คอร์ดเพลง รอเธอกลับมารักษาโรคนอนไม่หลับ – ธาดา (Thada)

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รอเธอกลับมารักษาโรคนอนไม่หลับ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง รอเธอกลับมารักษาโรคนอนไม่หลับ - ธาดา (Thada)

CAPO #3
INTRO | C | C | F Fm | C |
INTRO | C | C | F Fm | C | F G | C |

 
เห
C 
งาบางที 
 
ตอนไม่มีเธออยู่ตรง
F 
นี้
 
ที่
Fm 
เดิม 
 
เหมือนก่
C 
อน
 
เห
C 
งาบางตอน 
 
ทุกคืนวัน
 
และจะให้น
F 
อน 
 
ก็
Fm 
นอนไม่ห
C 
ลับ

 
จนแ
F 
สง.. 
 
ตะ
Fm 
วัน 
 
สาด
C 
มา
 
F 
มอง.. 
 
ช่า
Fm 
งดูเหนื่อย
C 
ล้า
 
ไม่
F 
คิดถึงใ
Fm 
คร
 
เอาแต่คิด
C 
ถึงแต่เ
G/B 
ธอเรื่อ
Am 
ยมา
 
ได้โ
F 
ปรดกลับมารัก
G 
ษา
 
ฉันนอนไม่ห
C 
ลับ

INSTRU | C | C | F Fm | C | F Fm | C |

 
เห
C 
งาทุกคืน 
 
แม้ตอนตื่น
 
ก็ยังคง
F 
รู้.. 
 
 
Fm 
สึก 
 
เหมือนเ
C 
ดิม
 
แต่เ
C 
ธอไม่เลย 
 
เธอไม่เคย
 
ที่จะมองเ
F 
ห็น Miss  
Fm 
call 
 
ฉันเ
C 
ลย

 
จนแ
F 
สง.. 
 
ตะ
Fm 
วัน 
 
สาด
C 
มา
 
และเ
F 
ธอ.. 
 
ช่า
Fm 
งดูเฉื่อย
C 
ชา
 
เธอ
F 
คิดถึงใ
Fm 
คร
 
คน
C 
นั้นจะใช่
G/B 
ฉันรึเ
Am 
ปล่า
 
ทั้ง
F 
คืนถึงในตอนเ
G 
ช้า
 
ฉันคิดถึงเ
C 
ธอ

 
จนแ
F 
สง.. 
 
ตะ
Fm 
วัน 
 
สาด
C 
มา
 
F 
มอง.. 
 
ช่า
Fm 
งดูเหนื่อย
C 
ล้า
 
ไม่
F 
คิดถึงใ
Fm 
คร
 
เอาแต่คิด
C 
ถึงแต่เ
G/B 
ธอเรื่อ
Am 
ยมา
 
ได้โ
F 
ปรดกลับมารัก
G 
ษา
 
ฉันนอนไม่ห
C 
ลับ

 
ได้โ
F 
ปรดกลับมารัก
G 
ษา
 
ฉันนอนไม่ห
C 
ลับ

 
ได้โ
F 
ปรดกลับมารัก
G 
ษา..
 
ฉันนอนไม่ห
C 
ลับ…


เหงาบางที ตอนไม่มีเธออยู่ตรงนี้
ที่เดิมเหมือนก่อน
เหงาบางตอน ทุกคืนวัน
และจะให้นอน ก็นอนไม่หลับ

จนแสง.. ตะวัน สาดมา
สมอง.. ช่างดูเหนื่อยล้า
ไม่คิดถึงใคร
เอาแต่คิดถึงแต่เธอเรื่อยมา
ได้โปรดกลับมารักษา
ฉันนอนไม่หลับ

( ดนตรี )

เหงาทุกคืน แม้ตอนตื่น
ก็ยังคงรู้.. สึก เหมือนเดิม
แต่เธอไม่เลย เธอไม่เคย
ที่จะมองเห็น iss ll ฉันเลย

จนแสง.. ตะวัน สาดมา
และเธอ.. ช่างดูเฉื่อยชา
เธอคิดถึงใคร
คนนั้นจะใช่ฉันรึเปล่า
ทั้งคืนถึงในตอนเช้า
ฉันคิดถึงเธอ

จนแสง.. ตะวัน สาดมา
สมอง.. ช่างดูเหนื่อยล้า
ไม่คิดถึงใคร
เอาแต่คิดถึงแต่เธอเรื่อยมา
ได้โปรดกลับมารักษา
ฉันนอนไม่หลับ

ได้โปรดกลับมารักษา
ฉันนอนไม่หลับ

ได้โปรดกลับมารักษา..
ฉันนอนไม่หลับ…


รูปภาพคอร์ด รอเธอกลับมารักษาโรคนอนไม่หลับ – ธาดา (Thada)

คอร์ดเพลง รอเธอกลับมารักษาโรคนอนไม่หลับ - ธาดา (Thada)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รอเธอกลับมารักษาโรคนอนไม่หลับ (คอร์ด)

สมาชิก
ปฏิพล ประกอบการ / ตี๋ (Ptee)
และ พัชรพล นามไพร / ออมสิน (KUYAOM)
รอเธอกลับมารักษาโรคนอนไม่หลับ - ธาดา (Thada)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend