คอร์ดเพลง กระถินคืนถิ่น (ກະຖິນຄືນຖິ່ນ) – เบลล์ นิภาดา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กระถินคืนถิ่น (ກະຖິນຄືນຖິ່ນ) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F#m | A B | F#m | A B | F#m |
INTRO | F#m E | F#m | E C#m | F#m |
INTRO | A B | F#m | E C#m |

F#m 
ลม..เอย..ลม.. 
 
ลมหนาวพัดฮวงข้
A 
าว
 
ลมเ
F#m 
หนือพัดมาเ
Bm 
บา 
 
 
แต่ความเห
E 
งาเข้าเต็มห้อ
C#m 
งใจ

 
จาก
F#m 
นามาเกือบ 2 ปี
 
อยู่ราชธานีเมืองไ
A 
ทย
 
แดน
Bm 
ดินถิ่นสะตอฝักใ
A 
หญ่
 
แต่หัว
E 
ใจห่วงหาบ้า
F#m 
นเฮา 
 
 
E 
 
C#m 

F#m 
ลม..วอย..วอย.. 
 
ใจล่องลอยว้าเ
A 
หว่
 
คิด
F#m 
ฮอดบ้านเฮาแท้
Bm 
เด้
 
คิด
E 
เด้ 
 
คิดฮอดผู้
C#m 
บ่าว

 
จาก
F#m 
กันงานออกพรรษา
 
สัญญาว่าสิคืนบ้านเ
A 
ฮา
 
ไปนั่ง
Bm 
เบิ่งบุญสวงเฮือหม่องเก่า
 
หม่องสอง
E 
เฮา 
 
นั
C#m 
ดกัน 
 
มั่น
F#m 
หมาย

F#m 
คำ..อ้าย
Bm 
สั่ง
 
ยังดัง
C#m 
ก้อง 
 
อยู่วอน
F#m 
วอน
 
E 
อน 
 
 
F#m 
วอน วอน ว
A 
อน
 
หัว
Bm 
ใจเสิ่นห่วงหาอาวรณ์
 
ยามน
E 
อนก็กอดหมอนแทน
F#m 
อ้าย 
 
 
E 
 
C#m 
 
F#m 

F#m 
บ่เคยลืมหมากกะถิน
 
เถิงกินสะตอฝักใ
A 
หญ่
 
ยาม
Bm 
กินหมากสะตอเทื่อใด๋
 
ก็คิดใ
E 
ส่หมากก
C#m 
ะถินบ้า
F#m 
นเฮา 
 
 
E 
 
C#m 

F#m 
คน..เอย..คน.. 
 
คนหูเบาเอาง่
A 
าย
 
สั่งให้
Bm 
รอคงบ่เถิงตาย
 
สิโวยว
E 
ายหยังเด้ 
 
ผู้
C#m 
บ่าว
F#m 
อดใจรออีกจักปี
 
เถิงปีนี้นัดกันแล้วฟ
A 
าวล์
 
ปีสิ
Bm 
มาจึงพ้อกันหนอเฮา
 
น้องสิต่
E 
าว 
 
 
C#m 
คืน..
F#m 
ถิ่น.. 
 
กะถิน

INSTRU | F#m E | F#m | E C#m | F#m |
INSTRU | A | B | C#m | F#m | Bm E |

F#m 
คำ..อ้าย
Bm 
สั่ง
 
ยังดัง
C#m 
ก้อง 
 
อยู่วอน
F#m 
วอน
 
E 
อน 
 
 
F#m 
วอน วอน ว
A 
อน
 
หัว
Bm 
ใจเสิ่นห่วงหาอาวรณ์
 
ยามน
E 
อนก็กอดหมอนแทน
F#m 
อ้าย 
 
 
E 
 
C#m 
 
F#m 

F#m 
บ่เคยลืมหมากกะถิน
 
เถิงกินสะตอฝักใ
A 
หญ่
 
ยาม
Bm 
กินหมากสะตอเทื่อใด๋
 
ก็คิดใ
E 
ส่หมากกะถินบ้า
F#m 
นเฮา 
 
 
E 
 
C#m 

F#m 
คน..เอย..คน.. 
 
คนหูเบาเอาง่
A 
าย
 
สั่งให้
Bm 
รอคงบ่เถิงตาย
 
สิโวยว
E 
ายหยังเด้ 
 
ผู้
C#m 
บ่าว
F#m 
อดใจรออีกจักปี
 
เถิงปีนี้นัดกันแล้วฟ
A 
าวล์
 
ปีสิ
Bm 
มาจึงพ้อกันหนอเฮา
 
น้องสิต่
E 
าว 
 
 
C#m 
คืน..
F#m 
ถิ่น.. 
 
กะถิน

OUTRO | F#m E | F#m | E C#m | F#m |
OUTRO | A B | F#m | E C#m | F#m | F#m |


ลม..เอย..ลม.. ลมหนาวพัดฮวงข้าว
ลมเหนือพัดมาเบา ๆ
แต่ความเหงาเข้าเต็มห้องใจ

จากนามาเกือบ 2 ปี
อยู่ราชธานีเมืองไทย
แดนดินถิ่นสะตอฝักใหญ่
แต่หัวใจห่วงหาบ้านเฮา

ลม..วอย..วอย.. ใจล่องลอยว้าเหว่
คิดฮอดบ้านเฮาแท้เด้
คิดเด้ คิดฮอดผู้บ่าว

จากกันงานออกพรรษา
สัญญาว่าสิคืนบ้านเฮา
ไปนั่งเบิ่งบุญสวงเฮือหม่องเก่า
หม่องสองเฮานัดกันมั่นหมาย

คำอ้ายสั่ง
ยังดังก้องอยู่วอนวอน
วอน วอน วอน วอน
หัวใจเสิ่นห่วงหาอาวรณ์
ยามนอนก็กอดหมอนแทนอ้าย

บ่เคยลืมหมากกะถิน
เถิงกินสะตอฝักใหญ่
ยามกินหมากสะตอเทื่อใด๋
ก็คิดใส่หมากกะถินบ้านเฮา

คน..เอย..คน.. คนหูเบาเอาง่าย
สั่งให้รอคงบ่เถิงตาย
สิโวยวายหยังเด้ผู้บ่าว
อดใจรออีกจักปี
เถิงปีนี้นัดกันแล้วฟาวล์
ปีสิมาจึงพ้อกันหนอเฮา
น้องสิต่าวคืนถิ่นกะถิน

( ดนตรี )

คำอ้ายสั่ง ยังดังก้องอยู่วอนวอน
วอน วอน วอน วอน
หัวใจเสิ่นห่วงหาอาวรณ์
ยามนอนก็กอดหมอนแทนอ้าย

บ่เคยลืมหมากกะถิน
เถิงกินสะตอฝักใหญ่
ยามกินหมากสะตอเทื่อใด๋
ก็คิดใส่หมากกะถินบ้านเฮา

คน..เอย..คน.. คนหูเบาเอาง่าย
สั่งให้รอคงบ่เถิงตาย
สิโวยวายหยังเด้ผู้บ่าว
อดใจรออีกจักปี
เถิงปีนี้นัดกันแล้วฟาวล์
ปีสิมาจึงพ้อกันหนอเฮา
น้องสิต่าวคืนถิ่นกะถิน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กระถินคืนถิ่น (ກະຖິນຄືນຖິ່ນ) (คอร์ด)

ศิลปินต้นฉบับ : สิลิพอน สีปะเสิด (ສິລິພອນ ສີປະເສີດ)
เรียบเรียง : นัท พอใจ
ติดต่องานศิลปิน โทร. 086-8600272
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend