
ทาง
 
คน
แพ้ต้องผิดห
วัง
 
ต้อง
ก้มเก็บใจลำ
พัง
 
ไปเรียนรู้เพิ่มเติม
 

INSTRU | C G/B | Am G | F | G |

 
บ่
Am 
ฮู้ว่าความฮัก 
 
เว้า
Em 
เอากะได้
 
บ่ใช้
Dm 
ใจแลกใจ 
 
เพื่อค
บหา
 
คือมื้อ
นี้ 
 
ที่
G/B 
อ้ายมาจา
Am 
กลา
 
แล้ว
Em 
มอบน้ำตา 
 
สมน้ำห
น้า
 
ฮักที่น้องให้
ไป

Dm 
ประสบการณ์บ่หลาย
 
ฮู้จัก
Am 
แต่ฮักอ้ายอย่างเดียว
 
กะเ
ลยเฮ็ดหยังบ่ถืก 
 
มื้อฮักเฮ
าพัง
 
มื้ออ้ายเหยียบใจพัง
 

 
ฮู้เท่าบ่ถึ
งฮัก 
 
 
G/B 
บ่ได้เตรียมหั
Am 
วใจ
 
กะเ
ลยปักหมุดฮักอ้
าย
 
ให้อ้ายไปเ
บิ่ดสุอ
ย่าง
 
หารู้บ่
ว่ากฎของความ
ฮัก
 
ถ้ามีคนห
Em 
นึ่งถิ่มกันกลาง
Am 
ทาง
 
คน
แพ้คนผิดห
วัง
 
ต้อง
ก้มเก็บใจลำ
พัง..

 
ฮู้เท่าบ่ถึ
งฮัก 
 
 
G/B 
บ่ได้เตรียมหั
Am 
วใจ
 
กะเ
ลยปักหมุดฮักอ้
าย
 
ให้อ้ายไปเ
บิ่ดสุอ
ย่าง
 
หารู้บ่
ว่ากฎของความ
ฮัก
 
ถ้ามีคนห
Em 
นึ่งถิ่มกันกลาง
Am 
ทาง
 
คน
แพ้คนผิดห
วัง
 
ต้อง
ก้มเก็บใจลำ
พัง 
 
ไปเรียนรู้เพิ่มเติม

 
คน
Dm 
แพ้คนผิดหวัง
 
ก็ได้แต่
ก้มเก็บใจลำ
พัง
 
ไปเรียนรู้เพิ่มเติม..
 

OUTRO | C G/B | Am G | F | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เรียนรู้เพิ่มเติม


น้องเชื่อว่าความฮัก ที่ยกให้อ้าย
หมดหัวใจอ้ายคงให้ ฮักตอบมา
แต่วันนี้ อ้ายคือ มาจากลา
แล้วมอบน้ำตา สมน้ำหน้า
ฮักที่น้องให้ไป

ประสบการณ์บ่หลาย
ฮู้จักแต่ฮักอ้ายอย่างเดียว
กะเลยเฮ็ดหยังบ่ถืก มื้อฮักเฮาพัง
มื้ออ้ายเหยียบใจพัง

ฮู้เท่าบ่ถึงฮัก บ่ได้เตรียมหัวใจ
กะเลยปักหมุดฮักอ้าย
ให้อ้ายไปเบิ่ดสุอย่าง
หารู้บ่ว่ากฎของความฮัก
ถ้ามีคนหนึ่งถิ่มกันกลางทาง
คนแพ้ต้องผิดหวัง
ต้องก้มเก็บใจลำพัง
ไปเรียนรู้เพิ่มเติม

( ดนตรี )

บ่ฮู้ว่าความฮัก เว้าเอากะได้
บ่ใช้ใจแลกใจ เพื่อคบหา
คือมื้อนี้ ที่อ้ายมาจากลา
แล้วมอบน้ำตา สมน้ำหน้า
ฮักที่น้องให้ไป

ประสบการณ์บ่หลาย
ฮู้จักแต่ฮักอ้ายอย่างเดียว
กะเลยเฮ็ดหยังบ่ถืก มื้อฮักเฮาพัง
มื้ออ้ายเหยียบใจพัง

ฮู้เท่าบ่ถึงฮัก บ่ได้เตรียมหัวใจ
กะเลยปักหมุดฮักอ้าย
ให้อ้ายไปเบิ่ดสุอย่าง
หารู้บ่ว่ากฎของความฮัก
ถ้ามีคนหนึ่งถิ่มกันกลางทาง
คนแพ้คนผิดหวัง
ต้องก้มเก็บใจลำพัง..

ฮู้เท่าบ่ถึงฮัก บ่ได้เตรียมหัวใจ
กะเลยปักหมุดฮักอ้าย
ให้อ้ายไปเบิ่ดสุอย่าง
หารู้บ่ว่ากฎของความฮัก
ถ้ามีคนหนึ่งถิ่มกันกลางทาง
คนแพ้คนผิดหวัง
ต้องก้มเก็บใจลำพัง ไปเรียนรู้เพิ่มเติม

คนแพ้ผิดหวัง
ก็ได้แต่ก้มเก็บใจลำพัง
ไปเรียนรู้เพิ่มเติม..


รูปภาพคอร์ด เรียนรู้เพิ่มเติม – กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง เรียนรู้เพิ่มเติม - กระต่าย พรรณนิภา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เรียนรู้เพิ่มเติม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง บ่าว ไทเลย
เรียบเรียง จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง 082-8532307
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา