หน้าแรก » เบลล์ นิภาดา » คอร์ดเพลง 2 ปีแพ้ 2 นาที – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง 2 ปีแพ้ 2 นาที – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง : 2 ปีแพ้ 2 นาที เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง 2 ปีแพ้ 2 นาที - เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบลล์ นิภาดา : 2 ปีแพ้ 2 นาที

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง 2 ปีแพ้ 2 นาที คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
คบกันมา 2  
ปี แพ้  
Em 
 
นาทีไป
Am 
จ้อย
 
การฮู้ที
Gm 
หลังมันเจ็บคัก 
 
จ็บบ่น้อย
 
บอกใจค่อ
ย ๆ ว่าต้องลืมอ้ายให้ดี
 
คั่นเ
บื่อกันแล้ว 
 
กะ
Fm 
คือบ่บอก
 
บ่ต้องมา
Em 
หลอกให้น้อง
Asus4 
ฮู้สึกดี 
 
 
 
อุต
Dm 
ส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี 
 
 
 
แต่ 2 ปีแพ้ 2 นาทีไปจ้
อย 
 
 

 
คำ
ว่า 2 ปีแพ้ 2 นาทีไปได้ยังไง
 
คบกันมาตั้ง
Em 
นาน 
 
อ้ายคือไปหลงฮักเขาเบิดใจ
 
น้องกะ
Am 
เทิงเสียใจ 
 
แล้วน้องกะแค่บ่เข้าใจ
 
หรือเขา
ใช้น้ำมันพราย 
 
จึงเฮ็ดให้อ้ายนั้นเปลี่ยนใจ

  น้องสิเบิดฮักอ้ายตั้งแต่มื้อทที่อ้ายเปลี่ยนไป
Em 
  บ่คิดบ่ฝันว่าอ้ายสิทำร้ายใจ
Am 
  บ่มีหยังสิเว้านอกจากคำว่ากู๊
ดบาย 
 
 

 
คบกันมา 2  
ปี แพ้  
Em 
 
นาทีไป
Am 
จ้อย
 
การฮู้ที
Gm 
หลังมันเจ็บคัก 
 
จ็บบ่น้อย
 
บอกใจค่อ
ย ๆ ว่าต้องลืมอ้ายให้ดี
 
คั่นเ
บื่อกันแล้ว 
 
กะ
Fm 
คือบ่บอก
 
บ่ต้องมา
Em 
หลอกให้น้อง
Asus4 
ฮู้สึกดี 
 
 
 
อุต
Dm 
ส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี 
 
 
 
แต่ 2 ปีแพ้ 2 นาทีไปจ้
อย 
 
 
Asus4 
 

 
อุต
Dm 
ส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี 
 
 
 
คำว่า 2 ปีแพ้ 2 นาทีไปจ้อย…
 

OUTRO | F | Fm | C |


คบกันมา 2 ปี แพ้ 2 นาทีไปจ้อย
การฮู้ทีหลังมันเจ็บคัก เจ็บบ่น้อย
บอกใจค่อยๆ ว่าต้องลืมอ้ายให้ดี
คั่นเบื่อกันแล้ว กะคือบ่บอก
บ่ต้องมาหลอกให้น้องฮู้สึกดี
อุตส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี
แต่ 2 ปีแพ้ 2 นาทีไปจ้อย

คำว่า 2 ปีแพ้ 2 นาทีไปได้ยังไง
คบกันมาตั้งนานอ้ายคือไปหลงฮักเขาเบิดใจ
น้องกะเทิงเสียใจ แล้วน้องกะแค่บ่เข้าใจ
หรือเขาใช้น้ำมันพราย จึงเฮ็ดให้อ้ายนั้นเปลี่ยนใจ
น้องสิเบิดฮักอ้ายตั้งแต่มื้อทที่อ้ายเปลี่ยนไป
บ่คิดบ่ฝันว่าอ้ายสิทำร้ายใจ
หมดคำสิเว้านอกจากคำว่ากู๊ดบาย

คบกันมา 2 ปี แพ้ 2 นาทีไปจ้อย
การฮู้ทีหลังมันเจ็บคัก เจ็บบ่น้อย
บอกใจค่อยๆ ว่าต้องลืมอ้ายให้ดี
คั่นเบื่อกันแล้ว กะคือบ่บอก
บ่ต้องมาหลอกให้น้องฮู้สึกดี
อุตส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี
แต่ 2 ปีแพ้ 2 นาทีไปจ้อย

อุตส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี
คำว่า 2 ปีแพ้ 2 นาทีไปจ้อย…


รูปภาพคอร์ด 2 ปีแพ้ 2 นาที – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง 2 ปีแพ้ 2 นาที - เบลล์ นิภาดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง 2 ปีแพ้ 2 นาที (คอร์ด)

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :